Mot framtidens automation

Artikel · 2016-03-31

Future Automation Region, Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats tioårig VINNOVA-finansiering för att växla upp arbetet med forskning och innovation. Automation Region förbereder nu uppbyggnaden av den nya innovationsmiljön, bland annat genom att rekrytera nya medarbetare. 

Officiell installationsceremoni för VINNVÄXT vid Automation Regions årsmöte den 18 mars. Från vänster Christer Alzén, Länsstyrelsen Västmanlands län, Karolina Winbo och Mikael Klintberg, Automation Region, Paul Pettersson, vikarierande rektor på Mälardalens högskola, Håkan Nytorp, avgående styrelseordförande i Automation Region, samt Margareta Groth, VINNOVA.

Officiell installationsceremoni för VINNVÄXT vid Automation Regions årsmöte den 18 mars. Från vänster Christer Alzén, Länsstyrelsen Västmanlands län, Karolina Winbo och Mikael Klintberg, Automation Region, Paul Pettersson, vikarierande rektor på Mälardalens högskola, Håkan Nytorp, avgående styrelseordförande i Automation Region, samt Margareta Groth, VINNOVA.

– Med knappa resurser har vi under de senaste åren hela tiden ökat volymen i verksamheten. VINNVÄXT-finansieringen ger möjlighet att fokusera på utveckling av branschöverskridande innovationer och nya affärsmöjligheter, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.

40 miljoner kronor i en första etapp

VINNVÄXT är ett VINNOVA-program där de vinnande initiativen får tio års finansiering för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer. Den första etappen, år 2016-2019, innebär en finansiering om cirka 40 miljoner kronor inklusive regional medfinansiering. Övriga vinnare i den aktuella utlysningen är Visual Sweden och Urban Magma och bland de tidigare vinnarna finns bland andra Robotdalen (2003), Paper Province (2013) och ProcessIT Innovations (2004).

I sitt beslut skriver VINNOVA:

Future Automation Region bygger vidare på ett väletablerat klusterinitiativ och bland annat genom en förstärkning av länken till Mälardalens högskola och dess verksamhet bedöms initiativet kunna leda till ett lyft av den befintliga verksamheten samt bidra till viktiga omställningar inom industrin.  

Vid Automation Regions årsmöte den 18 mars var VINNOVAs Margareta Groth och Göran Andersson på plats för officiell utdelning av VINNVÄXT. I ett kort anförande betonade Margareta betydelsen av Automation Regions starka medlemsengagemang och förankring i akademin:

– Jag har följt Automation Region under flera år och alltid imponerats av det stora engagemanget inom organisationen och i nätverket. Bakom framgången finns också en kunnig och engagerad ledning samt en värdorganisation i form av Mälardalens högskola som prioriterar och förstärker den här typen av satsningar.

Firande av VINNVÄXT vid årsmötet

Automation Region förstärker organisationen

Inom kort anställer Automation Region två nya medarbetare som kommer att bidra till att utveckla processen för forskning och innovation. De ska bidra med kunskap, inventera behoven hos företagen och lotsa in dem i specifika innovationsprojekt.

– För att realisera vår VINNVÄXT-vision så måste vi verka ännu närmare företagen. Det handlar dels om att på djupet förstå deras utmaningar men även om att kunna forma en kraftfull Trippel Helix-samverkan som på bästa sätt skapar förutsättningar för företagen att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, förklarar Karolina Winbo.

I den nya VINNVÄXT-miljön bygger Automation Region en process för att identifiera möjliga parter som tillsammans vill ta steget från traditionell automation till digitaliserad verksamhet. Här är målet att hitta branschöverskridande konstellationer, gärna med både små och medelstora företag och större bolag. Frågeställningen i ett forsknings- och innovationsprojekt bearbetas med hjälp av metoder inom exempelvis Living Lab vid Mälardalens högskola eller SICS i Västerås. För att validera affärspotentialen kopplas även Create Buisness Incubator, som har stor erfarenhet och kompetens inom utveckling av nya affärsmodeller, till projektet.

– Vi stöttar Create med vår kompetens inom automation och Create hjälper våra företag att redan i tidiga projektskeden driva utvecklingen mot affärsnytta. Tillsammans med övriga regionala aktörer kan vi erbjuda matchning av företagens behov mot akademins kunskap, tillgängliggöra testbäddar och skapa breda FOI-projekt, säger Karolina.

Efterlyser idéer och initiativ

Automation Regions forsknings- och innovationsgrupp kommer bjuda in till ett större seminarium för att informera om VINNVÄXT. Även tematiska workshoppar inom olika områden kommer att genomföras. Initiativen förbereds nu under våren och börjar rullas ut efter sommaren. Samtidigt betonar Karolina att Automation Regions medlemmar inte behöver sitta och vänta – egna initiativ välkomnas!

– Vi kommer att öppna dörren till hela innovationssystemet, förmedla kontakter, kunskap och information om utlysningar. De företag och organisationer som engagerar sig och är beredda att samarbeta branschöverskridande kommer att få ut mycket av det här. Alla som vill veta mer är välkomna att kontakta oss för vidare diskussion om möjligheterna, avslutar Karolina.

Kontakta Karolina Winbo för mer information »
Läs mer om VINNVÄXT på VINNOVAs hemsida »