Möt Helena Blackbright

Notis · 2022-10-11

Helena Blackbright är precis som namnet avslöjar – riktigt bright. Hon är doktor i innovationsledning och länken mellan akademi och näringsliv på Automation Region. Med ett stort internationellt nätverk driver hon forskning om förutsättningarna för innovation och dess relation till ny teknik.

– Jag tycker att det är så otroligt spännande att titta långt in i framtiden, eftersom det krävs ett längre tidsperspektiv för att driva förändring i stället för att bara reagera på det som sker. Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra stor skillnad och därför är jag extra glad över att jag fått ansvar för att bygga upp Automation Regions foresight-verksamhet, säger Helena Blackbright.

Stora förändringar påverkar många olika områden – allt från organisationsstruktur, affärsmodell, policys och regelverk till ren infrastruktur och hur människor kommer att påverkas. För att säkerställa att stora förändringar blir så framgångsrika som möjligt, för så många som möjligt, är det viktigt att tidigt involvera olika kompetenser från olika organisationer – företag, akademi, offentlig sektor och policymakare behöver alla vara en del av processen.

– För att förebygga framtida risker tycker jag det är väldigt viktigt att tidigt arbeta med både möjligheter och eventuella negativa konsekvenser som en förändring eller teknisk innovation kan få, säger Helena. Här ser vi att det tvärdisciplinära arbetet över gränserna är en otroligt viktig legobit när vi tittar in i framtiden.

Foresight, trendspaning och omvärldsanalys kommer vara viktiga ingredienser i Forskning och innovationsgruppens framtida arbete. Där kommer näringsliv, offentlig sektor och akademi tillsammans arbeta för att stimulera innovationsklimatet och bidra till att svensk industri kan fortsätta vara motorn i den hållbara omställningen – genom innovation och samarbete samt rätt strukturer och metoder. Just detta hoppas Helena få diskutera mera kring på Scanautomatic i oktober och hon tror att mässans breda målgrupp kommer att gynna samtalen.

– Jag ser framför allt fram emot att möta nya människor med andra perspektiv! Inom forskningen och akademin finns det så enormt mycket kompetens som kan gagna industrin, säger Helena. Här kan vi genom tätare dialog skapa bättre förutsättningar för att nå ut med all kunskap från akademin till industrin, och vice versa, för att skapa ett än mer konkurrenskraftigt land.

Efter mässan väntar en annan typ av utmaning. Hon har nämligen tillsammans med sin man precis köpt ett hus med stor potential som de ser fram mot att renovera och göra till sitt.

– Det är härligt med kontrasterna i livet, och jag ser fram emot att få skapa ett nytt hem utifrån egna idéer och förmågor. Förutom att renovera kör jag gärna motorcykel, tecknar och läser en hel del böcker, säger Helena.

Om hon måste välja en bok att rekommendera blir det boken Livewired av David Eagleman, en fantastisk och lättillgänglig bok om hjärnans plasticitet.

Hör av dig till Helena om du vill boka ett möte. Hon finns tillgänglig innan, under och efter Scanautomatic – så ta chansen och prata forskning och samverkan i världsklass!

Helena Blackbright
016 15 36 57
helena.blackbright@automationregion.com