Möte i affärsutvecklingsgruppen den 18 augusti

Notis · 2014-08-14

Höstens första möte i Automation Regions affärsutvecklingsgrupp genomförs hos Acando Consulting AB måndagen den 18 augusti kl 12 till 13. Vid mötet diskuteras bland annat höstens aktiviteter och Soran Rashidzadeh berättar om Acandos verksamhet.

Kontakta Christer Gerdtman, christer.gerdtman@motioncontrol.se, om du är intresserad av att vara med på mötet eller vill veta mer om gruppen.