Möte med aktiv affärsutvecklingsgrupp

Notis · 2013-11-29

Den 21 november var det möte och ”aktivitetsdag” för medlemmarna i affärsutvecklingsgruppen samt ett studiebesök som var öppet för alla medlemmar. Affärsutvecklingsgruppen under ledning av Christer Gerdtman står bland annat bakom klustersatsningar som Automation Expo och Automationsnästet.

Automation Regions processledare Mikael Klintberg passade på att inleda mötet med en kort genomgång av Automation Regions närmaste planer. Efter ordinarie möte och lunch var det dags för studiebesök på ICA Centrallager, där Lars Östrot kunde visa de automationsprocesser som finns på en av Sveriges största lageranläggningar för distribution till detaljhandeln.