Möte om möten

Notis · 2015-12-22

Möte på Västerås Convention Bureau

Den 1 december medverkade Mikael Klintberg tillsammans med Samuel Strömgren från Energy Competence Center vid Västerås Convention Bureaus temadag om möten. De presenterade konferenserna Automation Summit och HUB15. Syftet med dagen var att lyfta fram Västerås som en bra mötesplats för företag, branscher, samhälle och föreningar.

Möten i staden ger vinster på många sätt, till exempel genom bokade hotellnätter, ökad handel och besökare som återkommer i andra ärenden. På sikt kan det även leda till att fler ser fördelar med att bo och verka i Västmanland. Presentationen följdes av en workshop kring utveckling av besöksnäringen.

För mer information, kontakta Mikael Klintberg, mikael.klintberg@automationregion.com.