Möten och ny kunskap driver oss framåt

Ledare · 2014-12-19

Karolina Winbo och Mikael Klintberg

Så var det dags att summera ytterligare ett händelserikt år med Automation Region. Först och främst – vi är fantastisk glada och stolta över att få arbeta tillsammans med alla engagerade och positiva automationsvänner som finns i vårt nätverk! Möten med våra medlemmar, finansiärer, intressenter och partner ger influenser och tankar som utvecklar klustret och inspirerar till nya initiativ.

Vid det senaste styrelsemötet efterlystes mätetal som kan användas för att beskriva Automation Regions utveckling. Vi har gjort vår läxa och sammanställningen av årets aktiviteter är minst sagt imponerande. Under 2014 har Automation Region genomfört 17 frukostmöten i Västerås och Stockholm och fyra Automation Expo på plats hos olika användarföretag. Cirka 2 400 personer har medverkat vid våra aktiviteter och tillsammans har de spenderat över 6 000 timmar hos oss (här har vi inte räknat in julminglet på expectrum med hela 460 besökare!). Vi har också haft nöjet att välkomna 24 nya medlemmar till klustret. Mer statistik och samtliga nyckeltal presenteras vid årsmötet den 6 mars, missa inte!

Framöver kommer vi att påverkas allt mer av koncept som Internet of Things, Big Data och digitalisering. Här vill Automation Region fungera som en informationsspridare och kunskapsförmedlare och erbjuda våra medlemmar stöd i sin omvärldsbevakning. Under det gångna året har våra frukostmöten och seminarier berört dessa ämnen och nu i januari 2015 vässar vi oss ytterligare med ett frukostmöte kring möjligheter i den digitala industrin.

Under 2014 har Automation Region medverkat både som utställare och med seminarier på samtliga stora automationsmässor – MAX i Stockholm, Elmia Automation Jönköping samt Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Tillsammans med SICS i Västerås har vi även arrangerat PiiA Summit, den första konferensen inom Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT och automation.

Nu i december sjösattes pilotprojektet AIR Innowatch, en process för att öka det innovativa klimatet. Fem organisationer deltar och responsen har varit överväldigande positiv – mer information om projektet kommer i början av nästa år. Glädjande är också att flera av våra medlemmar är engagerade i forskningsprojekt finansierade av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation.

Inför det kommande året förstärker vi vårt fokus på att tillsammans med akademin skapa möjligheter för våra medlemsföretag att delta i olika utvecklingsprojekt. Vi fortsätter också att utveckla affärsmöjligheter genom samarbete med andra kluster som till exempel Robotdalen, Packbridge och Svensk Automation. Vi ser också fram emot att arrangera den andra upplagan av den branschöverskridande konferensen Automation Summit i Västerås. Inom kort släpper vi information om konferensens inriktning och de talare som är klara – markera redan nu den 3-4 september i kalendern!

Avslutningsvis vill vi ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla er som genom aktiv medverkan i gemensamma projekt och aktiviteter har bidragit till att utveckla den svenska automationsbranschen. Med detta önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Processledningen – Karolina Winbo och Mikael Klintberg