Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder

Notis · 2013-04-30

Välkommen till Produktionsklustrens konferens i Katrineholm den 21-22 maj 2013 om produktion i världsklass. Inom företagsnätverket Automation Region arbetar vi för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri och samarbetet med Produktionsklustren och deras årliga konferens i Katrineholm är en viktig länk.

På årets konferens ”Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder” får du ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från andra industriföretag, ta del av det senaste inom produktionsforskning och direkt information om framtida satsningar inom området. Från innehållet i presentationerna:

  • Dramatiskt minskade ledtider vid introduktionen av nya produkter med hjälp av virtuella verktyg för att allt snabbare utveckla och införa robusta processer
  • Ökad flexibilitet hos tillverkningssystemen för att klara ökade krav på varianter
  • Möten med den globala konkurrensen genom ökad konkurrenskraft för svenska verkstäder
  • Miljövänliga processer där utsläppen till mark, vatten och luft minimeras
  • Nya tillverkningsmetoder och processer som en följd av kraven på lättare och starkare komponenter som kan formas, fogas och bearbetas på helt nya sätt.

Automation är avgörande inom alla branschsegment – process, tillverkning, fastighet och elkraft. Genom fokus på samverkan och tillgång till den samlade kompetensen inom och utom Automation Regions nätverk synliggörs värdet av ny teknik och automation. Dessa branschöverskridande kontakter leder till oanade möjligheter och lösningar för effektivitet och konkurrenskraft. Produktionsklustrens vision är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Se program och anmäl dig till konferensen här.