Nå nya kundgrupper med stor köpkraft!

Notis · 2013-02-27

Välkommen till en workshop den 22 april med teamet bakom Volvo Concept Car, ett samarrangemang mellan Automation Region och Västerås Science Park. Workshopen är specialanpassad för företag som jobbar med tekniska produkter och processer och riktar sig till dig som är intresserad av att konkret arbeta med hur en designprocess med användarna i fokus kan leda till innovationer.

Platsen är Automation Center och arrangemanget pågår 12:00-16:00 med inledande lunch. Kostnaden är 500 kronor plus moms för ickemedlemmar och 100 kronor plus moms för Automation Regions och Västerås Science Parks medlemmar – anmäl dig på www.automationregion.com!