Någon att lämna ledartröjan till

Ledare · 2014-02-28

Helena Lundin

Vilka fantastiska framgångar vårt svenska längdlandslag levererade från OS i Sotji! Man kan bara glädjas, beröras och känna stolthet när både damerna och herrarna lyckades ta guld i stafetterna. Här har vi något att lära, även inom näringslivet. Framgång föder framgång, det är allmänt känt. Resan dit är det intressanta och därefter också hur man förvaltar en framgång. Inget händer av en slump. Det finns tecken på ljusare tider för nordiska industriföretag men mycket står fortfarande på spel. Vi måste behålla ledartröjan och säkerställa att verksamheter stannar kvar i Sverige och Norden. För att säkra produktföretagens tillväxt krävs en innovationstakt som är snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt måste industrin förbättra och finslipa sina processer för produktion och tillverkning för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Här är automation en viktig ingrediens.

Vi som jobbar med affärs- och teknikutveckling vet att det kan vara lättare sagt än gjort, att hålla en produktivitet i världsklass och samtidigt orka med en snabb innovationstakt. Längdlandslaget hade inte nått sina framgångar i OS utan hjälp från ledare, sjukgymnaster, vallateam med flera. Samarbeten är viktiga och ibland behöver man samla kraft och slå sig samman med en partner. Prevas har ett finger med i spelet på många ställen. Exempelvis har vi hjälpt Coca Cola att bli den mest effektiva organisationen i Europa och Sandvik med implementeringen av ett automationsprojekt som har förbättrat samarbetet mellan deras operatörer och effektiviserat den globala organisationen.

Vi får heller inte glömma bort att vi måste ha någon att lämna över vår ledartröja till. Enligt SCB kommer Sverige att sakna 50 000 ingenjörer år 2030, bland annat på grund av stora pensionsavgångar. Vi måste väcka teknikintresset hos våra ungdomar. Det finns redan idag många bra satsningar inom detta område, och flera drivs av medlemsföretagen i Automation Region. Vi på Prevas medverkar exempelvis i Svenska Handelskammarens projekt Trampolinen som syftar till att väcka skolelevers intresse för olika yrkesroller och vägleda till kommande gymnasieval.

Frågan hur vi kan locka våra ungdomar att läsa naturvetenskapliga ämnen kom också upp på branschträffen med Automation Region och Etablering Västerås i februari. Vi har långt ifrån samma mediaresurser som OS, och därför måste vi hitta andra vägar att nå ut till våra ungdomar. Vi kan alltid göra mer – informera på skolor, bjuda in till studiebesök, vidga ungdomarnas bild av vilka yrken som finns, påvisa olika karriärmöjligheter, hitta moderna kommunikationskanaler men också ta tillfället i akt vid middagsbordet. Allt för att få fler att välja naturvetenskapliga ämnen och därmed kanske också en karriär som ingenjör.

Vi lever i en otroligt spännande teknikvärld och vårt engagemang borde kunna smitta av sig till den yngre generationen. Med gemensamma krafter – och ansträngningar för att värva våra ungdomar – kan vi säkerställa att svensk industri även fortsättningsvis står sig stark i den globala konkurrensen.

Helena Lundin
Kommunikationschef Prevas och ordförande i Automation Regions kommunikationsgrupp