När IT och automation smälter samman

Artikel · 2014-11-28

Johan Ydeskog, Rockwell Automation

Mer än någonsin måste företagen följa strategier som minskar kostnader, sparar tid och ökar effektiviteten. Digitalisering av produktionen kan vara nyckeln till framgång men det krävs stor kunskap för att fatta rätt investeringsbeslut.

Johan Ydeskog, kundansvarig på Rockwell Automation, arbetar med att implementera automationslösningar för svenska företag, exempelvis inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Han menar att ny teknik och smarta system skapar förutsättningar för att utveckla produktionen i industrin.

– Vårt jobb är mer spännande än någonsin, nu när IT och automation smälter samman. Utvecklingen skapar många möjligheter men innebär också utmaningar, både för användare och leverantörer, säger Johan Ydeskog.

Sverige har länge betraktats som ett föregångsland vad gäller arbetsmiljö, innovation, säkerhet och social uthållighet. Viktiga konkurrensfördelar har bland annat varit den höga yrkeskompetensen och förmågan att utnyttja avancerad informationsteknik. Nu står industrin inför nästa steg – en digitalisering där information blir allt viktigare för kunna fatta rätt beslut och följa uppsatta mål.

– Tidigare låg fokus till stor del på att automatisera det manuella arbetet. Nu pratar vi om att integrera produktionslinjer och delar av fabriker, till och med hela fabriker. Öppna automationsplattformar förenar produktionen med informationsflödet i företagen och underlättar beslutsfattande, ökar flexibiliteten och gör produktionen effektivare, säger Johan.

Morgondagens produktionsutrustning kräver snabba uppföljningssystem för registrering, felidentifiering och anpassning vid störningar. Johan betonar också att det krävs en god IT-infrastruktur med tydliga strategier för att nå framgång.

– Mycket av arbetet handlar om att synliggöra möjligheterna till förbättringar genom att mäta utfallet, jämföra senaste körningen med förra veckans toppresultat eller visa energiförbrukningen per producerad enhet.

Förenklad integrering med standarder

Moderna automationssystem kan användas i de flesta branscher och på så vis blir det färre system att hålla reda på för både användare och leverantörer. Att integrera en hel produktionslinje kräver dock tillgång till manöverelement och sensorer som kan konfigureras utan anpassning av programvaran. Nyckeln är plattformar som enkelt kan integrera tredjepartsapplikationer med hjälp av öppna standarder.

Rockwell Automations koncept Connected Enterprise

Rockwell Automations koncept Connected Enterprise förenar industriell kompetens och ny teknik i systemlösningar för smarta fabriker, där tillverkningsutrustningen är ständigt uppkopplad. Bild från informationsvideo på www.rockwellautomation.com.

– Automationssystemen kommer att ha samma tänk som smarta telefoner med nedladdningsbara appar och en kraftfull infrastruktur baserad på Ethernet. Med en gemensam plattform och branschspecifika applikationer har vi en standardiserad lösning som resulterar i lägre totalkostnad, säger Johan.

Tanken med smarta PLC och Ethernet är att etablera en struktur där det ska vara lika enkelt att ansluta ny utrustning i produktionen som det är att ansluta en skrivare i ett kontorsnätverk. Om en skrivare ansluts till en dator så konfigureras den automatiskt med ett grafiskt gränssnitt för olika inställningar.

– På samma sätt kan en frekvensomriktare installeras till automationssystemet och en datastruktur skapas för styrning av motorn. En grafisk bild följer med leveransen av produkten och används för manövrering från operatörskärmar. Det här förenklar idrifttagningen och minskar risken för programmeringsfel, säger Johan.

Rockwell Automations svar på hur fabriker ska styras och övervakas i framtiden kallas "Connected Enterprise". Konceptet förenar industriell kompetens och ny teknik i systemlösningar för smarta fabriker, där tillverkningsutrustningen är ständigt uppkopplad. Samarbete med Cisco och användning av etablerade standarder som Ethernet möjliggör en robust IT-infrastruktur på fabriksgolvet.

Kunskap en förutsättning för framgång

Hur kan då automationsindustrins leverantörer underlätta för sina kunder att ta till sig ny teknik? För att användarna ska se fördelarna med nya automationslösningar menar Johan att erbjudandet måste gå från produkt till en komplett lösning. För att leverera rätt system måste leverantörerna lära känna kunderna bättre och förstå hur de agerar på marknaden.

Johan tipsar användare och leverantörer

– En väg är utbildningar och seminarier som är mer inriktade på resultatet än på teknik, liksom workshops där kunderna får känna på systemen. Nätverk där leverantörer och användare kan utbyta erfarenheter är också viktiga. I Sverige finns flera intressanta nätverk inom automation och produktion, exempelvis Automation Region, Sesam och Produktionslyftet.

Johan är även vid sidan av sitt arbete på Rockwell Automation engagerad för att höja kunskapen om ny teknik och automation. Trots att området är komplext och förändras snabbt – eller kanske tack vare just det – så menar han att attraktionskraften finns där.

– Automation berör så många olika sorters tekniker, från tryckknappen på fabriksgolvet till affärssystemen. Den allt tydligare sammankopplingen med IT öppnar nya dörrar och med rätt kunskap finns stora möjligheter till utveckling, för såväl individer som företag!

Mer information

Läs mer om Connected Enterprise och se videon
Rockwell Automations vd Keith Nosbusch presenterar Connected Enterprise
Kontakta Johan Ydeskog