Nätverk för projektledare

Notis · 2011-09-30

Automation Regions medlemsföretag Frontit etablerar nu ett nätverk för projektledare i Mälardalen i samarbete med Project Management Institute (PMI). Tre träffar är planerade under det kommande året, med första träffen den 25 oktober. Syftet med nätverket är att bidra till ökad kompetenstillväxt bland nätverkets medlemmar genom erfarenhetsutbyte, föreläsningar och andra aktiviteter.

Tanken är också att skapa tillfälle till nätverkande mellan projektledare inom olika branscher och sprida kunskap om projektledningens olika kompetensområden. Nätverket ska öka intresset och medvetenheten för projektledningskompetens genom att belysa vikten av projektledningens positiva effekter på projektets leveranser. Det riktar sig främst till projektledare från olika branscher i Mälardalsregionen, men även andra grupper som är intresserade av projektarbetsformen kan ha nytta av att delta. För mer information om nätverket samt anmälan till den första träffen 25 oktober, kontakta natverk.malardalen@frontit.se.