Nätverkande och utveckling i fokus på frukostmöte

Notis · 2017-02-28

I samband med Automation Regions frukostmöte den 7 februari ordnades en Do-Tank, där företag fick samlas kring olika elektronikområden och ta fram projektförslag, som kan resultera i ansökningar till årets utlysningar inom Smarta Elektroniksystem. Den första utlysningen, av två, stänger den 8 mars. I höst kommer det andra tillfället att ansöka om bidrag från programmet.

En Do-Tank kring olika elektronikområden, projektförslag och ansökningar till årets utlysningar inom Smarta Elektroniksystem.

En som brinner för produktutveckling och produktion av elektronikkomponenter är Mikael Joki, vd på Eskilstuna Elektronikpartner AB och en av föreläsarna vid frukostmötet.

– Kärnan i vår verksamhet är inbyggda system och vår utveckling görs tillsammans med partners. Ibland gör vi bara utvecklingen av en produkt tillsammans, men ofta blir vi även leverantörer till kundens produktion.

Niklas Olsson från MITC, Mälardalens Industri Tekniska Centrum menar att förvånansvärt många produktionschefer och produktionstekniker inte nätverkar med andra företag. För att utvecklas underlättar det om man kan se hur andra gör och bolla problem med varandra, säger han, och rekommenderar att detta nätverkande görs tillsammans med akademin.

MITC har drivit programmet Produktionslyftet med framgång och är nu aktuella med Digilyftet och MITC lab. Ju tydligare ett företag kan beskriva sina utmaningar, desto nöjdare är de när ett program är genomfört, säger Niklas Olsson.

– Det är viktigt att alla medverkande i ett utvecklingsprogram har samma syfte med varför det genomförs. För akademien är det viktigt att lyfta fram bra exempel, eftersom det är lättare för ett företag att ta beslutet att vara med i ett program, som någon annan genomfört med framgång.

Magnus Svensson, som ansvarar för det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Smarta Elektroniksystem konstaterar att det går bra för den svenska elektronikindustrin. Magnus ser en tydlig förflyttning av produktion från Asien till Europa. 3 600 svenska företag tillverkar idag elektronik och 7 700 företag tillverkar produkter som innehåller elektronik. Trots detta finns i landet endast en utbildning som inriktad på elektronik på gymnasienivå.

Magnus Svensson, som ansvarar för det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Smarta Elektroniksystem konstaterar att det går bra för den svenska elektronikindustrin.

För att bli ett framgångsrikt företag inom elektronikindustrin är det viktigt att samverka konstaterar Magnus Svensson. Bland annat behöver beställarkompetensen ökas. Smarta Elektroniksystem kommer att ge ut en handbok I ämnet under 2017. Inom programmet arbetar de även med Prepare, ett förberedelseprogram för tillämpad forskning. Smarta Elektroniksystem har öppna utlysningar, där företag kan ansöka om pengar för projekt inom utveckling och forskning.

Läs mer av Mikael Joki i denna månads ledare