Så kan yrkeshögskolan kompetensförsörja industrin

· 2019-09-03