Nominera till ERCI Award 2016

Notis · 2016-04-29

ERCI, European Railway Clusters Initiative, är en sammanslutning av europeiska innovationsdrivna Järnvägskluster. ERCI Award har instiftats för att lyfta fram innovationer som möter den europeiska järnvägens behov med avseende på gods- och persontransporter. Medlemsföretag till Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd och Hälsa, är inbjudna att skicka in tävlingsbidrag senast den 25.

Läs mer om ERCI Award