Nominerade till Automation Student 2012

Notis · 2012-09-28

Årets upplaga av Automation Regions studentpris hade ett varierande och spännande startfält från universitet och högskolor i hela landet. Juryns arbete är nu avslutat och följande bidrag har nominerats som finalister i tävlingen:

Ellen Lindewall, Högskolan i Halmstad, har arbetat med omställningstiden på Tetra Recarts maskin TPR1. I resultaten ingår ett förslag på en ny, effektivare arbetsprocess samt en utredning om hur många operatörer som mest lämpligt medverkar i omställningen av maskinen.

Johan Nohlert, Chalmers tekniska högskola, presenterar i sitt examensarbete en mätteknik för övervakning av farmaceutiska tillverkningsprocesser. Resultaten är lovande och indikerar att mättekniken kan användas även i liknande applikationer inom annan processindustri. Arbetet har genomförts i samarbete med AstraZeneca R&D i Mölndal.

Marina Rantanen, KTH, har utfört sitt examensarbete på scenteknikföretaget Visual Act, där uppdraget har varit att utveckla en drivenhet till ett autonomt vagnssystem för hantering av tung dekor. Tester visar att det nya drivsystemet ger såväl bra köregenskaper som god lastförmåga.

Automation Student arrangeras i år för tredje gången av Automation Region i samarbete med branschorganisationen Svensk Automation och fackmässorna M.A.X (Manufacturing & Automation Expo) och Scanautomatic/Processteknik. Den slutgiltiga vinnaren utses på Scanautomatic den 10 oktober klockan 11:00 på D-hallens scen och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 10 000 kronor. Tidigare vinnare är Kristian Schentz, Högskolan i Halmstad (2010), och Daniel Andersson, Chalmers (2011). Mer information om tävlingen finns på www.automationstudent.se.