Norra Länken – avancerad automation

Notis · 2012-04-04

Det var en stor samling intresserade som slöt upp till frukostmötet den 3 april för att lära sig mer om automationen kring Norra Länken – synd bara att ett strömavbrott under natten gjorde så att vi inte kom in i Automation Center …

Det hela löste sig dock genom att Automation Centers Peter Lundström ordnade en annan lokal i Kopparlunden; tack Peter! De 40-talet intresserade åhörarna kunde till sist värma sig inomhus, få sin frukost och bänka sig för att lyssna till Lars Mårtensson från ABB Process Automation.

I vanlig ordning inledde dock Automation Regions processledare Helena Jerregård med en kort resumé om vad som hänt sedan förra mötet – vilket var en hel del. Ett inledande frukostmöte har genomförts i Stockholm/Älvsjö på Stockholmsmässan under ledning av Gunnar Iggendal. Föreläsningen kring Lean lockade många och var uppskattad; tanken är att fortsätta arrangera möten med olika tema om än inte lika frekvent som i Västerås, cirka ett par gånger per termin. Dessa möten är också lite längre än våra ”vanliga” frukostmöten.

I mitten av mars arrangerades Automation Regions årsmöte, också det välbesökt med mycket intressanta föreläsningar kring trendspaning (läs mer i mars månads nyhetsbrev). Ett lunchmöte i Örebro har genomförts inför en planerad nystart där med inspiration från aktiviteterna i Västerås.

Tre ansökningar har lämnats in: Till Vinnova kring utmaningsdriven innovation (Automation Region och SICS tillsammans med 3-4 medlemsföretag), till Tillvästverket kring utökad klustersatsning med inriktning mot innovation och internationalisering samt till Europeiska Socialfonden kring fortsättningen av kompetensprojektet. Det tar mycket tid att ställa samman dessa ansökningar och förutom av Helena har ett stort arbete lagts ner av biträdande processledare Karolina Winbo och nytillträdda projektledaren för Automation Region Kompetens, Nina von Krusenstierna. Imponerande insats!

Beträffande nationella agendan för processindustriell automation har samtal förts med Vinnova, som har uttalat sitt stöd för en fortsatt satsning. Den nationella agendan ligger enligt dem helt i linje med Vinnovas satsningar. Det är även dags att planera för årets Hello World, där 20 gymnasietjejer får skarpa uppdrag från företag för att genomföra tekniska projekt under ett par sommarveckor. Handledningen sköts av Mälardalens högskola, där även arbetet utförs – har du ett passande uppdrag så anmäl ditt intresse till processledningen senast den 15 maj. Vi måste hjälpas åt för att väcka tjejernas teknikintresse!

Närmast på agendan står (mer information finns/kommer på hemsidan):
27 april – nätverksträff i Frontits projektledarnätverk
2 maj – frukostmöte med Automation Expo i Södertälje
8 maj – frukostmöte med SICS om samverkan med Automation Region (Västerås)
5 juni – frukostmöte med Länsstyrelsen om Affärsplan Västmanland (Västerås)
19 juni – Automation Expo och Night Aut (Västerås)

Till hösten har vi redan nu klart med JobbShop den 9 september i Västerås, Automation Expo den 22 september i Nyköping samt medverkan på mässorna Scanautomatic i Göteborg (9-11 oktober) och M.A.X i Stockholm/Älvsjö (23-26 oktober).

Lars Mårtensson från ABBs affärsområde Process Automation i Malmö är produktchef för den svenska marknaden och inledde därefter sin presentation av ABBs engagemang som leverantör av produkter till partner/systemintegratörer inom Norra Länken. Vad är det egentligen för automation som krävs till en tunnel? Det är väl bara att gräva ett hål och asfaltera …

Nej, det handlar om bra mycket mer än så. Först lite bakgrundsfakta: Stockholm är en stor stad – två miljoner människor bor där – med en kraftig inflyttning på 20-30 000 innevånare per år. Den som försökt ta sig genom Stockholm i rusningstrafik håller sig lätt för skratt, men förhoppningsvis kommer Norra Länken att lindra problemen. Totalt rör det sig om 16 kilometer väg inklusive 11 kilometer tunnel med infart från Arlandahållet.

ABBs leverans omfattar bland annat elsystem, styr- och övervakningssystem, tele- och trafiksystem, impulsfläktar för tunnelventilation, VA och pumpstationer. Det rör sig om kraftmatning, belysning, övervakning av tekniska system, telesystem, motorvägssystem (bommar, skyltar, fordonsdetektering etc), gränssnitt mot trafikledningscentralen, brandlarm, brandövervakning … Bara gräva ett hål och asfaltera?

Kärnan – eller stjärnan – är ABBs styr- och övervakningssystem 800xA. Det är spindeln i nätet som synkroniserar alla olika ingående system. Dessa är inte gjorda för att samverka, även om en del av dem – som exempelvis vatten och ventilation – omfattar ”klassisk” processautomation, så omfattar övriga delarna mer udda, ofta egenutvecklade internetbaserade protokoll (övervakning, larm etc). Även miljöhänsynen omfattas av automationssystemet; allt vatten som passerar tunneln renas i det egna reningsverket och i tunneln finns ett avancerat miljömätningssystem av gaser. Koordinatorn mellan alla tekniska system är 800xA.

Samverkan mellan system är också ett krav från beställaren; om en utrymningsdörr i tunneln öppnas slås till exempel automatiskt rätt övervakningskamera på. Så kallade ”kombinatoriska larm” bedömer risken för kritiska situationer; om exempelvis en dörr öppnas samtidigt som en brandsläckare hämtas och fordonsdetekteringen indikerar en stillastående bil så varnar systemet för en sannolikt kritisk situation.

Norra Länken är planerad att invigas i augusti 2015. Den som vill läsa mer om ovanstående rekommenderas www.trafikverket.se/norralanken eller www.abb.se/styrsystem.

Presentationer från mötet:
Helena Jerregårds presentation
Lars Mårtenssons presentation