Internationaliseringscheckar till företag i Västmanland

Notis · 2016-02-29

Västmanland

Till och med den 15 april har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av det internationaliseringsråd som har startats av Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Almi/EEN, Business Sweden och Automation Region. Automation Regions processledare Mikael Klintberg medverkar i rådet som ska arbeta för att identifiera intressanta företag och hjälpa dem att utveckla sin export.

Intresseanmälan skickas in senast den 15 april och sedan bedömer internationaliseringsrådet om företaget är aktuellt för stöd. Det slutgiltiga beslutet tas av Länsstyrelsen Västmanland.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering