Ny bok om AI ur ett innovationsperspektiv

Notis · 2022-06-26

I den nyutgivna boken Artificial Intelligence and Innovation Management ger internationella experter sin syn på hur AI påverkar hur företag och organisationer driver sin verksamhet, gör affärer och innoverar. Helena Blackbright, innovationsforskare på Mälardalens universitet och projektledare på Automation Region, är tillsammans med Stoyan Tanev, professor på Carleton University i Kanada, redaktör för boken.

Helena Blackbright, innovationsforskare på Mälardalens universitet och projektledare på Automation Region.

– AI-teknologin är nu så generellt användbar att den förväntas få stor inverkan på innovationstakten i många olika sektorer, säger Helena Blackbright. Den möjliggör radikalt förnyade processer för värdeskapande, samtidigt som allt fler uppgifter kan automatiseras och maskiner börjar överträffa människans kognitiva förmåga.

Boken är uppdelad i 12 kapitel där 24 experter från 8 olika länder – såväl forskare som praktiker – lägger fram olika perspektiv på hur AI påverkar och ger kraft till innovation. Redaktörerna Helena Blackbright och Stoyan Tanev leder en intressegrupp (Special Interest Group) för AI inom ISPIM, the International Society for Professional Innovation Management.

Kontakta Helena Blackbright för mer information →
Beställ boken här →