Ny företagsforskarskola

Notis · 2016-09-30

Mälardalens högskola

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKS) har beviljat Mälardalens högskola en företagsforskarskola inom området Tillförlitliga inbyggda sensorsystem. Doktoranderna skrivs in vid MDH och blir samtidigt anställda på ett företag där forskarskolan lämnar ett bidrag till lönen på 200 000 kronor per år. Intresserade företag uppmanas att kontakta företagsforskarskolan så snart som möjligt.

Mer information på MDH:s hemsida »