Ny företagsforskarskolan inom inbyggda sensorsystem

Notis · 2016-04-29

KK-stiftelsen har beviljat Mälardalens högskola en företagsforskarskola inom området "Tillförlitliga inbyggda sensorsystem: ITS ESS-H". Villkoren för företagsmedverkan är bland annat att doktoranden ska vara anställd vid företaget och använda motsvarande fyra år på heltid till sin forskarutbildning.

Mer information om den nya forskarskolan