Ny medlem – Svensk Automation

Notis · 2015-04-30

Svensk Automation

Under april har vi fått ett spännande tillskott i nätverket. Branschföreningen Svensk Automation verkar för att stärka och synliggöra svensk automationsindustri. Inom tre sektioner – process, industri och fastighet – samlar föreningen sina medlemsföretag och driver gemensamma frågor. Svensk Automation erbjuder ett professionellt nätverk och är också en kanal för kontakter med myndigheter samt företag och organisationer i andra branscher. Välkomna till Automation Region!

Bekanta dig med våra medlemmar och partner