Ny medlem – välkommen DeltaElectric

Notis · 2013-01-31

DeltaElectric AB startade verksamheten redan 1949 och ingår idag i Mannerheim Industrier. Företaget är en helhetsleverantör inom avancerade elektriska styrsystem med fokus på långsiktiga och nära kundrelationer. Målet är att vara kundens förstahandsval för att utveckla, producera och effektivisera styrutrustningar för kvalificerade maskinsystem. Läs mer på www.deltaelectric.se.