Ny medlem – välkommen Else!

Notis · 2012-12-19

Else AB i Göteborg och Trollhättan utvecklar kvalificerade och kostnadseffektiva IT-lösningar för produktion, automation och logistik till företag med höga krav på kvalitet och effektivitet. Systemen används i automatiska och manuella lager, sorteringsanläggningar och inom produktion. Verksamheten består av framtagning av kompletta IT-system, genomförande av utredningsprojekt, projektledning samt support och förvaltning. Läs mer på www.else.se.