Ny medlem – välkommen Tritech!

Notis · 2013-06-26

”På Tritech menar vi att teknik ska generera hållbar affärsnytta. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, affärsutvecklare och teknikledare, arbetar vi för att skapa värde i alla led från idé till innovation.” Läs mer på www.tritech.se.