Ny nod för industriell utveckling i Skellefteå

Notis · 2022-03-29

Automation Region förstärker nu sitt nationella fokus genom att etablera en regional nod för Västerbotten och Norrbotten med bas i Skellefteå. Syftet är bland annat att koppla ihop ledande industriella miljöer för att främja den svenska konkurrenskraften.

Ansvarig för verksamheten vid den nya noden är Ulf Olofsson, affärsutvecklare på Automation Region med stor erfarenhet av utvecklingsprojekt inom automatisering och digitalisering.

Ulf Olofsson, affärsutvecklare på Automation Region, och Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun.

– Jag ser fram emot att komma ut och besöka industriföretagen i regionen för att bättre förstå behoven och se vad vi kan bidra med, säger Ulf Olofsson. Jag trivs bra i industriella miljöer, det är intressant att se processerna på plats och att prata med människorna som driver den operativa verksamheten.

Ulf Olofsson har tidigare arbetat med försäljning av automationssystem till olika industrier och företag i norra Sverige. Han har också en bakgrund inom den tekniska delen av sjukvården, där han som servicedirektör på Region Västerbotten har arbetat med implementering av digitala system och lösningar inom vården.

– Digitaliseringen inom sjukvården handlar bland annat om att kunna spåra utrustning och material för att förenkla och effektivisera det dagliga arbetet, säger Ulf Olofsson. Spårbarhet är ju något som även företagen inom industrin vill uppnå, att ha möjlighet att följa en råvara till färdig produkt.

En mötesplats för utveckling

Verksamheten vid Automation Regions nya nod i Skellefteå kommer bland annat omfatta aktiviteter som syftar till att sprida kunskap, förstärka nätverk och underlätta utveckling av innovationer, produktion och affärsmodeller. Verksamheten koordineras och genomförs i nära samverkan med näringslivet i Västerbotten och Norrbotten.

– Vi vill samla våra industriföretag och bygga ett engagemang kring digitalisering och automation, säger Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun. Vi har många starka företag här men också de som har en utvecklingsresa att göra. Det är lättare att lära av varandra och samverka om det finns en gemensam mötesplats.

Precis som i övriga landet är kompetensförsörjningen en central utmaning för industrin i Västerbotten och Norrbotten. Företagen konkurrerar i regel inte om samma kunder men däremot om den tillgängliga kompetensen. Det finns en gemensam vilja bland företagen att attrahera nya talanger till regionen och även att höja den generella kunskapen inom automation och digitalisering.

– Automatisering och digitalisering skapar förutsättningar för mer hållbara och inkluderande företag och arbetsplatser, säger Ulf Olofsson. Förr behövdes det bara starka armar och ett hörselskydd för att arbeta i industrin. Nu krävs det betydligt mer, men samtidigt öppnas nya spännande möjligheter för många fler.

Erbjudande med nationella resurser

Det inledande arbetet vid noden i Skellefteå kommer framför allt fokusera på att skapa en bild av företagens behov. Sedan utformas ett anpassat erbjudande med hjälp av nationella resurser och med erfarenheter från lyckade projekt och initiativ som har genomförts i Mälardalsregionen.

– Automation Region har ett framgångsrikt arbetssätt för att stimulera utvecklingen inom automatisering och digitalisering, säger Anja Palm. För oss är det en stor fördel att samverka med en aktör som ligger i framkant i stället för att bygga upp en egen modell från grunden.

Mer information

Ulf Olofsson
ulf.olofsson@automationregion.com
070-690 72 47

Anja Palm
anja.palm@skelleftea.se
070-311 35 83