Ny order till Prevas från SSAB

Notis · 2010-05-31

Prevas har fått en order från SSAB i Borlänge. Ordern avser uppgradering av system för styrning och optimering av ugnar. Ordervärde sex miljoner kronor och klar leverans beräknas försommaren 2011.

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. När SSAB nu ser en ökad efterfrågan på tunnplåt satsar de vidare på att effektivisera och optimera sin produktion. Prevas system ska ersätta befintligt ugnsstyrningssystem. Det nya ugnsstyrningssystemet är PC-baserat och innehåller utökad funktionalitet som exempelvis tvådimensionell temperaturberäkning.

– Med kommande uppgradering av systemet ser vi en förbättringspotential till förbättrat kvalitetsutfall och sänkta energikostnader i anläggningen och därigenom även en positiv miljöpåverkan, säger Christian Hägglöf, projektledare på SSAB.

Att framställa stålprodukter är mycket energikrävande. Material värms och kyls i flera omgångar för att uppnå önskade egenskaper. För att optimera produktivitet, kvalitet och energiförbrukning krävs en effektiv styrning av ugnarna. Prevas har tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical Research Institute AB (Swerea Mefos, i vilken Prevas även är medlem) tagit fram programvara som utför den här optimeringen, ett reglersystem som är ledande på marknaden för ugnsstyrning.

– Vi är mycket glada för denna order som också är ett bevis på att vår strategiska satsning på vår produkt är helt rätt. Prevas egna erfarenhet i kombination med ett fruktbart samarbete med forskningsmiljöer gör det möjligt att ta fram produkter och system som svarar väl mot de krav som våra kunder ställer, säger Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem på Prevas.

– Miljöpotentialen i produkten är väldigt stor även om det är ekonomin som lockar främst. Systemet kan direkt sänka energiförbrukningen med 5 till 20 procent samtidigt som kvaliteten höjs och produktiviteten ökar, fortsätter Christer Ramebäck.

Miljötänk är en av de dominerande trenderna inom Prevas verksamhet. Prevas har under sin 25-åriga historia levererat kunnande och kompetens till sina kunder och har ofta med ett finger i spelet där det ska sparas energi. Det gäller allt från kranstyrning i sopförbränningsanläggningar, ugnsstyrning i valsverk och rapporter om utsläpp till design av morgondagens elektronik.