Ny ordförande för ProcessIT Innovations

Notis · 2013-06-26

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson (se bild, foto Johan Gunséus) blir ny ordförande för ProcessIT Innovations. Det som började som en satsning i norra Sverige har idag vuxit med ambitionen att vara en ledande aktör för automationsfrågor inom processindustrin också nationellt och internationellt.

– ProcessIT Innovations har gjort ett fantastiskt arbete för att knyta samman forskning och industri. Visst kan industrierna vara konkurrenter med varandra, men de kan också ingå i kluster för att stärka erfarenhetsutbytet.

Just samverkan och klustertanken inom ProcessIT Innovations är något som den nya ordföranden gärna lyfter fram och talar sig varm för, då hon menar att det finns en stark vinna-vinna-situation när olika kluster möts och lär av varandra.