Ny partner – välkommen Packbridge!

Notis · 2013-08-23

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster. Detta snabbt växande nätverk riktar sig till förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. Läs mer på www.packbridge.se.