Ny projektledare för Automation Region Kompetens

Notis · 2012-03-29

I arbetet med kompetensutveckling enligt de medel Automation Region tilldelats av Europeiska Socialfonden har Nina von Krusenstierna tillträtt som projektledare för Automation Region Kompetens. Projektet omsluter nio miljoner kronor och löper över två år. Nina nås på nina.von.krusenstierna@automationregion.com – mer information har processledare helena.jerregard@automationregion.com.