Ny rapport: Avgörande frågor för industrins utveckling

Artikel · 2021-09-30

Ny rapport pekar ut de avgörande frågorna för industrins utveckling.

Runt om i världen genomgår industrin en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Utvecklingen inom IndTech går snabbt och har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. I den nya rapporten Automation är nu pekar Automation Region ut fem områden som är av särskild betydelse för den svenska industrin.

– Sverige konkurrerar framför allt med ett högt tekniskt kunnande, forskning i världsklass och ett innovativt näringsliv, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region. Vårt välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som kontinuerligt förnyar och ställer om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Det är förmågor som vi måste fortsätta utveckla.

Automation Regions fokus

Automation Region har identifierat fem frågor som särskilt prioriterade under de kommande åren. Det handlar om att Sverige behöver:

  • Öka satsningarna på FoU och förbättra samverkan mellan akademi och näringsliv
  • Stärka industrins kompetensförsörjning och underlätta livslångt lärande
  • Ta en världsledande position inom digitaliseringens möjligheter
  • Driva satsningar för att påskynda industrins klimatomställning
  • Underlätta för utländska studenter och experter att komma till Sverige

– En omfattande strukturomvandling ställer tuffa krav på att utbildningssystemet kan ställa om och ställa upp med utbildning som möjliggör en god nationell kompetensförsörjning, men även att Sverige erbjuder goda förutsättningar att rekrytera internationellt, säger Daniel Boqvist. Vi ser hur vi med våra erfarenheter av samverkan kan bidra i de förändringar som nu behöver ske.

Röster från industrin

Rapporten innehåller intervjuer med Björn Jonsson, ABB, Darja Isaksson, Vinnova, Elin Nordmark, Siemens, och Mika Lilleberg, ICA.

Automation Regions prioriterade frågor beskrivs närmare i rapporten Automation är nu, som även innehåller röster från medlemsföretagen ABB, Siemens och ICA samt innovationsmyndigheten Vinnova. Företrädare från dessa organisationer ger sin bild av vad automationslösningar och digitalisering innebär för svensk konkurrenskraft, för företagen och för deras kunder.

Ta del av rapporten →
Kontakta Daniel Boqvist för mer information →