Ny rapport om den smarta industrin manar till action

Artikel · 2019-09-02

Många upplever att det är mycket snack om ”industry 4.0” och den fjärde industriella revolutionen, men att det inte händer särskilt mycket. Nu lanserar Automation Region rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction”, som belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra redan idag.

Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region.

– Artiklar, konferenser och poddar fylls med spaningar om hur det uppkopplade fabriksgolvet kommer att se ut i framtiden. Det är hög tid att skifta fokus till nuläget och vad som behöver ske i dag för att den smarta industrin ska bli verklighet, säger Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region.

Varför händer det inte mer inom den smarta industrin, och varför är området så svårt att greppa? En orsak är den rådande begreppsförvirringen där begrepp och koncept används brett utan gemensamma definitioner. Detta gäller särskilt inom artificiell intelligens (AI), där det finns många olika tillämpningsområden och grader av ”intelligens”. Rapporten ger en introducerande guide till AI-området utifrån tre övergripande nivåer:

  • Artificial Narrow Intelligence (ANI): Smalt riktad artificiell intelligens med begränsade uppgifter, till exempel en miniräknare, mjukvaran i en modern bil eller en algoritm för att visa riktad reklam på en webbsida.
  • Artificial General Intelligence (AGI): En bred artificiell intelligens som precis som den mänskliga hjärnan har möjlighet att generalisera och applicera sin intelligens i nya situationer.
  • Artificial Super Intelligence (ASI): Den autonoma utvecklingen av artificiell intelligens på mänsklig nivå (AGI) – en superintelligens som ökar sin kapacitet exponentiellt.

För ledare inom industrin är ANI – den lägsta graden av AI – mest relevant i nuläget och rapporten bryter ner och beskriver denna nivå mer utförligt. Rapporten redogör också för den infrastruktur av tekniska lösningar som krävs för att förverkliga visionen om den smarta industrin, samt ger exempel på smarta koncept som redan är här.

Automation Region arbetar för att visa upp den svenska automationskompetensen, stimulera innovationer och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Syftet med rapporten är att nyansera bilden av industrins behov och förutsättningar för att röra sig mot den smarta industrin.

– Med detta initiativ vill vi ge en inblick i utvecklingen och samtidigt bjuda in till fortsatt diskussion vid konferensen Automation Summit som genomförs i Västerås den 9 oktober. Det är dags för action om industrin ska bli smart på riktigt, säger Daniel Boqvist.

Hämta rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction” →
Automation Summit – mer information och registrering →

Rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction” har tagits fram i samarbete med företaget Hello Future.