Ny rapport om människors syn på AI

Notis · 2019-11-29

För att bättre förstå människors syn på AI har initiativet AddAI i samarbete med Novus genomfört en undersökning som omfattar drygt tusen svenskar. Respondenterna har svarat på frågor om AI kopplat till områdena säkerhet, makt och demokrati, integritet, människa och maskin, jobb och oro. Resultatet har sammanfattats i en rapport som presenterades vid ett frukostseminarium den 27 november i Stockholm.

AddAI är ett oberoende privat initiativ där fem experter från akademi och industri tillsammans har stor en kunskapsbredd och ett gemensamt intresse av AI-relaterade frågor. De vill att AI ska diskuteras ur ett bredare perspektiv, där människan står i centrum – även när det kommer till teknisk utveckling och industriella tillämpningar.

– För att lyckas behöver vi bjuda in personer som inte har ett tekniskt perspektiv i samtalet, säger Helena Blackbright, projektledare på Automation Region och en av initiativtagarna till AddAI. Vi måste utgå från människan och så småningom förlika oss med tanken att AI är en naturlig del av vår vardag och samhället som vi lever i.

Resultatet från undersökningen kommer att användas i flera sammanhang men huvudsyftet har varit att få bild av nuläget för att se vilka insatser som behövs för att vidga perspektiven.

– Industrin har historiskt sett varit relativt stelbent när det handlar om att implementera nya tekniker i den egna verksamheten, säger Helena Blackbright. Automation Region och andra oberoende organisationer kan bidra genom att lyfta de frågor som annars inte hinns med i industrins vardag.

Ta del av rapporten AI är en samhällsfråga
Läs vår tidigare artikel om initiativet AddAI →
Mer information på AddAI:s webbplats addai.org →