Ny utbildning för innovationsledare

Artikel · 2019-12-20

Under året har Automation Region medverkat i utvecklingen av ett utbildningsprogram för ledare i innovationsmiljöer. Syftet är att höja innovationsförmågan och stärka samverkan mellan dessa miljöer. Pilotomgången startade i oktober med 20 deltagare från hela landet.

Till vänster – en av höstens träffar i pilotomgången av iHubs Sweden Capacity. Till höger – exempel på svenska styrkeområden som är inbjudna att delta i programmet. Grafik från Vinnova.

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till processledare och innovationsledare. Satsningen finansieras av Vinnova och genomförs i samverkan mellan iHubs Sweden, Rise och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Automation Region har tillsammans med flera andra Vinnväxt-miljöer medverkar i utvecklingen av programmet.

– För Automation Region innebär utbildningen en unik möjlighet att öka vår förmåga att driva och leda innovationsprojekt, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Det är en viktig pusselbit inom vårt uppdrag men det kommer även våra medlemsföretag till del genom att vi skapar goda relationer med andra starka spetsmiljöer i Sverige.

Ny kunskap som kan appliceras direkt

Programmet sträcker sig över åtta månader och omfattar totalt åtta utbildningsdagar som genomförs på IVA:s konferenscenter i Stockholm. De olika modulerna är utformade för att deltagarna ska bygga upp kunskap inom exempelvis branschöverskridande ekosystem och förändringsprocesser, samtidigt som de får arbeta med konkreta utmaningar inom sina respektive organisationer.

– Vi har anlitat föreläsare, experter och coacher på högsta nivå, säger Catarina Berglund. Ett centralt inslag är också peer-to-peer coachning, där deltagarna utbyter erfarenheter, bygger relationer och hjälper varandra att komma vidare.

De olika modulerna

  • Ledarskap för systemtransformation och uppbyggnad av ekosystem – analys av den egna verksamheten och förståelse för vilket ledarskap som behövs för att skapa en effektiv transformationsförmåga.
  • Innovationsledning och innovationsprocesser – öka ledarens kunskap om innovationsprocesser för att idémässigt utmana befintliga arbetssätt och system.
  • Förändringsprocesser och kreativt entreprenörskap – att driva effektiv förändring med hjälp av metoder och verktyg för målbilder, visioner och nya system.
  • Framtid och omvärld – att förstå de verktyg och processer som krävs för att driva en framgångsrik omvärldsanalys och engagera rätt kompetenser och perspektiv.
  • Globala utmaningar och Agenda 2030 kopplat till din verksamhet – insikter om de större samhällsutmaningarna samt kunskap, metoder och verktyg att hantera dessa utmaningar.

En av deltagarna i pilotomgången är Magnus Bården, processledare på Digitalwell Arena, en innovationsmiljö i Värmland som utvecklar digitala hälsorelaterade lösningar och tjänster.

– Utbildningen ger mig nya perspektiv på hur jag kan leda i en komplex värld och i organisatoriska mellanrum, säger Magnus Bården. Förutom ny kunskap får jag med mig verktyg och ett nätverk av andra ledare där vi tillsammans kan bygga kapacitet för att leda innovationsarbete.

Långsiktig satsning

När den första omgången av programmet avslutas i halvårsskiftet 2020 så är tanken att programmet ska rulla vidare med ett större intag av deltagare från det svenska innovationssystemet.

– Den återkoppling som vi har fått från deltagarna så här långt är mycket positiv, säger Catarina Berglund. I nästa steg vill vi nå ut ännu bredare för att på sikt skapa en plattform där vi kan samla kunskaper, erfarenheter och relationer som hela det svenska innovationssystemet kan dra nytta av.

Kontakta gärna Catarina Berglund för mer information →