Ny utbildning för medlemmar – Tjänsteaffären

Notis · 2020-05-29

Nu erbjuds medlemmar i Automation Region att delta i utbildningen Tjänsteaffären som riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering i verksamheten. Efter utbildningen har deltagarna möjlighet att medverka i ett dedikerat nätverk som diskuterar tjänsteaffärens möjligheter och utmaningar i ett större perspektiv.

I utbildningen varvas teoretisk grund med praktiska övningar som utgår från respektive företags verksamhet och utmaningar. Utbildningsteamet ger kontinuerlig återkoppling och tillsammans med deltagarna byggs ett starkt nätverk inom området. Efter avslutad utbildning kan deltagarna identifiera tjänster, strukturera en tjänsteportfölj och förstå portföljens affärsvärde.

Utbildningen genomförs i samarbete med två av våra medlemmar – Mälardalens högskola samt Cordevo. Den omfattar sex utbildningstillfällen under augusti och september 2020. Antalet platser är begränsade.

För mer information, kontakta Elin Asplund, programansvarig affärsutveckling →