Ny utlysning inom Internet of Things

Notis · 2015-02-27

Logotyp, Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet utlyser 20 MSEK för forsknings- och innovationsprojekt inom Internet of Things (IoT). Syftet med utlysningen är skapa bättre förutsättningar för näringsliv och samhälle att utveckla produkter och tjänster inom IoT med hjälp av innovation, forskning, tillämpad forskning och prototyper.

Projekten ska ha stor potential att leda till tjänster och produkter och ska bedrivas i samverkan med deltagare från näringslivet, offentlig verksamhet, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Näringslivsaktörer med kommersiella intressen eller offentliga aktörer som vill förbättra sin verksamhet med hjälp av IoT ska ingå i projekten. Ansök senast den 14 april kl 14.00!

Mer information på VINNOVAs hemsida