Nya affärsmöjligheter med hjälp av Keiretsu

Notis · 2017-06-28

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp har testat ett nytt grepp för att skapa idéer kring nya affärsmöjligheter. Genom ett koncept kallat "Keiretsu" har ett samarbetsforum startats för att kunna hitta nya affärer och samarbeten åt det egna företaget men även för att komma med förslag åt de övriga deltagande företagen.

Keiretsu-mötet genomfördes hos bolaget Motion Control den 24 mars, med fem personer från olika företag och organisationer. Mötet inleddes med att varje deltagande företag presenterade sig under några minuter och svarade därefter på frågor som: Vad gör ni? Vad kan ni? Vad skulle ni vilja göra? Vilka nya områden/affärsmöjligheter ser ni eller vill in på? Efteråt gav deltagarna förslag på nya affärsmöjligheter för respektive företag samt möjliga samarbeten deltagarna emellan.

Mycket fokus kretsade kring hur vi gör en affär, hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda. Som ett sidospår diskuterades även hur de olika bolagen rekryterar och lär upp medarbetare. Här observerades många likheter i arbetssätt, men även en del stora skillnader.

Christer Nygren som forskar på olika affärsmodeller på Mälarens högskola tyckte att ett av företagens arbete och rekrytering av examensarbetare påminde om en "Spotify-affärsmodell", det vill säga att det är gratis från början för att sedan kosta mer och mer. Ett annat företag arbetar med digitala plattformar och mycket öppenhet, vilket ställer krav på deras medarbetare och de har därför ganska tuffa krav på den de rekryterar. Ett tredje företag arbetar med att bygga på förtroenden och nätverk, medan ett fjärde företag menade att de behöver sälja samma projekt flera gånger innan det går i lås; till kunden, till sin egen organisation, till teknikerna som ska utföra arbetet samt till övriga samarbetsparter.

Keiretsu-upplägget kändes helt rätt som ett första steg, men kan kräva ett antal träffar för att lära känna varandra och på så sätt utveckla nya affärsupplägg tillsammans. Att gruppens deltagare kände varandra väl sedan tidigare underlättade. Affärsutvecklingsgruppen kom överens om att mötet var givande och att fler träffar med samma upplägg ska hållas framöver.