Nya företagsforskarskola på MDH söker doktorander

Notis · 2016-11-30

Mats Björkman, Therese Jagestig Bjurquist (tjänstledig) och Maria Lindén.
Mats Björkman, Therese Jagestig Bjurquist (tjänstledig) och Maria Lindén.

Rekryteringen till den nya KKS-finansierade företagsforskarskolan ITS ESS-H är i full gång.

– Vi skrev kontrakt med KKS före sommaren, och de nya doktoranderna ska vara rekryterade och antagna till forskarutbildningen vid MDH senast i juni 2017. Forskarskolans område är tillförlitliga inbyggda sensorsystem i vid bemärkelse. Vi har i dagsläget intresseanmälningar som spänner från elektronik till programvarutestning, säger Mats Björkman som är projektledare för företagsforskarskolan.

KKS har beviljat ITS ESS-H ett budgetutrymme motsvarande 15 doktorander. I dagsläget är cirka 10 doktorander listade, vilket gör att det finns plats för flera nya doktorander från nya företag. Om du vet om ett företag som kan vara intresserat av att ha en industridoktorand inom området tillförlitliga inbyggda system, kontakta Mats Björkman eller Maria Lindén.