Nya grepp i Mälardalen Open

Notis · 2014-01-31

Det finns mängder av möjliga tekniker och lösningar som kan få stor inverkan på vår framtida ekonomi, miljö och hälsa. I början av januari utsågs pristagarna i Mälardalen Open, en innovationstävling för energismarta lösningar. Runt 200 bidrag med varierande inriktningar kom in till tävlingen – allt från solcellslösningar till lagring av energi och telefonappar för energivisualisering.

Bild
Karolina Winbo,  processledare  Automation Region

I genomförandet av Mälardalen Open har ett flertal aktiviteter genomförts och dessa har även genererat flera av tävlingsbidragen. Bland annat har studenter från innovationsprogrammen på Mälardalens högskola bjudits in till kreativa workshoppar. Karolina Winbo, biträdande processledare på Automation Region, menar att det behövs nya grepp för att lyfta fram och utveckla framtidens produkter och tjänster.

– Med den här tävlingen kan vi lyfta allmänhetens, studenternas och företagens idéer kring energismarthet och hållbar utveckling. Automation Region bidrar gärna med nya och smarta metoder för att stimulera innovation.

Det vinnande bidraget i Mälardalen Open blev TreeBulb – ett socialt nätverk för energismarthet. Användarna ges möjlighet att dela med sig av smarta tips och TreeBulb ska fungera som en mötesplats för miljömedvetna medborgare. Så här löd juryns motivering:

”Det är svårt att uppnå en hållbar livsstil. Sociala lösningar för hållbarhet är ett lovande sätt att få fler människor att använda smarta lösningar som finns tillgängliga och att även skapa och dela nya.”

Vinnarna Anna Kryvenda, Bing Liu och Niak Sian Koh får nu hjälp med patent, ansökan om finansiering och möten med företag.

Kreativa workshoppar resulterade i många spännande tävlingsbidrag.

På andra plats hamnade bidraget Energy Visualisation for Households där idén är att visualisera och minska energiförbrukningen i hemmet. På tredje plats återfanns bidraget Lekparksenergi – smarta lekplatser med klätterställningar, rutschkanor och gungställningar som alstrar energi när de används.

Mälardalen Open är en öppen innovationstävling initierad av Automation Region i samverkan med Munktell Science Park. Tävlingen genomförs i samarbete med bland andra ABB, Bombardier, Schneider-Electric – företag med stor kompetens inom energifrågor och innovation. Juryn består av Anders Aabakken, ABB, Tomas Lagerberg, ABB och Christer Forslund, Schneider-Electric.

Läs mer om Mälardalen Open