Nya kontakter och gott snack på PiiA Summit

Artikel · 2014-10-31

Den 21-22 oktober hölls konferensen PiiA Summit, en mötesplats för alla som vill medverka till strategisk förnyelse inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation.

– Med PiiA Summit etablerar vi en reell mötesplats där förhoppningen är att alla deltagare får med sig både inspiration och nya idéer tillbaka till sina hemmiljöer. Detta i sin tur ger förutsättningar för ytterligare aktiviteter inom vårt område med fler aktörer som vill bilda konsortier och driva projekt, säger Anders OE Johansson, programchef på PiiA.

Under ledning av moderator Helena Lundin, kommunikationschef på Prevas, inleddes konferensen med en paneldebatt där PiiAs styrelsemedlemmar diskuterade arbetet med utlysningen och hur det ser ut framöver. De olika styrelsemedlemmarna har olika bakgrund och även deras infallsvinklar i PiiA varierar. Håkan Nytorp, divisionschef på ABB Process Automation i Sverige och styrelseordförande i Automation Region, lyfte bland annat upp vikten av samarbete mellan akademin och näringslivet, men också mellan de företag som är verksamma inom området.

För att få en projektansökan inom PiiA beviljad så krävs det också att aktörer från såväl företag, samhälle och akademi står bakom ansökan. I övrigt var panelen överens om att det viktigaste i utvecklingen är människan – oavsett hur mycket teknik som används i verksamheten så är det människan som står för innovation och som för utvecklingen framåt.

Nio projekt har hittills startat inom PiiA och de presenterades dels på scen men även på ett särskilt ”projekttorg”. Under ett par timmar uppstod ett entusiastiskt och nyfiket surr kring de olika projekten. Konferensdeltagarna fick en chans att uppdatera sig om det pågående arbetet och även knyta nya kontakter för kommande samarbeten och projekt.

Workshop med Cecilia Hyrén och Örjan Larsson

Ett annat uppskattat inslag under konferensen var workshopen Future Industries, som leddes av Cecilia Hyrén, Maxme, tillsammans med Örjan Larsson på Blue Institute. Efter inledning av Örjan Larsson arbetade deltagarna i mindre grupper för att lyfta idéer kring PiiA och hur arbetet ska fortsätta framöver.

Bland de många bra presentationerna kan nämnas Anna Carin Söderlund, WCM-ansvarig på Gyproc, som berättade om deras framgångsrika sätt att analysera och utvärdera processer tillsammans med medarbetarna. Genom att på djupet analysera alla delar i produktionen är det möjligt att hitta nya arbetssätt och förbättringsmöjligheter. Thomas Stetter gav en introduktion till Siemens arbete med Industrie 4.0 i Tyskland. Digitalisering av industrin är på mångas läppar just nu och innebär nästa steg i utvecklingen av industrin. Från de första maskinerna, via löpande band och digitala lösningar till framtidens smarta och självlärande system. Framtiden är här och vi går nu in i fjärde generationens produktion.

Så här i efterhand är Anders OE Johansson, programchef på PiiA, nöjd med konferensen och ser redan fram emot nästa genomförande.

– Jag har fått många spontana reaktioner om att det var en jättebra konferens där deltagarna verkligen kände sig priviligierade i den lite mindre skaran med utrymme för ett djupare deltagande. Inför kommande PiiA Summit hoppas jag att alla som inte var här med rätta känner sig avundsjuka och ser till att anmäla sig till nästa arrangemang!

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA är finansierat av Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas. PiiA Summit arrangerades av SICS i Västerås i samarbete med Automation Region. Mer information: www.sip-piia.se.