Nya möjligheter till europeiska samarbeten

Notis · 2018-08-30

Malin Rosqvist, projektledare på SICS Västerås.

RISE SICS Västerås växer och gör nu en satsning på att starta flera nya europeiska samarbeten. För att få bästa möjliga utväxling på satsningen i Mälardalen och i Sverige bjuder vi därför in intresserade företag att vara med och form idéerna och att delta i projekten. Satsningen tar sin början i det Europeiska samarbetsprogrammet ITEA som har sin årliga projektkonferens, ITEA PO days, i Stockholm 4-5 september, där forskare och företag från hela världen möts.

Malin Rosqvist, projektledare på SICS Västerås, koordinerar satsningen och välkomnar alla som är intresserade att höra av sig:
- ITEA är ett industridrivet program för forskning och innovation, och ett utmärkt instrument när det gäller europeiska samarbeten. Vi har flera goda exempel på ITEA-projekt med svensk medverkan och hoppas förstås kunna bidra till att det blir ännu fler. Den som är nyfiken är välkommen att kontakta mig direkt, eller de forskare som håller i respektive projektförslag.

Sahar Tahvili
Jawad Elomarin

RISE SICS Västerås kommer att driva följande projektidéer inom ITEA:

  • Digital twin: Jawad Elomari
  • Improving diabetes diagnosis by using Machine Learning Techniques: Pasqualina Potena
  • INDORSE - Instrumentation of Development and Operations in Software Engineering: Niclas Ericsson
  • OptiDrug - New Generation of Clinical Decision Support System for Optimizing Diagnosis & Therapies in Pediatric Cancer: Sahar Tahvili
  • Smart Farming Systems of Systems: Joakim Fröberg

Programmet ITEA omfattar programvaruintensiva system och tjänster, med aktörer längs hela värdekedjan. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Programvaruintensiva system och tjänster är en viktig komponent som driver på innovation inom i stort sett alla områden, vilket leder till ett brett spektrum av tillämpningsområden. Svenska parter i ITEA-projekt finansieras av Vinnova.

Här kan du läsa mer: