Nya perspektiv kan berika och växla upp

Ledare · 2015-03-31

Catarina BerglundJag tror på innovation och ständiga förbättringar. Att kontinuerligt utveckla och anpassa verksamheten efter marknadens behov – ingen rocket science, eller hur? Men att göra det strukturerat, med rätt kompetens i rätt tid, i rätt konstellationer och med rätt kunskap, då blir det mer komplext.

Vi måste hitta bra angreppssätt, takta på i en positiv utvecklings­spiral, lära av varandra och gemensamt stärka regionen. Då kan vi attrahera både ny kompetens och nya företagsetableringar utifrån. Arbetet måste bedrivas i en gemensam satsning för att få genomslagskraft i både i hög- och lågkonjunktur.

Automation Region samlar en världsledande automationsindustri och har därigenom en enorm potential som kunskapsspridare, både nationellt och internationellt. Med Mälardalens högskola – min tidigare arbetsplats – som värdorganisation, utgör Automation Region också en utmärkt plattform för samverkan mellan företag och akademi.

På kort sikt handlar det om att företag ska kunna attrahera rätt kompetens i rätt tid och att få möjlighet att utveckla sin verksamhet med stöd från högskolan. Långsiktigt innebär en nära relation till akademin en möjlighet att vara med och påverka utbildningen så att den matchar behoven i framtidens industri.

Sörmland, där jag är verksam, är i stort behov av Automations Regions nätverk och samlade kompetens. Vi talar dagligen om hur vi ska åstadkomma fler affärer, öka kompetensen och utveckla regionen. Då gäller det att arbeta tillsammans för att komma åt nycklar som inte är tillgängliga för enskilda organisationer. Hos företagen saknas det ofta kunskap om vad klustersamverkan kan bidra med och det är något som jag kommer att jobba vidare med – att informera och visa exempel på lyckade samarbeten.

Mina främsta drivkrafter är utveckling, innovation och samverkan och dessa frågor blir också mitt bidrag i det kommande styrelsearbetet. Automation är ett nytt område för mig men tvärfunktionalitet och breddade perspektiv sägs berika. Med detta sagt så hoppas jag kunna bidra med mina idéer inom Automation Region och samtidigt lära mig massor på resan!

Catarina Berglund
Verksamhetsansvarig på Strängnäs Business Park och styrelsemedlem i Automation Region sedan mars 2015