Nya perspektiv på digitalisering vid årets Automation Summit

Artikel · 2018-08-30

Hur påverkar digitalisering och modern automation utvecklingen av morgondagens industri och samhälle? Konferensen Automation Summit samlar beslutsfattare till en diskussion om hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges framtid. Den 9 oktober är det dags.

Årets upplaga av Automation Summit – den femte i ordningen – genomförs i Göteborg den 9 oktober, i anslutning till fackmässorna Scanautomatic och ProcessTeknik. Arrangörer är precis som tidigare år Automation Region, Svenska Mässan och IVA.

Entreprenören Ashkan Fardost, tidigare musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi. Under rubriken "Alla har missförstått digitaliseringen" ger han sin syn på läget. Foto: Mikael Sjöberg.

En av konferensens inbjudna talare är Ashkan Fardost, tidigare musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi. Idag arbetar han bland annat som Collaborator på Hyper Island och driver investeringsfirman Oddball Ventures. Under rubriken "Alla har missförstått digitaliseringen" ger han sin syn på läget.

– Rent tekniskt så börjar mognadsgraden bli hög och jag tror att vi har kommit förbi "wow-stadiet" vad gäller exempelvis självkörande bilar och artificiell intelligens, säger Ashkan Fardost. Nu börjar företagen implementera nya lösningar i snabb takt.

Risk för övertro på ny teknik

Enligt Ashkan Fardost är dock många lite väl ivriga att förse sina befintliga produkter och tjänster med ny teknik. Det verkar finnas en övertro på att nya finesser, som till exempel internetuppkoppling till vattenkokaren eller en chatbot i kundtjänst, kan revolutionera och lyfta ett befintligt koncept.

– Ta istället ett steg tillbaka och fundera över vad som är det egentliga värdet, tipsar Ashkan Fardost. Är den fysiska produkten viktig för kunden eller handlar det om att lösa ett bakomliggande behov? Analysera och ifrågasätt affärsidén från grunden, sedan är det teknikdags.

En viktig utmaning för organisationer som vill öka sin innovativa förmåga är att attrahera talanger. Ashkan Fardost menar att de bolag som lyckas bäst har en sak gemensamt – de erbjuder ett alternativ till traditionella folkhemsideal som trygg anställning och bra pension.

– Tesla är ett intressant exempel. Deras övergripande mål är att befria mänskligheten från fossila bränslen, att sälja elbilar är ett sätt att nå det målet. Företag som på liknande sätt står för ett ideal lockar talanger som söker en djupare mening, något som de inte upplever att nationalstaten kan ge dem.

Automation Summit förstärker mötesplatsen

Konferensen utgår från tre tematiska områden – "Ny teknik – lösningar för ditt företag", "Smart industri – digitaliseringens möjligheter" samt "Ledarskap – att växa klokt". Varje block inleds med en föreläsning och exempel på verklig implementering ges sedan i kortare case. Här medverkar till exempel ABB, Siemens, Microsoft, BLB Industries och Lundkvist Trävaru AB (årets vinnare av IVA:s tävling Smart industri). Bland talarna finns även två startupbolag från Ignite Sweden.

Fokus på tre områden

Ny teknik – lösningar för ditt företag. Hur värderar vi vad som är användbart och hur gör vi för att implementera ny teknik? Vi får exempel på hur nya lösningar gör nytta inom industrin.

Smart industri – digitaliseringens möjligheter. Insamling och analys av stora datamängder möjliggör nya produkter och tjänster. Med hjälp av konkreta exempel bekantar vi oss med den smarta industrin.

Ledarskap – att växa klokt. Hur utvecklar vi hållbara företag och affärsidéer? Vi diskuterar människans roll i framtidens industri och låter oss inspireras av andras framgångar.

För Svenska Mässan utgör Automation Summit ett viktigt komplement till den etablerade mötesplatsen Scanautomatic och Processteknik. Det handlar bland annat om att attrahera nya målgrupper – till exempel beslutsfattare på högre nivåer – men även om en generellt ökande efterfrågan på kunskapsinnehåll.

Ola Lundqvist är affärsansvarig på Svenska Mässan och medverkar även i programkommittén för Automation Summit. Foto: Niklas Maupoix.

– Vi upplever att kunskapsutveckling i form av exempelvis seminarier och workshoppar blir allt viktigare för våra besökare, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig på Svenska Mässan. Konferensdeltagarna kan ta del av föreläsningar och medverka i diskussioner om industrins utveckling för att sedan gå ut på mässgolvet och möta leverantörerna som gör det möjlig.

Med endast några veckor kvar till genomförande av såväl mässa som konferens har Ola Lundqvist, som även ingår i programkommittén för Automation Summit, högt ställda förväntningar.

– När vi genomförde mässan för två år sedan så kretsade en stor del av diskussionerna kring vilka möjligheter som digitalisering kan innebära i framtiden. Nu, bara två år senare, kan vi visa upp fantastiska exempel på digitala lösningar som redan gör stor nytta för industrin.

Läs mer om Automation Summit och anmäl dig som deltagare
Mer information och mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik