Nya perspektiv på innovation

Artikel · 2015-05-29

Innovation är fortfarande något exotiskt – ett förhållningssätt på önskelistan som gärna lyfts fram i strategiska planer, men som är svårt att identifiera sig med. Det vill Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp ändra på.

Anders Aabakken

– Ett första steg är att avdramatisera innovationsbegreppet, sänka trösklarna och bygga självförtroende. Låt inte R&D-funktionen ha monopol på innovation, utan gör det till en angelägenhet för alla medarbetare, säger Anders Aabakken, Global Manager Technology på ABB FACTS, och ordförande i Forsknings- och innovationsgruppen.

Målet med arbetet i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp är just att sänka trösklarna för medlemsföretagen att integrera en högre grad av forskning och innovation i sina verksamheter utan att det påverkar den operativa verksamheten negativt. Gruppen vill göra det lättare att få tillgång till externa medel, inspirera till samarbeten mellan företag och branscher och initiera gemensamma projekt med bland andra Mälardalens högskola och SICS Swedish ICT Västerås.

– När vi startade Forsknings- och innovationsgruppen undvek vi medvetet att definiera begreppet innovation eftersom vi då riskerade att exkludera viktiga infallsvinklar. Istället ville vi stimulera företagen på olika sätt, observera utvecklingen och sedan identifiera kandidater till innovation. Det har varit vår plan för att göra innovation till något som fler kan identifiera sig med och se möjligheter i, säger Anders.

En viktig insikt är att innovation är något relativt. Det är lätt lägga ribban vid en handfull världskända framgångar och då landa i konklusionen ”detta är inget för oss”.

– Bedöm innovationer i förhållande till dig själv eller någon du kan identifiera dig med. Om du plockar in en idé utifrån och kan förvalta den på ett sätt som avsevärt utvecklar din egen verksamhet så kan det mycket väl vara ett resultat av din innovativa förmåga.

Vad är innovation?

Enligt Anders har många organisationer emellertid fortfarande svårt att ta till sig begreppet innovation. De har fullt upp med att paketera sitt erbjudande, sälja och leverera. Nya företag startas ofta med någon form av innovation i botten, men kastas sedan snabbt in i en operativ verklighet. Det är också vanligt att innovation introduceras som en strategisk satsning, men utan strukturella förändringar är det svårt att åstadkomma engagemang hela vägen ner till den operativa verkligheten. En förhastad slutsats kan då vara att betydelsen av innovation inom dessa organisationer är begränsad.

Om vi istället observerar traditionella företag på operativ nivå så innebär ofta förändringar i omvärlden och inom den egna organisationen en stor grad av nytänkande. Vi känner igen situationer där vi ställs inför krav på 30 procent högre orderingång, lägre kostnader eller ökad prestanda. Det kan vara tekniska, logistiska eller personalrelaterade utmaningar där medarbetarna inte har en aning om hur de ska komma vidare.

– I dessa sammanhang har innovationsförmågan en betydande inverkan på hur framgångsrikt situationen hanteras. Traditionellt kopplar vi inte denna typ av kreativa processer till innovation, men de utgör en central förmåga som i allra högsta grad bidrar till företagets produktivitet och konkurrenskraft, förklarar Anders.

Forsknings- och innovationsgruppen har genomfört flera konkreta projekt under det senaste året. Två exempel är processen Innowatch, som ökar det innovativa klimatet i en organisation, samt CODE, som kopplar ihop små och stora företag med akademin för att skapa utveckling och innovation.

Foton från XMReality
Automation Regions medlemsföretag XMReality har medverkat i ett innovationsprojekt kring augmented reality ("förstärkt verklighet"). Projektet har genomförts inom ramen för CODE, som kopplar ihop små och stora företag med akademin.

Automationsbranschen bygger broar

Nya applikationer av teknik får allt större betydelse för automationsindustrin, till exempel inom områden som smarta hem, mätning och övervakning kopplade till oss som individer, samt hälsoautomation i sjukhus- och sjukhemsmiljö. Åt motsatt håll ser vi att automationsindustrin inhämtar inspiration från olika håll, till exempel från vårdsektorn. Nya tjänster och produkter växer fram och ställer krav på uppdaterade affärsmodeller.

– Det är just i nya möten som automationsindustrin kan utveckla sin centrala ställning som en egen bransch och som katalysator för utveckling av andra och även nya branscher. Automationsindustrin fungerar som brobyggare mellan branscher, eftersom samma basteknologi används i så många sammanhang.

Branschöverskridande samarbete och innovation är bärande tankar i den Vinnväxt-ansökan som Automation Region förbereder. Forskning- och innovationsgruppens arbete har lagt grunden för ett nytt synsätt på innovation och med hjälp av Vinnväxt menar Anders att Automation Region har förutsättningar att lyfta hela regionen.

– Med ett Vinnväxt-initiativ i ryggen kan Automation Region utveckla och bygga vidare på befintliga stödresurser för att leda regionens automationsindustri och de branscher som är beroende av automation in i den digitaliserade, industriella revolutionen.

Mer information om Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp »

Kontakta gärna Anders Aabakken om du vill veta mer eller kanske till och med medverka i gruppens arbete – anders.aabakken@se.abb.com »