Nya utbildningar i automation på Mälardalens högskola

Notis · 2010-01-29

Glädjande för många företag i regionen är beskedet att Mälardalens högskola nu får statsbidrag för att starta yrkeshögskoleutbildning inom automationsteknik, med start hösten 2010. Högskolan har tillsammans med kommuner, TeknikCollege och flera av regionens automationsföretag arbetat fram en efterfrågad lösning. Automation Region har medverkat starkt i satsningen.

– Det är oerhört positivt att vi nu kan säkra regionens behov av automationskompetens och på så sätt stärka tillväxten i regionen, säger Gertrud Fager på Mälardalens högskola, projektledare för framtagning av utbildningarna och engagerad inom Automation Region. Det handlar om två helt nya yrkeshögskoleutbildningar i automation, en ettårig och en tvåårig. Vi gör en helhetssatsning inom området, utifrån tanken att ingen utbildning får vara en ”dead end” utan att all utbildning ska vara påbyggnadsbar om man önskar utbilda sig vidare.

Omkring 700 företag i regionen är beroende av automationskompetens och nu får de en utbildning som motsvarar deras behov. Det har helt enkelt varit svårt för många företag att kunna anställa utbildade tekniker.

Automation Regions medlemsföretag Prevas och ett 30-tal andra företag har på olika sätt medverkat i framtagningen av de nya utbildningarna. Bernt Henriksen, operativ enhetschef för industrisystem, har varit aktiv i arbetet.

– Ja, det var ett väldigt positivt besked. Jag har själv erfarenhet att det är svårt att rekrytera inom automationsområdet. Prevas är beroende av att det finns duktiga dritfstekniker som står på mottagarsidan i industrin. Den här utbildningen tryggar framtiden inom automation. Vi är väldigt positiva till högskolans drivkraft i detta, de har verkligen lyssnat in behovet, menar Bernt Henriksen.

Automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö.

Arbetet med ansökan om de nya utbildningarna inom automation har skett, helt i linje med högskolans samverkansstrategi och har drivits som ett samarbete mellan Teknikcollege Bergslagen, Teknikcollege Mälardalen, Mälardalens högskola och regionens kommuner och automationsföretag, bland annat genom Automation Region. På väg in är också TeknikCollege Västra Mälardalen.

– Nu väntar ett stort arbete för att få yrkeshögskoleutbildningarna på plats, och med att fortsätta utvecklingen av utbildningar på ingenjörsnivå, säger Gertrud Fager.