Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Porträtt Elin Asplund

Elin Asplund i ny roll på ABB Robotics

Notis · 23 februari 2024

ABB satsar 280 miljoner dollar på ett nytt Robotics Campus på Finnslätten i Västerås, en välkommen satsning för många företag i Västerås och Mälardalen. Elin Asplund, som tidigare var programansvarig på Automation Region har gått in i rollen som produktionsteknisk chef och ska leda utvecklingen av fabriken i det nya campuset.

Läs mer om Elins nya roll

Mälardalens universitet och Motion Control utvecklar självtest för fallprevention

Artikel · 19 februari 2024

Det finns ett stort utbud av teknik som visar att en person har fallit – när det redan har hänt. Projektet PRE-fall vid Mälardalens universitet utvecklar en lösning som kan uppmärksamma och förebygga risk för fall, ungefär på samma sätt som en bil varnar föraren vid farliga situationer. Automation Regions medlemsföretag Motion Control bidrar med spetskompetens inom sensorsystem.

Läs mer om samarbetet i PRE-fall

Nya medlemmar 2023

Notis · 21 december 2023

Under året har vi fått sällskap av inte mindre än 16 nya företag och organisationer som förstärker vårt nätverk. Vi säger hej och välkommen till Stiftelsen Adopticum, Arctic Game, CDE, Digihelp Sverige, Enodo Robotics, Kistler Nordic, ManoMotion, Micro-Epsilon Sensotest, Qtagg, Sammes stiftelse, SEIIA, Sogeti Sverige, SSP North, Sweco Sverige, TechSeed och Viscando. Mer information om våra medlemmar och partner finns på vår webbsida, välkommen att botanisera!

Bekanta dig med våra medlemmar och partner →

Smart visionsystem höjer säkerheten för operatörer i industrin

Artikel · 20 december 2023

En av Automation Regions nytillkomna medlemmar är ManoMotion som utvecklar AI-lösningar för industriell säkerhet med fokus på att övervaka kroppsrörelser. Den tekniska lösning är baserad på realtidsanalys av video, där mänskliga rörelser tolkas. Konceptet är ett resultat av flera års forskning och utveckling vid KTH.

Läs mer om ManoMotion

IndTech Platform Silicon Valley växlar upp med engagemang från industrin

Pressmeddelande · 20 december 2023

Industrin behöver testa sin teknologi i samarbete med andra. Det har blivit särskilt viktigt i omställningen mot en digitaliserad framtid, där tillgång till ny teknik och tillämpad mjukvara spelar en allt större roll. Plattformen IndTech Silicon Valley skapar möjligheter för industriaktörer – både startupföretag och etablerade mjukvarubolag – att göra just detta i ett transatlantiskt samarbete med USA.

Läs pressmeddelande om det nya projektet

Studentprojekt med hög nivå

Notis · 19 december 2023

Innovationer som utvecklar industrin och samhället – det har masterstudenterna inom robotik och tillförlitliga system på Mälardalens universitet tagit sig an. Projekt där de har fått utmana sig själva och varandra för att hitta de bästa lösningarna. Projekten har potentialen att bidra till samhällsförändring och ger studenterna kompetens som är högt efterfrågad på arbetsmarknaden.

Läs mer om studenternas arbete

Behandla dina medarbetare som VIP

Artikel · 18 december 2023

Ett innovativt organisationsklimat är en överlevnadsfaktor för alla företag. Innovation behöver vara en angelägenhet och ett förhållningssätt i hela organisationen, och organisationsklimatet kan både driva och bromsa den innovativa förmågan. Så utöver att följa dina vanliga nyckeltal så har du mycket att vinna på att mäta hur dina kollegor mår och vilka förutsättningar de har.

– Involvera alla i mätning och analys! Det är en ledarskapsfråga, men även en medarbetarfråga, säger Terese Jansson, ansvarig för utvecklingen av verktyget Prindit på Automation Regions medlemsföretag Mindflower.

Läs mer om verktyget Prindit

Kompetens och samhällsutveckling i MDU:s satsning i norr

Notis · 11 december 2023

Mälardalens universitet går in med en satsning på 60 miljoner kronor i Skellefteå Universities Alliance, SUA. Sedan ett par år tillbaka har Automation region en verksamhetsnod i Skellefteå och går hand i hand med MDU i satsningen.

Läs mer om satsningen i norr

Kompetensutmaningen – game over eller next level?

Artikel · 9 november 2023

Vill du anställa en person som är bra på teamwork, konflikthantering, behovsanpassning, problemlösning och inkludering? Ja, det vill du såklart och där har du dagens unga digitala ledare i ett nötskal. Spelkulturförbundet Sverok har undersökt hur arbetsmarknaden bättre kan attrahera och tillvarata kompetensen hos unga som har ledarroller på digitala communities.

Läs mer om unga digitala ledare

Vilken plats har gaming i industrin?

Notis · 30 oktober 2023

När olika branscher möts uppstår något nytt och värdefullt. Nya konstellationer av människor bildas och vi planterar nya tankar hos varandra. Den här gången är det industrin och spelindustrin som samlas för kunskapsutbyte och samarbete.

Läs mer om gaming i industrin
Visa samtliga