Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Fokus på den interna förändringskraften

Ledare · Johan Carlstedt, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) · 30 september 2020

En central utmaning för små och medelstora företag består i att öka innovationskraften och förnya affärsmodellen med hjälp av ny teknik. Det finns ofta en eller flera individer inom den egna organisationen som kan driva utveckling och innovation men det krävs att de får rätt stöd och handlingsutrymme. På IVA tittar vi just nu på hur vi kan arbeta för att stötta företagens intraprenörskap – det interna entreprenörskapet.

Läs Johan Carlsteds ledare

Skapa värde med AI – bit för bit

Artikel · 30 september 2020

Hur kan AI göra nytta inom produktion och tillverkning? Vad är viktigt att tänka på och hur kommer du igång? Den 22 september genomförde Automation Region ett webbinarium med fokus på industriella AI-tillämpningar.

– Allt fler organisationer satsar på AI men inom traditionell tillverkningsindustri går det inte så snabbt, säger Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion. Många som vi kommer i kontakt med uppger att de gärna vill vänta på att tekniken ska mogna och att verktygen ska passa bättre för deras specifika verksamhet.

Läs artikeln om AI inom industrin

Snart dags – Automation Summit med PiiA Inspiration

Notis · 30 september 2020

Den 6 oktober arrangerar vi den digitala konferensen Automation Summit med PiiA inspiration. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Missa inte – anmäl dig idag!

Program, deltagarlista och anmälan →

Automationsnästet: ”Automatisera det som sliter på människor”

Notis · 30 september 2020

Den senaste upplagan av Automationsnästet fokuserar på utmaningar och framgångsfaktorer för automatiseringsprojekt. Medverkande experter är Lars-Erik Forsberg, Prevas, Danica Kragic, KTH, och Bertil Thorvaldsson, ABB. Automationsnästet produceras av Ny Teknik i samarbete med Automation Region.

Läs artikeln på Ny Tekniks webbplats →

Strategiskt samarbete med Big Science Sweden

Notis · 30 september 2020

Big Science Sweden är Sveriges officiella organisation för samverkan mellan stora europeiska forskningsanläggningar. Det finns många intressanta kopplingar till automationsbranschen och nu inleder Automation Region och Big Science Sweden ett strategiskt samarbete.

– Vi ser samverkan med Automation Region som en ypperlig möjlighet att nå ut till Sveriges kompetens inom automation och att tillsammans skapa ökade affärsmöjligheter för svensk teknisk industri, säger Julia Hellström, affärsutvecklare och projektledare på Big Science Sweden.

Läs mer om samarbetet med Big Science Sweden

Webbportal för exjobb

Notis · 30 september 2020

Den 22 oktober lanserar Mälardalens högskola en webbportal för studenter som söker examensarbete. I portalen kan företag och organisationer presentera sig och bjuda in studenter till dialog om möjliga exjobb.

− Under de senaste åren har vi noterat att allt fler aktörer ser fördelar med att involvera studenter i sina projekt, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på Mälardalens högskola. Studenterna kan bidra med nya perspektiv, samproducerad kunskap och nätverk som är värdefulla för såväl våra strategiska partner som offentlig sektor.

Läs mer och anmäl intresse

Nytt partnerskap med Synerleap

Notis · 21 september 2020

Genom ett nytt partnerskap fördjupar Automation Region samarbetet med ABB:s tillväxthub Synerleap. Syftet är att skapa en oberoende plattform för samverkan där högteknologiska startupbolag kopplas ihop med Automation Regions företagsnätverk.

Läs mer om partnerskapet med Synerleap

En möjlighet att öka trycket

Ledare · Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning, Vinnova · 31 augusti 2020

Den svenska industrin är globalt konkurrenskraftig och känd för hög kompetens, innovationsförmåga och ett samarbetsinriktat klimat. För ett litet, exportberoende land är det avgörande att ta plats och leda teknisk utveckling. Men när vi drabbas av en kris är den naturliga reaktionen att bromsa – att fokusera på kärnverksamhet och pausa utveckling och samarbete.

Coronapandemin har på många sätt visat hur beroende vi är av globala värdekedjor och att de system som vi har byggt upp tyvärr inte är särskilt robusta. Under våren arbetade jag för Volvo i USA. På min arbetsplats, och generellt inom fordonsindustrin, var konsekvenserna tydliga – när inflödet av material avstannade så stannade också produktionen. På så sätt har pandemin gjort nytta, den har blottlagt svagheter som gör att vi kan rusta bättre för framtiden.

Läs Jenny Elfsbergs ledare

Mikrofabriker – nytt projekt för smartare textilproduktion

Artikel · 31 augusti 2020

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter vilket medför onödiga utsläpp av kemikalier och resursförbrukning vad gäller exempelvis vatten och el. Det nystartade projektet Mikrofabriker ska synliggöra och ta bort slöseri i värdekedjan.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kan uppnå en lönsam svensk textilproduktion med hjälp av nya tekniska lösningar, säger Erik Valvring, projektledare på Science Park Borås.

Läs mer om projektet

Välkommen till Automation Summit och PiiA Inspiration den 6 oktober

Notis · 31 augusti 2020

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och myndigheter för att diskutera hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Vi fokuserar även på tillförlitligheten i nationella och globala försörjningskedjor och tar del av framgångsrika projektexempel från processindustrin.

Mer information och anmälan

Daniel Boqvist om industriell utveckling

Notis · 31 augusti 2020

Den 20 augusti publicerade it-nyhetssidan Voister en intervju med Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region. Han beskriver utvecklingen och användningen av nya tekniker inom industrin – hur behoven ser ut, vad som bromsar och vad som krävs för att komma framåt.

Läs intervjun på Voisters webbplats →

Webbinarium om modellering med Nebu

Notis · 31 augusti 2020

Den 20 augusti arrangerade Automation Region tillsammans med medlemsföretaget Nebu ett webbinarium om process- och informationsmodeller i industrin. Anna-Maria Lindholm och Michael Carlmatz på Nebu visade hur modellering kan användas för att skapa en tydlig bild av hur organisationen fungerar och arbetar. Det är information som sedan kan ligga till grund för att stärka samarbetet internt, effektivisera processerna och bygga upp ett it-stöd som är anpassat till verksamhetens behov.

Se filmen från webbinariet →

PiiA-utlysning: Dataanalys i industriella värdekedjor

Notis · 31 augusti 2020

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA öppnar en ny utlysning som riktar sig till företag som vill genomföra utvecklingsprojekt med fokus på dataanalys i processindustrins värdekedjor. Projekten ska vara av strategisk betydelse för medverkande företag och forskargrupper samt leda till tillväxt och stärkt marknadsställning för svensk processindustri. Utlysningen är öppen till och med den 19 november.

Läs mer och ansök på PiiA:s webbplats →

Hierarkier biter inte på komplexa processer

Ledare · Mats Tyrstrup, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm · 30 juni 2020

Managementstrategier med tillhörande hierarkier, balanserade styrkort och Lean-filosofi fungerar utmärkt för att leda verksamheter som arbetar med standardiserade förlopp, till exempel tillverkning av produkter. Under en tid har vi dock kunnat se att tonvikten i värdeskapandet flyttas från fysiska produkter till beteenden. Nya företag kan skapa värde genom delningar, likes och unika besökare. Samtidigt försöker de traditionella verksamheterna justera vårt beteende – till exempel så vill banken helst inte att kunderna kommer in på kontoret. När vi gick från jordbruk och hantverk till industri så behövde vi management och hierarkier men när vi nu flyttar fokus från saker till beteende så krävs en annan modell och ett annat ledarskap.

Läs Mats Tyrstrups ledare

Fördjupning i digital säkerhet

Artikel · 30 juni 2020

Vid Automation Regions webbinarium den 23 juni mötte vi medlemsföretaget PrimeKey som visade hur it-system kan kopplas ihop med den operationella produktionsmiljön. Beprövad teknik inom digital säkerhet ligger till grund för nya tillämpningar, där det till exempel är möjligt att tilldela digitala identiteter till produkter redan i tillverkningsprocessen.

Läs mer och se filmen från webbinariet

Petra Edoff ny ordförande i FoI-gruppen

Notis · 30 juni 2020

Ny ordförande för Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp är Petra Edoff, chef för enheten Användarcentrerad digitalisering på forskningsinstitutet RISE. Hon är även ansvarig för att koordinera den interna digitaliseringen inom RISE-koncernen, ett coachande och nätverkande uppdrag som handlar om att underlätta arbetet inom de tvärvetenskapliga projekt som RISE driver.

Läs intervjun med Petra Edoff

Automation Summit med PiiA Inspiration

Notis · 30 juni 2020

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och politiker för att prata om hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Vi diskuterar bland annat tillförlitligheten i nationella och globala försörjningskedjor och tar del av framgångsrika projektexempel från processindustrin. Konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration presenteras av Svenska Mässan, IVA, Automation Region samt det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Konferensen genomförs digitalt. Mer information om upplägg och medverkande talare kommer snart.

Nominera årets bästa uppsatser inom automation

Notis · 30 juni 2020

Nu är det dags att nominera bidrag till tävlingen Automation Student som belönar bra examens­arbeten inom automationsområdet. Förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor. Priset delas ut av Automation Region, Svenska mässan och branschorganisationen Svensk Automation. På fotot Oliver Lindberg som tillsammans med Arsam Shokrian vann 2019 års upplaga av Automation Student med sin masteruppsats om optimering av kollaborativa robotceller med hjälp av maskininlärning.

Anmäl ditt bidrag senast den 31 augusti →

Var med och utforska framtidens smarta textilproduktion

Notis · 30 juni 2020

Projektet Mikrofabriker söker projektpartner – företag som är intresserade av att utforma innovativa, effektiva och hållbara produktionskoncept för textilindustrin. En rad olika leverantörer och kompetenser behövs, till exempel inom systemintegration, logistik, additiv tillverkning, sensorsystem, AI och innovationsledning.

Läs mer om projektet Mikrofabriker

Utbildningsinitiativ för företag som drabbats av coronapandemin

Notis · 30 juni 2020

Projektet CompCor erbjuder kompetensutveckling för upp till 600 personer på 60 företag i Västmanland, Sörmland och Örebro län. Kurserna som erbjuds är både på grundläggande och avancerad nivå med fokus på industrins behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering. Nu söker vi deltagare.

CompCor kompetensutvecklar industrin

Var är den nya frysboxen?

Ledare · Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena · 29 maj 2020

Vad är vår tids stora innovation kring livsmedel? Kyl och frys revolutionerade livet för min mormor. Hon kunde förvara maten utan att behöva salta, röka, konservera, koka – en revolution både vad gällde att spara tid och att kunna ta tillvara på allt. Hela värdekedjan förändrades, nya logistikkedjor med frystransporter växte fram, livsmedelshandeln fick kyl- och frysdiskar, nya produkter och produktsegment utvecklades … Alla produktutvecklare och innovatörer tillförde en enorm kreativitet. Var är dagens frysbox?

Läs Marie Gidlunds ledare

Ny utbildning för medlemmar – Tjänsteaffären

Notis · 29 maj 2020

Nu erbjuds medlemmar i Automation Region att delta i utbildningen Tjänsteaffären som riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering i verksamheten. Efter utbildningen har deltagarna möjlighet att medverka i ett dedikerat nätverk som diskuterar tjänsteaffärens möjligheter och utmaningar i ett större perspektiv.

Läs mer och anmäl intresse

Sikte på en europeisk digital innovationshubb

Notis · 29 maj 2020

Automation Region har lämnat in en intresseanmälan till Vinnova om att vara med och bygga en europeisk digital innovationshubb, EDIH. Satsningen på innovationshubbar ingår i EU:s program för ett digitalt Europa som syftar till att stödja digital omställning inom industrin och samhället.

– I vår intresseanmälan fokuserar vi framförallt på uppkopplad industri och dataanalys, där vi ser att vi har stora möjligheter att samla excellens och skapa värde för industrin, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Läs mer om EDIH-processen

Automation Region och Rise driver AI-frågor vid ISPIM Virtual

Notis · 29 maj 2020

Under 2018 var Automation Region med och startade en special interest group för utveckling av AI och innovationsledning inom det globala nätverket ISPIM, International Society for Professional Management. Gruppens arbete leds av Helena Blackbright, projektledare på Automation Region, och biträdande professor Stoyan Tanev vid kanadensiska Carleton University.

– Inom den digitala transformationen är AI en central möjliggörare för exempelvis självlärande system och mönsterigenkänning i stora datamängder, säger Helena Blackbright. Samtidigt krävs framgångsrik innovationsledning för att realisera nyttan med nya digitala tekniker.

Läs mer om arbetet inom ISPIM

Strategiskt samarbete med danska Robocluster

Notis · 22 maj 2020

Automation Region och danska Robocluster inleder ett samarbete för att främja svensk och dansk innovation. Samarbetet grundar sig på tre verksamhetsområden – gemensamma aktiviteter, forsknings- och innovationsprojekt samt erfarenhetsutbyte mellan de både klustermiljöerna och dess medlemmar.

Läs mer

Digital mässa för elektronik och inbyggda system

Notis · 12 maj 2020

Den 27 maj arrangeras Elektronikexpo – mässan för elektronik och inbyggda system – i ny digital tappning. Expot erbjuder matchningsverktyg som kopplar ihop personer och företag och deltagarna har också möjlighet att integrera med varandra i mötesrum, chattar och via kontaktförfrågningar. För den kunskapstörstige finns ett gediget program med föredrag.

Läs mer

Sandbacka Science Park undersöker processmognad och digitalisering

Notis · 8 maj 2020

Under 2019 genomförde Automation Region en nationell behovsinventering där syftet var att bättre förstå de utmaningar som företagen upplever i den digitala transformationen. Nyligen slutförde vår samarbetspartner Sandbacka Science Park i Sandviken en regional studie med liknande inriktning och särskilt fokus på små och medelstora företag. Vi har pratat med Sima Valizadeh, ansvarig för additiv tillverkningsteknik och affärsutveckling på Sandbacka Science Park, om resultat och insikter från studien.

Läs mer om studien

Viktigt lärande för framtida motståndskraft

Ledare · Catarina Berglund och Bernt Henriksen, Automation Region · 30 april 2020

Vi befinner oss just nu i ett helt nytt landskap med oerhörda påfrestningar på såväl individer som samhällsfunktioner och företag. Industrin – basen för den svenska ekonomin – går på lågvarv och ingen vet hur länge det kommer vara. Samtidigt ser vi mitt i den pågående krisen ett otroligt engagemang och en stark vilja att stötta och hjälpa.

Läs Catarina Berglunds och Bernt Henriksens ledare

Volontärer för tillverkning av skyddsutrustning

Notis · 30 april 2020

Region Västmanland och Automation Region söker frivilliga som har möjlighet att hjälpa till att tillverka skyddsrockar. Produktionen pågår i Västerås Arena där volontärer arbetar i fyratimmarspass med att skära ut, svetsa och paketera plaggen. Introduktion till arbetet ges på plats och anmälan sker via webbplatsen Vårdstödet. Tipsa gärna kollegor, familj och vänner – tack!

Anmäl dig på webbplatsen Vårdstödet →

Långsiktig samverkan gynnar näringslivet

Notis · 30 april 2020

Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Projektet Fast Lane for industry, FL4i, ska arbeta för ökad konkurrenskraft hos företag och andra aktörer genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige.

Långsiktig samverkan ger konkurrenskraft

Tid för kompetensutveckling

Notis · 30 april 2020

Över hela landet kraftsamlar högskolor, universitet och yrkesutbildningar för att kunna erbjuda kompetensutveckling för korttidspermitterade. Helt nya kurser tas fram och befintliga utbildningar anpassas för att kunna ges digitalt. Efter förfrågan från industriföretag startar Mälardalens högskola fem extrainsatta kurser inom mjukvaruutveckling och artificiell intelligens.

Extrainsatta kurser inom mjukvara och AI

Dataanalys – en förutsättning för den smarta industrin

Artikel · 23 april 2020

Den verkliga nyttan bakom begrepp som AI och IoT realiseras genom att data omvandlas till insikt. Framgångsrik dataanalys bygger på att strukturerat samla in, lagra och använda information för att generera verksamhetsnytta, innovationskraft och affärsutveckling.

Automation Region har pratat med tre experter – hur ser de på utvecklingen inom området och vilka råd vill de ge organisationer som vill komma igång att skapa värde med hjälp av dataanalys?

Läs artikeln om dataanalys

Vi bygger framtiden med kompetens och samverkan

Ledare · Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola · 31 mars 2020

Vi kan nog vara överens om att coronapandemin kommer att bli krävande på många sätt och i ett första skede måste vi hjälpas åt för att dämpa fallet. Exempelvis gäller det att utnyttja möjligheten till kompetensutveckling så att vi står redo när återhämtningen tar fart. Det är många frågor och alternativ uppe på bordet och på Mälardalens högskola förbereder vi oss tillsammans med olika aktörer för att stötta industrin och samhället med de resurser och verktyg som vi har till hands.

Läs Helena Jerregårds ledare

Coronakris – reflektioner och lärande

Artikel · 31 mars 2020

Våren 2020 blev inte som vi hade tänkt. Samtidigt som myndigheter och politiker arbetar för att minska smittspridning och dämpa effekterna av den stillastående ekonomin pågår en intensiv krishantering och omställning inom industrin. Hur går tankarna hos företagen?

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp planerar och genomför aktiviteter som syftar till ökad försäljning och nätverksbyggande. Gruppens senaste möte genomfördes på distans med fokus på coronapandemins effekter och vad företagen kan göra för att stötta varandra. Vi har pratat med tre av gruppens medlemmar – representanter från Karlskoga Automation, Atea och CGI.

Läs artikeln

Årsmöte på distans

Notis · 31 mars 2020

Den 25 mars genomfördes årsmöte i Automation Region ideell förening, denna gång via webbsändning från expectrum i Västerås. Representanter från medlemsföretagen följde mötet och röstade på distans, vilket fungerade mycket bra. Bland beslutspunkterna noterades bland annat att medlemsavgiften för år 2020 lämnas oförändrad. Styrelsen fick också ett antal nya medlemmar.

Läs mer om årsmötet

Satsning på innovationer i krisens spår

Notis · 31 mars 2020

Vinnova öppnar upp för innovationsprojekt i spåren av coronapandemin. Företag och organisationer inom alla verksamhetsområden kan söka finansiering för initiativ som har potential att stötta samhället i en utmanande tid. Projektet ska utgå från nuläget och bidra till en hållbar framtid. Fokus ska vara samhällsnytta och ekonomisk återhämning.

Läs mer och ansök

Utlysning för hållbara lösningar

Notis · 31 mars 2020

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation har öppnat en utlysning för innovationer som bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen fokuserar på framväxande teknologier som syftar till att möjliggöra innovativa samarbeten och tjänster samt förbättrade modeller för industriella nätverk, ekosystem och affärer.

Läs mer och ansök

Automation Region ställer in fysiska möten till och med maj 2020

Notis · 13 mars 2020

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har Automation Region beslutat att ställa in fysiska möten till och med maj 2020. Även planerade möten från och med juni kan komma att ställas in vid en senare tidpunkt.

Läs mer om vilka aktiviteter som berörs

Vilket ansvar har ett företag för samhället?

Ledare · Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige · 28 februari 2020

Traditionellt sett anses ett företags övergripande mål vara att tillgodose ägarnas intresse, ett intresse som vanligtvis likställs med att maximera vinsten. Denna idé utmanas och ifrågasätts dock allt oftare – ett uppmärksammat exempel är Davosmötets manifest från januari i år.

Läs Daniel Akenines ledare

Forskning för ökad nytta med innovationsmätning

Artikel · 28 februari 2020

Det finns flera olika mätverktyg som företag och organisationer kan använda för att själva bedöma sina förutsättningar för innovation. Helena Blackbright, forskare vid Mälardalens högskola och projektledare på Automation Region, har studerat vad som avgör effekten och nyttan med dessa självskattningar.

Läs artikeln om Helena Blackbrights forskning

MITC bygger produktionslina i labbmiljö

Notis · 28 februari 2020

Under våren gör Mälardalens högskola tillsammans med Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, en satsning på cyberfysiska system med en komplett produktionslina i labbmiljö. Cyberfysiska system innebär att datorer och it-lösningar används för att styra maskiner, exempel på tillämpningar är robotar och självkörande fordon. Den nya produktionslinan kommer användas av forskare och studenter som arbetar med produktionsutveckling.

Läs mer om den nya produktionslinan

Utveckla och testa nya energilösningar

Notis · 28 februari 2020

Sverige ligger långt fram när det handlar om innovation inom energisektorn. Projektet NRGY HUB ska ytterligare förstärka möjligheterna för snabb utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppen data och affärsstödjande processer för innovatörer och företag. Under våren startar även NRGY HUB Scaleup Program – en nio veckor lång utbildning för entreprenörer inom energisektorn.

Läs mer

Matchar företag och trainee för fler EU-projekt

Notis · 28 februari 2020

Företag som är intresserade av att driva EU-projekt har nu möjligheten att få hjälp med ansökningsprocessen via traineeprogrammet European Universities for the EU program, EU4EU. Deltagarna i programmet är behjälpliga med att skriva projektansökningar men även med att implementera projekt och aktiviteter i företaget. Den 20 mars startar första fasen av matchning av företag och potentiella kandidater.

Läs mer och ansök

Förstärkning inom affärs- och kompetensutveckling

Notis · 11 februari 2020

Ny medarbetare på Automation Region är Elin Asplund som kommer att arbeta som programansvarig för aktiviteter och projekt inom affärs- och kompetensutveckling. Hon kommer närmast från ABB Robotics och har en projektledarbakgrund inom såväl produktion som R&D. Om du har några ideér eller bara vill veta mer om vad vi gör inom dessa områden så se till att boka in en kaffe med Elin.

Hur når vi en optimerad produktion?

Ledare · Elin Nordmark, produktchef Digital Enterprise, Siemens Digital Industries · 31 januari 2020

Idag får vi ofta kunskap om ett företags förbättringsmöjligheter genom de medarbetare som arbetar nära produktionen. De har ett unikt kunnande men tyvärr inte alltid rätt verktyg och kompetens för att lyckas ta produktionen till maximal kapacitet. Informationen måste kunna spridas till andra delar av företaget samt delas med olika tjänsteleverantörer, linjeintegratörer och maskinbyggare som kan erbjuda en mer specialiserad analys.

Läs Elin Nordmarks ledare

Digitalisering – en komplex process i flera dimensioner

Artikel · 30 januari 2020

Forskning visar att digitalisering bidrar till utveckling av nya processer och organisationsformer. För ett företag kan det innebära en rad möjligheter och utmaningar som handlar om organisation, planering, ledarskap och inte minst uppbyggnad av kunskap om den nya, digitaliserade verksamheten. Projektet Digitalisering i organisation och arbete utforskar hur de mänskliga faktorerna påverkas när digital teknik introduceras i industrin.

Läs artikeln om projektet

Årets frukostmöten är på plats

Notis · 30 januari 2020

Under 2020 genomför Automation Region 16 frukostmöten i Västerås och Stockholm. Med utgångspunkt i våra tematiska områden har vi identifierat ämnen som vi bedömer är relevanta för industrins fortsatta utveckling. Från och med i år kommer vi webbsända frukostmötena, och vi bjuder även in våra medlemsföretag att föreslå föreläsare.

Läs mer, boka plats och föreslå talare

Delta i kartläggning av kompetensbehov

Notis · 30 januari 2020

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen arbetar med en uppföljning av rapporten IT-kompetensbristen som släpptes 2017. Syftet är att kartlägga företagens behov av digital spetskompetens samt formulera förslag på åtgärder som ökar deras möjligheter att hitta denna kompetens. Företag i Automation Regions nätverk är inbjudna att delta i undersökningen som består av två korta frågor.

Besvara enkäten senast den 7 februari →

Möt nya kunder på Automation Expo

Notis · 30 januari 2020

Automation Expo är en regional mässa i komprimerat format där automationsföretag bjuds in att visa upp sina produkter och tjänster. Under det kommande året arrangerar vi flera Automation Expo runtom i landet inom ramen för Robotlyftet – Tillväxtverkets satsning på automatisering av små och medelstora företag. Kostnaden för att ställa ut är endast 3 000 kronor exklusive moms. Hittills har vi bokat datum för Automation Expo i Örnsköldsvik, Skövde, Hultsfred, Linköping och Östersund.

Mer information och bokning

Summering och färdplan framåt

Ledare · Åsa Lagerstedt, biträdande processledare · 20 december 2019

2019 rivstartade med en internationell utvärdering av vår insats som Vinnväxt-miljö. Skriftliga underlag skickades in och under två heldagar genomförde en internationell expertgrupp intervjuer med våra medarbetare, styrelsemedlemmar och representanter från medlemsföretagen. Återkopplingen från utvärderingen var mycket positiv och Automation Region fick fortsatt förtroende och möjlighet att gå in i nästa fas av Vinnväxt, vilket vi gjorde lagom till sommaren.

Läs Åsa Lagerstedts ledare

Ny utbildning för innovationsledare

Artikel · 20 december 2019

Under året har Automation Region medverkat i utvecklingen av ett utbildningsprogram för ledare i innovationsmiljöer. Syftet är att höja innovationsförmågan och stärka samverkan mellan dessa miljöer. Pilotomgången startade i oktober med 20 deltagare från hela landet.

Läs mer om den nya utbildningen

Nya medlemmar 2019

Notis · 20 december 2019

Under 2019 har vi fått förstärkning av 13 nya medlemsföretag. Vi säger hej och välkommen till Cordevo, Delta Development Technology, GKN ePowertrain Köping, Gävleborgs Automation, HAL Drones, Kanthal, Mavenoid, Recab, Rolf Lindström Digital Coach, Sandbacka Science Park, Simplex Motion, Sparbanken Rekarne och Stream Analyse.

Bekanta dig med våra medlemmar och partner →

Indisk startup möter det svenska innovationssystemet

Notis · 20 december 2019

SynerLeap och ABB vill utveckla arbetet med aktörer från hela världen och koppla samman dem med det svenska innovationssystemet. Den 6 december bjöds därför flera aktörer in till ABB och SynerLeap för att träffa det indiska startup-bolaget Flutura.

Läs mer om Synerleaps internationella satsning

Postdoktortjänster för industrins digitalisering

Notis · 18 december 2019

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation, PiiA, startar ett nytt postdoktorprogram inom ramen för PiiA Research. Företag kan ansöka om finansiering för att anställa en forskare. Postdoktor är en temporär forskningstjänst efter disputationen där forskaren bedriver forskning hos ett företag och bygger företagsnära kunskap.

Läs mer om PiiA:s postdoktorsprogram

Robotisering stärker svensk tillverkningsindustri

Ledare · Ove Leichsenring, affärsutvecklare på Robotdalen, ordförande i SWIRA · 29 november 2019

Små och medelstora företag är hårt konkurrensutsatta. De förväntas vara flexibla och ständigt ta in nya artiklar samtidigt som de har en kort planeringshorisont – ofta vet de inte hur produktionen kommer att se ut nästa månad eller kvartal. Många av dessa företag har också ojämn beläggning av maskiner och andra resurser. Det är en tuff verklighet men samtidigt är potentialen för flexibel robotautomation stor, och lösningarna finns idag.

Läs Ove Leichsenrings ledare

Robotlyftet – strategisk satsning på automatisering

Artikel · 29 november 2019

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen siktar in sig på de cirka 4 500 svenska små och medelstora industriföretag där potentialen för robotisering är stor men där det saknas budget eller rätt kunskap. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs artikeln om Robotlyftet

Följ med Automation Region till IPEC i Nürnberg

Notis · 29 november 2019

Automation Region bygger vidare på det strategiska samarbetet med Tyskland och aktörerna Automation Valley, Schwedishe Handelskammer, Engineering 2050 samt Enterprise Europe Network. Som nästa steg i satsningen medverkar Automation Region vid Integrated Plant Engineering Conference – IPEC – den 10 till 12 mars i Nürnberg. Intresserade medlemsföretag är välkomna att följa med.

Läs mer om IPEC och anmäl intresse

Fortsatt utveckling av autonom robotvagn

Notis · 29 november 2019

Automation Region har tidigare berättat om ett EU-finansierat projekt som söker lösningar på problematiken kring markpackning inom lantbruket. Nu konceptualiseras en av projektets innovationer – Fieldgofer, en autonom robotlösning som tömmer spannmål från skördetröskan.

Läs mer om konceptet och se filmen

Ny rapport om människors syn på AI

Notis · 29 november 2019

För att bättre förstå människors syn på AI har initiativet AddAI i samarbete med Novus genomfört en undersökning som omfattar drygt tusen svenskar. Respondenterna har svarat på frågor om AI kopplat till områdena säkerhet, makt och demokrati, integritet, människa och maskin, jobb och oro. Resultatet har sammanfattats i en rapport som presenterades vid ett frukostseminarium den 27 november i Stockholm.

Läs mer och ta del av rapporten

Samverkan i fokus på fullsatt Umeå Tech Arena

Notis · 29 november 2019

Umeå Tech Arena sammanför stora industribolag och innovativa startupbolag i samtal om ny teknik, gemensamma utmaningar och potentiella samarbeten. Den 26 november genomfördes höstens upplaga av konferensen som arrangeras av Uminova Innovation – 450 deltagare var på plats och Automation Regions Catarina Berglund medverkade som talare (foto Patrick Trägårdh).

Läs mer om höstens Umeå Tech Arena

Starta er AI-resa med finansiering från Vinnova

Notis · 29 november 2019

Nu kan företag ansöka om medel för att driva ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom AI. Företag kan ansöka om upp till 500 000 kronor för ett kortare projekt som syftar till att utvärdera och demonstrera potentialen med AI inom den egna verksamheten.

Läs mer och ansök

Basen för vår digitala framtid

Ledare · Jessica Bruch, professor i produktionssystem, Mälardalens högskola · 31 oktober 2019

Vi lever i en värld av ständig förändring och vi behöver hitta nya vägar för att tillgodogöra oss kunskap och bli mer flexibla i vår profession. Hos företagen ökar behovet av kompetensutveckling i samma takt som tekniken utvecklas. Det är inte en fråga om att hitta ny personal utan om att ge de befintliga medarbetarna bredare och djupare kunskap.

Läs Jessica Bruchs ledare

Glimtar från Automation Summit

Artikel · 31 oktober 2019

Den 9 oktober samlades representanter från industri, akademi och myndigheter – totalt 300 deltagare – på Aros Congress Center i Västerås för den sjätte upplagan av Automation Summit. Målet var att konkretisera vägen framåt i den digitala tranformationen, att identifiera insatser som även på kort sikt kan skapa värde för svenska industriföretag

Referat, foton och filmer från Automation Summit

Missa inte Automation Expo på Volvo Cars

Notis · 30 oktober 2019

Den 7 november genomför vi i samarbete med Robotlyftet och Göteborgs tekniska college ett Automation Expo på Volvo Cars i Göteborg. Utställningen är fulltecknad med 20 robotleverantörer och integratörer – missa inte detta unika tillfälle att bekanta dig med framtidens lösningar inom automation och digitalisering. Dessutom erbjuds en guidad tur i Volvo Cars karossfabrik. Foto från Volvo Cars.

Mer information och anmälan hos Göteborgs tekniska college →

Förstärkning av teamet

Notis · 30 oktober 2019

Magdalena Evaldson är ny medarbetare hos oss på Automation Region. Hon kommer bland annat arbeta med medlemskontakter, ekonomi och koordinering av våra aktiviteter. En mycket efterlängtad förstärkning – välkommen Magdalena!

Vera Roadshow väcker teknikintresse

Notis · 30 oktober 2019

Vera Roadshow samlar lokala företagsledare, politiker och forskare som vill vi vara med och underlätta för tjejer att hitta sin passion för teknik och problemlösning. Den 20 november kan du vara med och få en inspirationsinjektion då Vera Roadshow gör ett stopp i Eskilstuna.

Läs mer om Vera Roadshow och stoppet i Eskilstuna

Industriforskarskolan Array utvecklar nya teknologier inom automation och robotik

Notis · 29 oktober 2019

Industriforskarskolan Array bidrar till ökad kompetens och utveckling inom utvalda vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri. Den 8 oktober samlades doktorander, handledare från företagen och initiativtagarna för en kickoff där de olika projekten presenterades. Array är ett samarbete mellan Automation Region, Mälardalens högskola, Robotdalen, KK-stiftelsen och ett antal företag inom automation och robotik.

Läs mer om industriforskarskolan Array

Framtidssäkra dig själv och dina kollegor

Notis · 29 oktober 2019

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i den digitala transformationen och det kontinuerliga lärandet genom hela yrkeslivet blir allt viktigare. För att stötta industrin har Mälardalens högskola tagit fram ett antal kurser inom digitalisering och globalisering. Ansök nu, kursstart 11 november.

Läs mer om kurserna och ansök

Vägen till det digitala företaget

Ledare · Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens · 1 oktober 2019

Vi får ofta förfrågningar från företag som vill koppla upp maskiner och utrustning för att komma igång med datainsamling. Vinsterna som diskuteras kan till exempel utgöras av att hämta in data från sensorer för att avgöra när en motor eller ett verktyg behöver underhåll. Det är inte fel, det är frågor som definitivt ska rymmas inom en satsning på digitalisering – men det är åtgärder i det korta perspektivet.

Läs Mikael Krafts ledare

Arbete om optimering av kollaborativa robotar vinnare i Automation Student

Artikel · 1 oktober 2019

Chalmersstudenterna Oliver Lindberg och Arsam Shokrian har utsetts till vinnare i 2019 års upplaga av tävlingen Automation Student. De belönas för sin masteruppsats som utforskar optimering av kollaborativa robotceller med hjälp av maskininlärning.

Läs artikeln om årets vinnare

Låt en student lösa ditt problem

Notis · 30 september 2019

Mälardalens högskola bjuder in till Exjobbsdagar i Västerås den 17 oktober och i Eskilstuna den 24 oktober. Du som arbetsgivare i privat eller offentlig sektor har då möjlighet att personligen knyta kontakter och träffa studenter med rätt kompetens – kanske en framtida medarbetare.

Mer information om Exjobbsdagarna

Utvecklingslogg – mod att driva förändring

Notis · 30 september 2019

I Automation Regions utvecklingslogg skriver vi om vår verksamhet, omvärlden och det som vi tycker är mest intressant just nu. I den senaste loggen reflekterar Catarina Berglund kring modet att driva förändring: "För att göra det som krävs när vi surfar på den digitala transformationsvågen kan vi inte stå ensamma, det har vi förstått. Men var börjar vi för att vara en av morgondagens vinnare? Jo, hos oss själva, i ledarskapet och medarbetarskapet."

Läs Catarina Berglunds utvecklingslogg →

Nytt teknikcenter för industriutveckling

Notis · 30 september 2019

I det nyöppnade teknikcentret i Eskilstuna ska studenter, forskare och näringsliv bidra till att forma framtidens industri. Centret kommer att bli en plattform för samverkan i regionen, med ett antal nya testytor inom produktion och robotik.

Läs mer om det nya teknikcentret i Eskilstuna

Träffa framtidens IoT-studenter

Notis · 27 september 2019

Den 10 oktober har du och ditt företag möjlighet att träffa IoT-studenter på Nackademin i Solna, inför deras LIA-period våren 2020. Under eftermiddagen hålls en matchmakingaktivitet där företag erbjuds utställningsplats och möjlighet att träffa de blivande IoT-utvecklarna. Att delta är kostnadsfritt och Nackademin bjuder på fika. Anmäl intresse till oscar.wahlstrom@wridge.se. Foto från nackademin.se.

Inför Automation Summit: Martin Brolin om smartare maskiner

Notis · 18 september 2019

En av talarna vid Automation Summit är Martin Brolin, sales manager på Omron. Han har lång erfarenhet av att lösa automationsproblem för sina kunder och ska bland annat prata om AI och maskininlärning inom industrin. Här får du en inblick i hans ämne.

Läs intervjun med Martin Brolin

Inför Automation Summit: Mikael Kraft om ledningens engagemang

Notis · 17 september 2019

I sin roll som affärsområdeschef för området Factory Automation inom Siemens Digital Industries, har Mikael Kraft både bred överblick och djup insikt i den svenska industrins digitalisering. Här berättar han om vägen mot den ideala framtida produktionsmodellen, utmaningarna och hur han ser att enskilda aktörer såväl som den svenska industrin som helhet bör agera för att nyttja digitaliseringen.

Läs intervjun med Mikael Kraft

Inför Automation Summit: Susanne Timsjö om framtidens robotik

Notis · 16 september 2019

Susanne Timsjö är marknads- och försäljningschef på ABB Robotics i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av industrin där hon bland annat har ägnat tid åt automationsprocesser och mjukvaruforskning. Vid Automation Summit kommer hon ge sitt perspektiv på robotik inom tillverkande industri – här får du en försmak av hennes insikter.

Läs intervjun med Susanne Timsjö

Inför Automation Summit: Kristofer Skyttner om flexibilitet och standard

Notis · 13 september 2019

Hur kan vi göra special till det nya normala genom flexibla, digitaliserade fabriker? Det kommer Kristofer Skyttner, vd och grundare av Skymaker, att tala om på Automation Summit. Enligt honom är tekniken inte det stora frågetecknet, utan industrins affärsmodeller och inställning till digitalisering.

Läs intervjun med Kristofer Skyttner

Inför Automation Summit: Claudia Olsson om individens ansvar

Notis · 12 september 2019

Öppningstalare på Automation Summit 2019 är Claudia Olsson. Hon är innovationsledare och en auktoritet inom digital transformation, bland annat utsedd till ”Young Global Leader” av World Economic Forum. Med erfarenheter från Singapore, USA och Indien ger hon ett globalt perspektiv på digitaliseringen av industrin. Här får du en inblick i de perspektiv som hon kommer att dela med sig av.

Läs intervjun med Claudia Olsson

Fortsatt behovsinventering i Göteborg

Notis · 6 september 2019

Den 4 september genomförde Automation Region ytterligare en workshop inom den pågående inventeringen av industrins behov, den här gången i Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg. Syftet är att bättre förstå de utmaningar som företagen upplever i den digitala transformationen – och samtidigt inspirera dem att komma vidare i sitt arbete.

Läs mer om workshoppen i Göteborg

Strategiskt lärande – nyckeln till konkurrenskraft

Ledare · Claudia Olsson, innovationsledare · 2 september 2019

Genomslaget som den digitala förändringen har på våra liv och inom industrin syns inte alltid från dag till dag. Det kan ibland ta tid innan virtuell utveckling eller framsteg inom artificiell intelligens och maskininlärning manifesteras rent fysiskt, genom ny hårdvara och annan infrastruktur. Men när vi tittar närmare på nya tekniker och koncept, och tar oss tid att lära och förstå, så inser vi att förändringstakten är markant.

Läs Claudia Olssons ledare

Ny rapport om den smarta industrin manar till action

Artikel · 2 september 2019

Många upplever att det är mycket snack om ”industry 4.0” och den fjärde industriella revolutionen, men att det inte händer särskilt mycket. Nu lanserar Automation Region rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction”, som belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra redan idag.

Läs mer och ta del av rapporten

Ansök om digitaliseringscheck senast den 30 september

Notis · 2 september 2019

Vill du stärka din konkurrenskraft genom digitalisering? Digitaliseringscheckarna finansieras av Tillväxtverket och innebär ett stöd med 50 procent av kostnaden för konsulter och projektanställningar (upp till 250 000 kronor). Checkarna förmedlas av Region Västmanland och sista ansökningsdag är den 30 september.

Mer information och ansökan →

Ny företagsforskarskola med fokus på smart industri

Notis · 2 september 2019

Digitalisering ställer krav på ny kompetens och högre innovationstakt. Fem lärosäten planerar nu att tillsammans starta en nationell företagsforskarskola – Smart Industry Sweden – som riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att utveckla medarbetarnas spetskompetens.

Läs mer om företagsforskarskolan

Välkommen till HUB2019

Notis · 2 september 2019

Konferensen HUB2019 arrangeras i Västerås den 6 november med cirka 350 deltagare från energibranschens hela ekosystem. Bland talarna finns politiker, företagsledare, digitala rådgivare och mediaprofiler. Ett 30-tal startupföretag tävlar i ett ”draknäste”, där utvecklingsprojekt med kända aktörer i energibranschen ligger i potten. Automation Region medverkar som partner till konferensen.

Mer information och anmälan →

MDH-utbildning för yrkesverksamma

Notis · 12 augusti 2019

I samarbete med näringslivet har Mälardalens högskola utformat ett utbud av kortare kurser för yrkesverksamma. Innehållet är direkt applicerbart i företagens verksamheter och ger deltagarna en inblick i den forskning, metodik och ny teknik som utvecklas vid akademin. Exempel på kurser som startar under hösten är Implementation of Industrial Process Control (start den 2 september), Measurement Techniques in Fluid flow and Heat transfer (start den 2 september) samt Applied Spectroscopy for Future Energy and Environmental Systems (start den 11 november).

Mer information och anmälan på MDH:s webbplats →

Dela med er av era superkrafter

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 28 juni 2019

Förberedelserna inför höstens Automation Summit pågår för fullt och den stora frågan är vilka problemställningar som vi ska fokusera på. Industrin genomgår en enorm omställning som drivs av automatisering och digitalisering – det finns gott om utmaningar och möjligheter att prata om. Hur ser behoven ut och hur kan vi skapa en dag med högsta möjliga relevans för våra besökare och medverkande företag?

Läs Catarina Berglunds ledare

Nytt stöd till strategiska forskningsprojekt

Artikel · 28 juni 2019

För att accelerera innovation inom automationsområdet inleder Automation Region en satsning på stöd till forskningsprojekt och förstudier. Projekt som bedöms ha potential att flytta fram positionerna för svenska företag kan initialt beviljas upp till 100 000 kronor och de första projekten har redan rullat igång.

Läs mer om den nya satsningen

Energi, innovation och inspiration i Almedalen

Notis · 28 juni 2019

Under Almedalsveckan samlas politiker, innovatörer, forskare, företag och organisationer för några dagars kreativt och omväxlade arbete. Vi på Automation Region kommer att vara på plats och vi ser fram emot att skapa nya kontakter samt träffa våra medlemsföretag och befintliga samarbetspartner.

Läs mer om vår medverkan vid Almedalsveckan

Automation Summit – tidig registrering

Notis · 27 juni 2019

Den 9 oktober samlar vi företag, forskare och politiker till en gemensam diskussion om hur vi kan utveckla och stärka den svenska industrin. Vill du vara med? Till och med den 30 juni erbjuder vi tidig registrering med reducerad anmälningsavgift.

Anmäl dig till Automation Summit →

Tävla med ditt examensarbete

Notis · 27 juni 2019

Tävlingen Automation Student lyfter fram och belönar bra examens­arbeten inom automation. Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor och prisutdelningen genomförs på Automation Summit i Västerås den 9 oktober. Priset delas ut av Automation Region, Svenska mässan och branschorganisationen Svensk Automation. På fotot Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg – vinnare år 2018.

Anmäl ditt bidrag senast den 23 augusti →

Fördjupat samarbete med Tyskland

Notis · 27 juni 2019

German Swedish Round Table of Innovations är ett gemensamt initiativ av Tyska handelskammaren, Automation Region och den Bayerska innovationsplattformen Engineering 2050. Veckan efter midsommar var Automation Region på plats i Nürnberg för att tillsammans med Tyska handelskammaren, representanter från deras företagsmedlemmar och the Association of German Engineers diskutera industriella styrkor och erfarenheter inom de båda länderna.

Läs mer om initiativet

Konferens om samarbete med Schweiz

Notis · 27 juni 2019

Den 26 september arrangeras en konferens om industriellt samarbete mellan Sverige och Schweiz. Temat är digitalisering med särskilt fokus på artificiell intelligens, big data, virtual reality och augmented reality. Medverkande aktörer är bland andra ABB, SAAB, Zeunity, Siemens, Linköpings universitet och Chalmers. Konferensen genomförs i Schweiz med ABB i Baden som värd. Svenska företag kan söka resebidrag hos Vinnova. Foto från ABB, ABB Schweiz AG Corporate Research.

Läs mer om konferensen på Vinnovas webbplats →

Sverigeturné identifierar behoven

Notis · 27 juni 2019

Automation Summit närmar sig och för att spetsa innehållet inventerar vi företagens behov i en landsomfattande turné. Tillsammans med IVA och Svenska Mässan undersöker vi vilka transformativa trender som driver utvecklingen inom industrin och resultatet utgör utgångspunkten för konferensen.

Läs mer om vår behovsinventering

Success factors for digital business models

Ledare · Vinit Parida, Project Manager DigIn, Professor at Luleå University of Technology · 29 maj 2019

Med hjälp av digitala tjänster och affärsmodeller kan svenska industriföretag minska sin negativa miljöpåverkan och samtidigt stärka sin konkurrenskraft. Många företag saknar dock kunskap kring att bygga upp och implementera nya affärsmodeller tillsammans med övriga aktörer i det industriella ekosystemet.

Projektet DigIn syftar till att åstadkomma bättre samarbeten och nya partnerskap inom industrin. Nya digitala affärsmodeller ska utvecklas, testas och implementeras utifrån ett ekosystemperspektiv.

Läs Vinit Paridas ledare (på engelska)

Bättre genomslagskraft när vi står enade

Artikel · 29 maj 2019

Med genomförandet av frukostmötena i maj – ”Digitaliseringen av Sveriges infrastruktur” – har Automation Region fördjupat samarbetet med Järnvägsklustret. Att järnväg och automation är två av Västmanlands styrkeområden ger ett bra utgångsläge.

Läs artikeln om samverkan med Järnvägsklustret

Automation Summit – tidig registrering

Notis · 29 maj 2019

Den 9 oktober 2019 genomför vi den sjätte upplagan av konferensen Automation Summit – den här gången på Aros Congress Center i Västerås. Med utgångspunkt i transformativa trender som identifierats av industrin konkretiserar vi möjliga vägar framåt – för att gå från ord till handling.

Tidig registrering med reducerad anmälningsavgift till och med den 30 juni →

Marknadsför dina kommande aktiviteter hos Automation Region

Notis · 29 maj 2019

Medlemmar, stödorganisationer eller partner till Automation Region har möjlighet att publicera sina kommande aktiviteter på vår webbsida. Våra medlemmars och partners aktiviteter visas på startsidan (de tre närmast kommande) samt på sidan ”Medlemmars och partners aktiviteter”. Vi inkluderar även ett antal av dessa aktiviteter i nyhetsbrevet.

Kontakta oss för att få tillgång till registreringssidan →

Formas-utlysning för digitalisering av livsmedelssystemet

Notis · 29 maj 2019

Det statliga forskningsrådet Formas utlyser upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetenser. Syftet är att bidra till att stärka livsmedelssystemet hållbarhet och konkurrenskraft genom digital transformation. Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma vid företag, forskningsinstitut eller lärosäten och den är öppen till och med den 27 augusti.

Mer information och ansökan hos Formas →

Digi Demo Day – testbäddar för additiv tillverkning

Notis · 23 maj 2019

Tisdagen den 11 juni genomförs Digi Demo Day – en heldagsworkshop med fokus på additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion med lättviktskonstruktioner, kortare ledtider och minskade kostnader. Workshoppen genomförs hos RISE IVF i Mölndal och arrangörer är innovationsprogrammen LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030.

Under dagen deltar drivande krafter inom additiv tillverkning från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier presenteras – alltifrån storskaliga prototyper inom fordonsindustrin till design av lättviktskonstruktioner i metall och individanpassade konsumentprodukter.

Mer information och anmälan hos LIGHTer →

Diversifiering bygger konkurrenskraft

Ledare · Malin Rosqvist, programstrateg för PiiA · 30 april 2019

Sverige uppfattas som ett land som ligger i framkant i transformationen till den digitala industrin. Vi är stolta över vår uppfinningsrikedom med revolutionerade innovationer och framstående forskning. Vi är företagsamma och samarbetsvilliga och vi beskrivs ofta som ett jämställt land med ett väl uppbyggt samhälle. Svenska industriföretag har hög trovärdighet och ett gott arbetsklimat.

I mångt och mycket en rättvisande bild att vara stolt över. Men vi kan inte stanna här. Vi måste ständigt jobba för att behålla vår position, och nu vet vi att konkurrenskraft och jämställhet går hand i hand. Utan det ena så vacklar det andra.

Läs Malin Rosqvists ledare

Glimtar från Hannover

Artikel · 30 april 2019

I början av april medverkade Automation Region för första gången på Hannovermässan, där Sverige uppmärksammades internationellt som en industri- och innovationsnation. Automationspaviljongen utgjorde en samlingspunkt för svenska företag, organisationer och myndigheter.

Läs mer och titta på bilder

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Notis · 30 april 2019

Mälardalens högskola har under de senaste åren gjort stora satsningar på kompetensutveckling för yrkesverksamma inom industrin. Satsningen har nyligen blivit beviljad fortsatt finansiering av KK-stiftelsen som anser att utbildningar som dessa kan vara avgörande för svenska företags globala konkurrenskraft.

Läs mer om kompetensutveckling för yrkesverksamma

Upptakt inför IASP World Conference på Mjärdevi Science Park

Notis · 30 april 2019

Den 29 april deltog Automation Regions processledare Catarina Berglund i en panel vid konferensen ”IASP European division workshop 2019 – Tech with a purpose” som arrangerades på Mjärdevi Science Park. IASP är en global organisation som samlar teknikparker och innovationsmiljöer för att stimulera tillväxt och internationalisering.

Läs mer om konferensen

Tysk-svenskt seminarium och mötesforum om Industrie 4.0

Notis · 30 april 2019

Den 21 maj bjuder Tysk-svenska Handelskammaren och tyska departementet för näringsliv och energi in till ett halvdagsseminarium i Stockholm med fokus på Industrie 4.0. Hur långt har svensk och tysk industri kommit och vad kan vi lära av varandra? Vid seminariet medverkar ett flertal tyska företag och det finns möjlighet att boka individuella möten.

Mer information och anmälan hos Tysk-svenska Handelskammaren

Robotlyftet – automationscheckar

Notis · 30 april 2019

Under de kommande två åren stöttar Tillväxtverket små och medelstora tillverkande företag som vill öka graden av automatisering och robotisering. Automationscheckarna används för att ta in extern kompetens, till exempel för att förbereda investeringar, förbättra beställarkompetensen och vidareutbilda personal.

Läs mer och ansök hos Tillväxtverket →

Expo för elektronik och inbyggda system

Notis · 30 april 2019

Den 22 maj arrangeras Elektronikexpo på Aros Congress Center i Västerås. Mässan är mötesplatsen för elektronikindustrin i Västmanland och riktar sig till konstruktörer, ingenjörer och tekniker verksamma inom elektronik och inbyggda system, samt till beslutsfattare inom inköp och projektledning. Här finns det möjlighet att träffa företag som visar upp produkter och tjänster samt att ta del av ett fullspäckat seminarieprogram där nyheter och intressanta ämnen lyfts. För besökare är deltagandet kostnadsfritt och de som registrerar sig i förväg bjuds på lunch.

Program och registrering →

Studenter undersöker företagens behov av studentkontakter

Notis · 29 april 2019

Två studenter på Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola söker respondenter till en enkätundersökning. De undersöker värdeskapandeprocesser mellan företag och studenter för att kartlägga i vilka forum företagen vill möta studenterna. Har du tankar kring detta och kan avvara några minuter av din tid, svara då gärna på enkäten.

Svara på enkäten senast den 10 maj →

Forskarskola vässar samverkan med industrin

Ledare · Thomas Nolte, projektledare för Array, Mälardalens högskola · 29 mars 2019

Med industriforskarskolan Array – Automation Region Research Academy – möter Mälardalens högskola industrins behov av forskning, utveckling och kompetensförsörjning. Tillsammans med företag och organisationer har vi satt samman ett paket av kurser, projekt och professionella handledare från högskolan och industrin. Vi har även byggt upp ett stort nätverk för att stötta våra industridoktorander och de medverkande organisationerna i deras utveckling.

Läs Thomas Noltes ledare

Projekt för framtidens gröna näringar

Artikel · 28 mars 2019

Som medverkande part i ett EU-finansierat projekt bidrar Automation Region till innovation och automatisering inom jordbrukssektorn. Startpunkten var en konkret teknikutmaning – problemet med markpackning i lantbruket – men projektet har utvidgats och omfattar nu även utveckling av en generell innovationsmodell för gröna näringar.

Läs artikeln om projektet

Kompetenshubbar samlar specifika professioner

Notis · 28 mars 2019

Under våren lanserar Automation Region ett antal kompetenshubbar för att hitta utvecklingsmöjligheter och samarbeten inom specifika professioner. Tanken är att skapa grupper där deltagarna har liknande roller och arbetsuppgifter men kommer från olika företag och branscher.

Läs mer och anmäl intresse

Goda Vinnväxt-exempel vid Reglabs årskonferens

Notis · 28 mars 2019

Micke Jonsson, processledare på Peak Innovation, och Catarina Berglund, processledare på Automation Region, medverkade som talare vid Reglabs årskonferens den 27 mars på Aros Congress Center i Västerås. Tillsammans presenterade de Vinnväxt-miljöernas funktion och samverkan genom iHubs Sweden, där de båda ingår i styrgruppen.

Läs mer om iHubs medverkan vid årskonferensen

Drönarkurs på Svepnäs gård

Notis · 28 mars 2019

Den 16-17 mars arrangerade Grönt kompetenscentrum en drönarkurs på Svepnäs gård i Sala. Syftet var att visa hur drönare kan användas inom gröna näringar, samt öka deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper. Kursen genomfördes inom projektet Smart4u, där Automation Region är en av de medverkande parterna.

Läs mer på Grönt kompetenscentrums webbplats

Medlemsföretag arrangerade kunskapsdag

Notis · 28 mars 2019

Den 18 mars arrangerade Atea, Acando och HiQ en kunskapsdag om digitalisering och innovation på expectrum i Västerås. Syftet var att visa på möjligheterna med ny teknik och se till att företagen i regionen är rustade för framtiden.

Läs mer om kunskapsdagen

En kavalkad av framgångsrik samverkan

Notis · 28 mars 2019

Den 14 mars genomfördes den avslutande konferensen för projektet Smart4U som under tre års tid har drivit samverkansaktiviteter mellan styrkeområdena Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och hälsa. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultaten som bland annat visar att Västmanland har stora utvecklingsmöjligheter och att samverkan är nyckeln till att lyckas.

Läs om avslutningskonferensen

Kostnadsfritt stöd för etablering i Storbritannien

Notis · 28 mars 2019

Avdelningen för internationell handel vid brittiska ambassaden i Stockholm erbjuder kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning till svenska företag som vill etablera sig i Storbritannien. Kontakta gärna Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region, eller Josh Ponce, investeringsrådgivare på brittiska ambassaden, om du vill veta mer om de möjligheter som finns.

Du kan också läsa mer i detta informationsblad

Bron mellan företag och studenter

Notis · 28 mars 2019

Företaget Wridge drivs av David Erzberger och Oscar Wahlström. Under sin studietid tyckte de att det var svårt att få kontakt med företag och hitta uppdrag som kompletterade studierna. Därför utvecklade de en lösning för att koppla samman studenter med företag som snabbt behöver kompetens.

Läs om Wridge erbjudande

Är du årets bästa uppfinnare och innovatör?

Notis · 28 mars 2019

Skapa-priset söker 2019 års bästa uppfinnare och innovatör. Priset instiftades till minne av Alfred Nobel och syftar till att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter eller tjänster till kommersiella möjligheter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för ökad tillväxt.

Läs mer om Skapa-priset och nominera

Pfizer storsatsar i Strängnäs

Ledare · Helena Thelin Site Lead, Pfizer Health AB · 28 februari 2019

Pfizer investerar just nu 350 miljoner kronor med målet att fördubbla tillverkningstakten i anläggningen i Strängnäs. Bakgrunden till vår stora satsning i Mälardalen är att efterfrågan på våra produkter ökar. I ett vidare perspektiv handlar det om att vi kan visa att vi tillhör en stark region med många framstående automationsföretag och tillgång till rätt kompetens.

Läs Helena Thelins ledare

Automationsnationen gästar Hannover

Artikel · 28 februari 2019

Automation Region medverkar för första gången på Hannover Messe, världens största industrimässa. Tillsammans med Svenska Mässan och tio utställande företag bygger vi upp en automationspaviljong – ett skyltfönster för vår svenska kompetens och tradition av samverkan och innovation.

Läs artikeln om vår medverkan vid Hannovermässan

Effektiv administration ger tid för värdeskapande 

Notis · 28 februari 2019

Den 14 februari följde vi upp höstens välbesökta frukostmöten om RPA, Robot Process Automation, med en fristående och fördjupande Do-tank. RPA innebär automatisering och effektivisering av repetitiva, administrativa moment. Genom att låta en robot göra de monotona och tråkiga arbetsuppgifterna kan företaget frigöra tid för värdeskapande uppgifter.

Läs om Do-tanken

Uppskattat möte med finansiärer 

Notis · 28 februari 2019

Den 13 februari arrangerade Automation Region och Rise Sics Västerås ett besök på Vinnova inom ramen för programmet Innovationslots. Under förmiddagen presenterade finansiärer och andra aktörer sina insatser för att stötta forskning och innovation.

Läs mer om resan till Vinnova

Maxat – studie av XR-implementering

Notis · 28 februari 2019

Virtuell verklighet, VR, och förstärkt verklighet, AR, kan förändra och förenkla arbetet inom industrin. Tekniken är kraftfull och ger stor effekt vid lyckad implementering. Varför har inte fler företag anammat den nya tekniken och vad är utmaningarna med XR, som är den gemensamma benämningen på AR och VR? Projektet Maxat har sökt svaren med hjälp av en förstudie som avslutas i mars.

Läs mer om projektet och anmäl intresse

Digitalisering av industriella värdekedjor

Notis · 28 februari 2019

Den 8 mars bjuder PiiA in till frukostmöte för att informera om sin nya utlysning där konsortier av företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut kan söka finansiering för projekt med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Läs om PiiA:s utlysning

Starta din AI-resa – häng med på turné! 

Notis · 28 februari 2019

Den 18-21 mars arrangerar Rise, Teknikföretagen och ICT Sweden en inspirationsturné med fokus på AI. Målet är att hjälpa SME-företag att komma igång med sin AI-resa. Turnén gör stopp i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.

Läs mer och anmäl dig

addAI nominerat till Sophiastipendiet

Notis · 20 februari 2019

Sophiastipendiet belönar en svensk person, ett företag eller en organisation som på ett påtagligt sätt har bidragit till att lösa en samhällsutmaning med hjälp av AI. Ett av årets fem nominerade initiativ är addAI, där Automation Regions Helena Blackbright är en av initiativtagarna.

Läs mer om nomineringen av addAI

Låt behovet styra implementeringen av intelligenta system

Ledare · Stig Larsson, senior forskare på RISE SICS Västerås · 31 januari 2019

Möjligheterna med dataanalys, artificiell intelligens och machine learning är närmast oändliga. Men att ha storslagna visioner har inget egenvärde om det inte går att komma i mål. Utgå alltid från behovet, se möjligheterna i de frågeställningar som ni dagligen brottas med. Ställer ni en konkret fråga så ökar chansen för ni får ett tydligt svar.

Läs Stig Larssons ledare

Digital inkubatormiljö för scaleup

Artikel · 31 januari 2019

Automation Region medverkar i flera olika projekt som syftar till att stimulera innovation och tillväxt. Under våren tittar vi närmare på några av dessa projekt och först ut är Swesa – en satsning som bland annat omfattar en digital inkubator för tillväxtföretag inom energiområdet.

Läs artikeln om Swesa-projektet

Automation Expo hos Enics

Notis · 31 januari 2019

Den 24 januari arrangerade vi Automation Expo tillsammans med vårt medlemsföretag Enics i Västerås. 12 utställande företag visade upp sina produkter och tjänster och cirka 150 besökare – fullbokat! – medverkade till att det blev en härlig dag. Stort tack till Enics som generöst öppnade upp sin verksamhet med engagerade medarbetare och guidad rundvandring i produktionsanläggningen.

Läs mer och se film och foton från expot

Vinnova: Sverige behöver starka regioner

Notis · 31 januari 2019

"De styrkeområden som regionerna kan visa och lyfta fram är större än enbart en regional angelägenhet. De har också betydelse för Sverige i ett globalt perspektiv." Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, betonade Vinnväxt-initiativens betydelse när hon medverkade som talare vid "Västerbotten på Grand Hôtel". (Foto: Patrik Trägårdh)

Läs artikel på iHubs webbsida

Stort intresse för dataanalys och intelligenta system

Notis · 31 januari 2019

Många företag vill hitta sätt att dra nytta av den data som maskiner och system dagligen samlar in, det märktes inte minst under januari månads frukostmöten med Do-tank hos Automation Region. Fokus var att skapa förståelse och ge verktyg för hur företagen kan ta första steget mot implementering av dataanalys, artificiell intelligens och machine learning.

Läs sammanfattning av frukostmötena

Utvecklingsdag med Västmanlands innovationssystem

Notis · 31 januari 2019

Den 14 mars arrangeras en avslutande konferens inom projektet Smart4U, som under tre års tid har drivit samverkansaktiviteter mellan styrkeområdena automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Välkommen att ta del av inspirerande exempel och diskussioner kring utvecklingsmöjligheter för företagare och näringslivsutvecklare. Konferensen genomförs på Aros Congress Center i Västerås.

Mer information och anmälan

Samarbete kan låsa upp kompetensutmaningen

Ledare · Pamela Ernlund, Human Resources Business Partner, Quintus Technologies AB · 21 december 2018

För att ytterligare stärka vår lokala förankring och för att hitta nya samarbeten gick vi in som medlemmar i Automation Region under våren 2018. För oss utgör Automation Region en lättillgänglig, lokal arena där vi med enkla medel har möjlighet att visa vilka vi är och vad vi jobbar med. Vi kan bygga relationer med de övriga medlemsföretagen och inhämta kunskap och inspiration från seminarier, Do-tanks och andra aktiviteter. Ett exempel är att vi just nu tittar på hur vi kan digitalisera vår interna kompetensutveckling.

Läs Pamela Ernlunds ledare

Labba dig till nya affärsmöjligheter

Artikel · 20 december 2018

DigiCORE är en efterlängtad labbmiljö där företag, offentliga organisationer och akademi kan samverka och testa idéer för att gemensamt stärka den digitala transformationen. Den 6 december invigdes labbet hos RISE SICS i Västerås med över 100 nyfikna personer på plats.

Läs artikeln om DigiCORE

Medverka i automationspaviljongen på Hannovermesse

Notis · 19 december 2018

Den svenska nationspaviljongen vid Hannovermässan kompletteras av ett antal satelliter, varav Svenska Mässan och Automation Region ansvarar för en automationspaviljong. Där kommer vi visa hur svenska företag inte bara hänger med i digitaliseringen, utan är med och driver utvecklingen framåt. Vi bjuder nu in automationsföretag i hela skalan från startup till storbolag att medverka som utställare.

Ta del av vårt erbjudande och anmäl intresse

44 Vinnovaprojekt för smart och uppkopplad industri

Notis · 18 december 2018

Vinnova har från 2016 till 2018 haft ett uppdrag från regeringen att främja industrins digitalisering. Myndigheten har bland annat finansierat 44 projekt inom AI, machine learning, robotisering, 5G-utveckling, 3D-printing och sensorteknik och andra områden som är viktiga för en smart och uppkopplad industri. Information om projekten samt kontaktuppgifter finns på Vinnovas webbplats.

Bekanta dig med de 44 projekten

Ge din verksamhet en digital boost med Innovationslots

Notis · 18 december 2018

Många företag bär på idéer som aldrig blir förverkligade. Tid, pengar, ork och en upplevd distans till akademi och forskningsanslag kan vara orsakerna. Projektet Innovationslots erbjuder experthjälp i arbetet med att forma en handlingsplan för utveckling. Deltagande företag får lära känna forskningsmiljöer och testbäddar samt får en introduktion till statliga finansiärer och de möjligheter som finns.

Läs mer om projektet och anmäl intresse

Vill du växa på nya marknader?

Notis · 14 december 2018

Västmanlands Exportcenter har utarbetat ett utbildningsprogram för små och medelstora företag som vill växa globalt. Programmet omfattar bland annat marknadsprioritering, säljargument, val av samarbetspartner, avtal och finansiering. Automation Region medverkar i genomförandet. Den 1 februari arrangeras en informationsträff i Västerås där programmet presenteras närmare.

Mer information och anmälan

Cirkulär ekonomi – en verklig möjlighet

Ledare · Erik Bresky, processledare på Smart Textiles · 29 november 2018

När jag för några år sedan besökte företag och pratade om cirkulär ekonomi så tyckte många att det kändes abstrakt. Så är det inte längre, idag möts jag av en stor nyfikenhet och även en medvetenhet om att vi måste lämna slit-och-släng-kulturen bakom oss. Samtidigt finns det en osäkerhet kring cirkulär ekonomi i praktiken – hur kan det implementeras i min verksamhet?

Läs Erik Breskys ledare

Intropaket för intelligentare industri

Artikel · 29 november 2018

Hur kan vi använda insamlad data för att effektivisera vår produktion? Hur underhåller vi maskinerna på bästa sätt? Att använda artificiell intelligens och maskininlärning för att arbeta proaktivt är ett steg i rätt riktning. Ett Vinnova-finansierat projekt utbildar industrin och hjälper företagen att implementera dessa tekniker.

Läs om den Vinnova-finansierade satsningen

Beställarkompetens på turné

Notis · 29 november 2018

Under hösten har det beställarverktyg som utvecklas av Automation Regions affärsutvecklingsgrupp presenteras på olika orter i landet, senast i Umeå den 28 november.

Läs mer om beställarkompetensens turné

Goda exempel på digitalisering

Notis · 29 november 2018

Tillväxtverket har tagit fram ett antal filmer för att lyfta fram goda exempel på digitaliserings­arbete. Bland de företag som uppmärksammas finns Automation Regions medlemsföretag Unibap samt Lundqvist Trävaru som medverkade vid Automation Summit i oktober.

Se Tillväxtverkets filmer

(Add)AI-spår vid Internetdagarna

Notis · 29 november 2018

Den 19-20 november genomfördes Internetdagarna med ett AI-spår arrangerat av initiativet AddAI. "Vi behöver kraftsamla och vara många i diskussionen kring AI", betonade Jonas Stier, medgrundare till AddAI och professor vid Högskolan Dalarna samt Mälardalens högskola.

Se en film där Jonas Stier sammanfattar och reflekterar

Frukostmöte: Digitala ledare och värdeskapande digitalisering

Notis · 29 november 2018

Hur digitalt är Västmanland? Den frågan besvarade Tobias Nilsson från Acando vid Automation Regions frukostmöten i november. Cecilia Johansson från Mälarenergi presenterade pilotprojektet Skills, där syftet är att få medarbetarna delaktiga i företagets digitala resa.

Se filmerna från frukostmötet

Följ vår utvecklingslogg

Notis · 28 november 2018

I Automation Regions utvecklingslogg reflekterar vi i processledningen kring vår verksamhet och det som vi tycker är intressant just nu. I den senaste loggen rapporterar Marie Söderkvist Nyberg från klusterkonferensen ”Nordic Cluster Meet Up” i Köpenhamn.

Läs utvecklingsloggen

Konferens – AI in Manufacturing

På gång · 15 november 2018

Tillsammans med danska Teknologisk Institut arrangerar Automation Regions medlemsföretag Omron en konferens om AI den 5 december – AI in Manufacturing. Programmet riktar sig till tillverkare och integratörer och belyser hur AI kan optimera tillverkningsprocesser. Konferensen genomförs i Limhamn. Kontakta Automation Regions Helena Blackbright för mer information.

Konferensprogram och anmälan hos Omron

Disputation om energioptimering av eltåg

På gång · 13 november 2018

Fredagen den 16 november försvarar MDH-forskaren Nima Ghaviha sin doktorsavhandling inom energi- och miljöteknik. Hans arbete syftar till att öka kunskapen om energioptimering av eltåg och batteridrivna eltåg. Två lösningar som kan öka andelen eltåg är användning av batterier som energikälla samt optimering av tågets manövrering för att minimera energiförbrukningen. Disputationen genomförs på Mälardalens högskola i Västerås, sal Pi, den 16 november klockan 13.00.

Mer information om disputationen på MDH:s webbplats

Följ med oss till Hannover

Ledare · Annika Persson och Catarina Berglund · 30 oktober 2018

Med 5 000 utställande företag och 200 000 besökare är Hannovermässan världens största industrimässa. När den arrangeras den 1-5 april 2019 är Sverige partnerland, ett erkännande och på samma gång en utmaning med tanke på våra föregångare – Mexico 2018, Polen 2017, USA 2016, Indien 2015 … Den svenska nationspaviljongen kompletteras av ett antal satelliter, varav Svenska Mässan och Automation Region ansvarar för en särskild automationspaviljong. Vi kommer att visa hur våra svenska företag inte bara hänger med i digitaliseringen, utan är med och driver utvecklingen framåt.

Läs Annika Perssons och Catarina Berglunds ledare

Rapport från Scanautomatic & ProcessTeknik

Notis · 30 oktober 2018

Den 9-11 oktober var Automation Region i Göteborg för medverkan vid Scanautomatic & ProcessTeknik, Automation Summit och flera relaterade aktiviteter. Här har vi samlat några foton, kommentarer och en film från dagarna i Göteborg.

Läs mer och titta på foton och film

Debattartikel: Svenska politiker måste sätta sig in i AI

Notis · 29 oktober 2018

För att inte användningen av AI ska uppleva samma backlash som hanteringen av personuppgifter, bör myndigheter och politiker sätta sig in i tekniken för att tidigt skapa regleringar och ramar. Det skriver Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft, i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 oktober. Tillsammans med bland andra Automation Regions Helena Blackbright är Daniel Akenine en av initiativtagarna till projektet addAI. Han var även en av talarna vid årets upplaga av Automation Summit.

Läs debattartikeln på SvD:s webbplats

Ignite Sweden Day om startup och matchmaking

På gång · 28 oktober 2018

Sedan starten 2017 har IgniteSweden matchat 245 startup-bolag med 55 väletablerade företag. Den 19 november bjuder de in till Ignite Sweden Day med presentationer av några av dessa framgångsrika samarbeten. Bland talarna finns Dr. Frank Hesping, innovationsstrateg på Volkswagen Group, som berättar om hur Volkswagen arbetar med startup-bolag.

Mer information och anmälan

Energimyndigheten presenterar ny utlysning

På gång · 18 oktober 2018

Utvecklar ni energismarta tjänster eller produkter och söker finansiering för att kunna ta nästa steg? Den 15 november arrangerar Energimyndigheten ett seminarium på Münchenbryggeriet i Stockholm där de presenterar forsknings- och innovationsprogrammet "Design för energieffektiv vardag". Företag, innovatörer och forskare kan söka pengar för att utveckla morgondagens energismarta produkter och tjänster – totalt utlyses 60 miljoner kronor under fyra år.

Mer information och anmälan

Välkommen till Rådslaget 2018

På gång · 18 oktober 2018

Under förmiddagen den 16 november arrangerar Västerås stad den tionde upplagan av "Rådslaget". Välkommen att lyssna till framgångsrika, lokala företag – bland annat Automation Regions medlemsföretag Quintus och Softgear – och ta del av vad som är på gång i Västerås. Rådslaget bjuder även på gruppdiskussioner där företag, näringslivsorganisationer, tjänstemän och politiker medverkar.

Mer information och anmälan

IT-Forum den 24 oktober – nya sätt att göra affärer i en digitaliserad värld

På gång · 16 oktober 2018

Den 24 oktober arrangerar Findit konferensen IT-Forum på Sandbacka Science Park i Sandviken. Årets föreläsningar berör nya, digitala verktyg, resurs- och kompetensförsörjning samt digital säkerhet och digitala innovationer. Dessutom visar ett 20-tal utställare sina produkter och tjänster.

Anmäl dig senast den 19 oktober

Chalmersarbete om den virtuella fabriken vinnare i Automation Student

Notis · 9 oktober 2018

Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg vann 2018 års upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om den virtuella fabriken. Prisutdelningen genomfördes vid konferensen Automation Summit, den 9 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer om finalen i Automation Student

Jakten på framtidens kompetens

Ledare · Niclas Sigholm, vd på Sigholm Konsult · 28 september 2018

Från ett år till ett annat ökade antalet RAIA (röststyrda AI-assistenter) på den amerikanska marknaden med nästan 400 procent (Mary Meeker, 2018). Adaptionen på marknaden är snabbare än för någon tidigare teknik. Det går så snabbt att Google helt plötsligt insett att de har fått rejäl konkurrens på sin mest centrala produkt – sökmotorn. Amerikanerna slutar att söka via text och använder istället röstkommandon.

Läs Niclas Sigholms ledare

Har du koll på RPA?

Artikel · 28 september 2018

Robot Process Automation (RPA) innebär automatisering och effektivisering av repetitiva, administrativa moment. Monotona arbetsuppgifter tråkar ut personalen, de tar tid att utföra och mänskliga fel kan smyga sig in. Automation Regions frukostmöten i september gick under parollen: Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande uppgifter!

Läs referat från frukostmötet om RPA

Nätverket fortsätter växa

Notis · 28 september 2018

Efter sommaren har vi haft glädjen att välkomna fyra nya medlemmar till Automation Region – Cybercom, Gimic, New Innovation Management samt PerceptiLabs. Diskussioner med fler intressanta aktörer pågår för fullt och vi ser fram emot en spännande höst.

Bekanta dig med våra medlemmar och samarbetspartner

Möt oss på Scanautomatic & ProcessTeknik

På gång · 28 september 2018

Den 9-11 oktober flyttar vi på Automation Region alla tillgängliga resurser till automationsmässan Scanautomatic & ProcessTeknik i Göteborg. I vår montern har du bland annat möjlighet att testa olika varianter av virtual och augmented reality. Bekanta dig med vision-system för robotar och titta närmare på smart inomhuspositionering. Dessutom – Digimania, Automation Summit och Night Aut ...

Läs mer om våra aktiviteter i Göteborg

Artificiell intelligens – vilka är de stora frågorna?

Notis · 27 september 2018

Blir vi dummare av AI? Vem bär ansvaret för olyckor där AI-system är inblandade? Kommer AI kunna utveckla ett medvetande? Det var några av de frågeställningar som lyftes den 26 september vid årets MAC-alumniträff för tidigare ABB-konsulter.

Läs referat från alumniträffen

Hur digitalt är Västmanland?

På gång · 27 september 2018

Automation Regions medlemsföretag Acando har under flera år mätt den digitala mognadsgraden hos svenska företag. I år bjuder de även på en ny tvist – hur ser det ut i Västmanland i jämförelse med övriga landet? Under eftermiddagen den 7 november presenteras studien på expectrum i Västerås. Välkommen att ta del av resultaten och lyssna till lokala aktörer som berättar om sin digitaliseringsresa.

Mer information och anmälan hos Acando

Seminariedag om kollaborativa operationer mellan robot och människa

På gång · 27 september 2018

Den 8 november arrangerar Swerea IVF i Mölndal en seminariedag om förutsättningarna för att använda robotar i samverkan med människor för flexibel automation. Additiv tillverkning av gripperfingrar och fixturer ger kollaborativa robotar helt nya möjligheter till flexibel och kostnadseffektiv automation.

Mer information och anmälan hos Swerea IVF

Innovationstävling för id-märkning av stål

På gång · 26 september 2018

Innovationstävlingen SmartSteel Innovation Challenge lanseras av SSAB och Sandvik Material Technology inom PiiA-projektet Smart Steel. Målet är att hitta nya metoder för att id-märka stål, till exempel för att kunna spåra stålprodukter genom deras hela livscykel. Tävlingen är öppen för bidrag till den 2 november 2018.

Läs mer om SmartSteel Innovation Challenge

Eisenhower Fellowship-stipendiat besökte Västerås

Notis · 24 september 2018

Den 21 september mötte Automation Region Jay Kothari, en av 2018 års Eisenhower Fellowship-stipendiater, och Lopa Desai, Managing Director på Niraat Investment. Under besöket i Västerås träffade de representanter från bland andra Robotdalen, ABB, Create och RISE SICS.

Läs mer om besöket

Är du redo för internationella affärer?

På gång · 14 september 2018

Den 16 oktober bjuder Västmanland Exportcenter in till en inspirerande förmiddag med fokus på internationella affärer. Experter och entreprenörer berättar om sina internationaliseringsresor och den brittiske författaren och föreläsaren Colin Moon inspirerar och underhåller kring affärskultur. Programmet avslutas med en formell invigning av Västmanlands Exportcenter och presentation av erbjudanden kring stöd och kontakter för dig som företagare.

Mer information och anmälan

Kom ihåg att ta med din arbetskollega

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 30 augusti 2018

Varmt välkommen tillbaka efter en varm och förhoppningsvis avkopplande sommar! Vi ser nu fram emot en höst fylld av aktiviteter för att inhämta ny kunskap och möta relevanta partner i branschen. Under våren deltog drygt tusen personer vid våra frukostmöten, expon, utvecklingsgrupper, kunskapsseminarium och workshops.

Läs Catarina Berglunds ledare

Nya perspektiv på digitalisering vid årets Automation Summit

Artikel · 30 augusti 2018

Hur påverkar digitalisering och modern automation utvecklingen av morgondagens industri och samhälle? Konferensen Automation Summit samlar beslutsfattare till en diskussion om hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges framtid. Den 9 oktober är det dags.

Läs artikeln om Automation Summit

Västmanlands styrkeområden i Almedalen

Notis · 30 augusti 2018

Under Almedalsveckan var det fullsatt i Drottens ruin när Västmanlands styrkeområden Automation, Energi, Järnväg och Välfärd & Hälsa adresserade två viktiga frågor; digitalisering i befintliga organisationer och ett nytt verktyg för att lösa kompetensförsörjning. Digitalisering är en positiv förändringsresa för organisationer.

Läs mer om seminariet i Almedalen

Nya möjligheter till europeiska samarbeten

Notis · 30 augusti 2018

RISE SICS Västerås växer och gör nu en satsning på att starta flera nya europeiska samarbeten. För att få bästa möjliga utväxling på satsningen i Mälardalen och i Sverige bjuder vi därför in intresserade företag att vara med och form idéerna och att delta i projekten.

Läs mer om samarbetsprogrammet ITEA

Har du koll på de nya teknikerna?

Notis · 30 augusti 2018

Artificiell intelligens, virtuell verklighet och additiv tillverkning ändrar villkor och förutsättningar för tillverkning och affärsmodeller. Varor, tjänster och produktionssystem blir alltmer integrerade, uppkopplade och digitala.

Lär dig mer genom Teknikföretagens guide

Träffa studenter med rätt kompetens för dig

Notis · 30 augusti 2018

Har du nya idéer, frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! Delta på exjobbsdagen på MDH i Eskilstuna eller Västerås och få möjlighet att träffa studenter med rätt kompetens.

Läs mer om exjobbsdagen på MDH:s hemsida

 

Nya infallsvinklar av MDH:s studenter

Notis · 30 augusti 2018

– Jag är mentor för att det ger mig insyn i hur studenter tänker och ser på saker. I mitt arbete med digitalisering i energibranschen har jag som mentor stor nytta av de nya infallsvinklar en student kan ge mig, säger Fredrik Starfelt, utvecklingsingenjör på Vattenfall.

Läs mer om mentorprogrammet på MDH:s hemsida

Workshop om industriell transformation och 3D-printning av metaller

På gång · 30 augusti 2018

Den 5:e september hålls en workshop i Västerås. Platsen är Skära salongen på Elite Stadshotell i centrala Västerås och medverkar gör bland annat Johanna Tömmervik, byBrick Interface, Catarina Berglund, processledare på Automation Region, Pasi Kangas, Sandvik och Larz Ignberg, Triple Steelix . Medarrangör är Automation Region.

Mer om programmet hittar du här

Ny teknik som hjälpmedel för digitalisering

På gång · 30 augusti 2018

DigiDIY är ett Vinnovafinansierat projekt med syfte att sprida kunskap om och goda exempel på digitalisering så att organisationer enklare kan göra arbetet själva. Projektparter är byBrick Interface, RISE SICS Västerås och RISE Interactive Piteå. Nu bjuder projektet in till frukostmöte och workshop.

Läs mer och anmäl dig här

 

 

Digitaliseringens största vinster förväntas i industrin

Ledare · Björn Jonsson, ABB, ordförande Automation Region · 29 juni 2018

Ingen kan ha missat att digitaliseringen under de senaste åren ökat och varit ett aktuellt ämne. Svensk tillverknings och processindustri ställer sig långt fram i ledet som initiativtagare till denna förändring. Faktum är att de största vinsterna i digitaliseringen förväntas vara i just industrin.

Läs Björn Jonssons ledare

Beställarkompetens – tur eller struktur?

Artikel · 29 juni 2018

Funderar du på frågor som: Vilka förbättringar kan automation tillföra i vår verksamhet? Hur börjar vi? Vilka krav ska vi ställa? Hur upphandlar vi för att nå dit vi vill? Misströsta inte, hjälpen är nära. I augusti lanserar Automation Region guiden som visar vägen genom den ibland snåriga processen till en lyckad automationsinvestering.

Läs mer om guiden

Nya medlemmar

Notis · 29 juni 2018

Under första halvåret 2018 har Automation Region fått förstärkning av tio nya medlemsföretag.

Läs mer om våra nya medlemmar

Västmanlands styrkeområden intar Almedalen

På gång · 29 juni 2018

Onsdagen den 4 juli intar Västmanlands styrkeområden Almedalen med två seminarier; det ena handlar om hur man lyckas med digital utveckling i befintliga organisationer och det andra är en lansering av ett unikt, digitalt visualiseringsverktyg som med hjälp av avatarer och avancerad artificiell intelligens visualiserar olika branscher och yrken utifrån personliga drivkrafter.

Programmet för Västmanlands styrkeområden i Almedalen

Läs mer om seminarierna i Almedalen

Ambassadörer kopplar samman studenter och näringsliv

Notis · 29 juni 2018

Automation Region har under våren berikats med två studentambassadörer, Johan Graff Andersson och Filip Lindevall. Vilka är de och vad gör en studentambassadör egentligen?

Läs mer om studentambassadörerna

Innovationsledningens roll i utvecklingen av AI

Notis · 29 juni 2018

I samband med ISPIM:s (the International Society for Professional Innovation Management) årliga konferens tog Automation Region tillfället att lyfta in AI-begreppet i ett starkt globalt innovationsledningsnätverk.

Läs mer om ISPIM

Välbesökt Do-tank om det digitala labbet

Notis · 29 juni 2018

På Do-tanken den 7 juni deltog över 40 personer, de flesta från industrin men även från akademin samt företagsstödjande aktörer. Syftet var att tillsammans forma en labb- och demomiljö för digital utveckling som möter industrins behov.

Läs mer om Do-tanken

Athena - nätverket för kvinnor som studerar till ingenjörer

Notis · 29 juni 2018

- Vi behöver förändra bilden av vad ingenjörsyrket innebär. I mångas ögon är teknik en bransch för män och det gör att kvinnor till viss del väljer bort yrken inom området. Det säger Hanna Knaust som går fjärde året på industriella ekonomiprogrammet med inriktning energiteknik vid Mälardalens högskola, MDH. Nu har hon startat ett nätverk för kvinnor som studerar till ingenjörer.

Läs mer om nätverket

Samlingsmonter på Scanautomatic och ProcessTeknik

På gång · 29 juni 2018

Under fackmässorna Scanauomatic och ProcessTeknik den 9-11 oktober erbjuder Automation Region fem utställarplatser i en samlingsmonter. Erbjudandet riktar sig till medlemmar i Automation Region och i första hand till små och medelstora företag.

Mer information och anmälan

Paketresa till Göteborg – Scanautomatic och ProcessTeknik

På gång · 29 juni 2018

Den 9-11 oktober genomförs fackmässorna Scanautomatic och ProcessTeknik i Göteborg. Tillsammans med ABB erbjuder Automation Region en fullmatad paketresa med tåg tur och retur, två dagar på mässan, övernattning på Hotel Panorama samt en helkväll på The Concept. Vi har plats för 66 deltagare på resan.

Mer information och anmälan

Växtzon - ett drivhus för snabbare tillväxt

Notis · 29 juni 2018

- Som kluster bestående av företag inom industrin ser vi att samverkan är otroligt viktigt för att gemensamt ta oss an utmaningar och möjligheter inom olika områden, säger Catarina Berglund, pro som var en av föreläsarna på Växtzons konferens.

- För teknikutveckling kan relationer med innovativa acceleratorbolag ge stora fördelar. Därför är vi inom Automation Region tacksamma för partnerskapet med Växtzon som består av 11 vassa inkubatorer och Science Parks i östra Mellansverige som gemensamt arbetar för att stötta tillväxtbolag med hög potential. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs mer om Växtzon

Maria Lindén prisas för störst insatser inom medicinsk teknik

Notis · 29 juni 2018

– Detta är stort! Att få motta ”Laura Bassi Award” är en stor ära och ett internationellt erkännande. Både för den forskning jag själv bedriver och för den forskning som sker inom vårt forskningsteam ESS-H, och i samverkan med våra samarbetspartners, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid MDH.

Läs mer om Maria Lindén

Sverige på andra plats i digitaliseringstoppen

Notis · 29 juni 2018

Resultaten av DESI 2018 är tillgängliga. Digitalekonomi och samhällsindex (DESI) är ett sammansatt index som sammanfattar relevanta indikatorer för Europas digitala prestanda och spårar utvecklingen av EU: s medlemsstater i digital konkurrenskraft. I rapporten kan vi se att Sverige ligger på en andra plats efter Danmark.

Här kan du se filmen om DESI

Här kan du läsa rapporten

Workshop om industriell transformation och 3D-printning av metaller

På gång · 29 juni 2018

Automation Region, Appivo AB, IUC Sverige, Uddeholms AB och Örebro universitet inbjuder till en workshop om den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen innebär.

Mer om program och anmälan hittar du här

Sustainable Steel Applications for Offshore Renewables, HTSC 2018

På gång · 29 juni 2018

Följande talare är nu klara och kommer att ansluta sig till HTSC 2018 i Västerås, Sverige. Talarna delar sina kunskaper, erfarenheter och exempel på krävande utmaningar i svåra miljöer inom förnybar energi, där stål kan användas för att utveckla tekniken och bli mer innovativ, effektiv, pålitlig och hållbar.

Läs mer om talarna och anmäl dig till HTSC 2018

Drönare ett alternativ till traktorn?

På gång · 29 juni 2018

Hur kan drönare utnyttjas för att effektivisera den gröna näringen. Är drönare ett alternativ till traktorn? Grönt Kompetenscentrum Ösby bjuder in till ett evenemang för jord- och skogsnäringen.

Frågor som bland annat kommer att beröras: Vilken utrustning skulle kunna användas, och varför räcker det inte med en mobilkamera? Vad behövs det för drönare eller räcker det med enklare drönare från Clas Olsson eller Elgiganten?

Här hittar du inbjudan till seminariet

Teknikworkshop om AI och framtidens produktionssystem

På gång · 29 juni 2018

Big Science Sweden organiserar 29/8 i Lund en teknikworkshop på temat ”Future Production Systems Supported by Artificial Intelligence.” Arrangemanget sker i samarbete med ESS och programmet består av föredragshållare från både företag, forskningsanläggningar och akademi. Evenemanget är gratis och deltagare från hela Sverige bjuds in.

Läs mer om teknikworkshopen

Hur bygger man ett varumärke?

På gång · 29 juni 2018

Västerås Science Park och styrkeområdena automation, energi, järnväg och välfärd och hälsa bjuder in till en föreläsning och workshop.

Anmälan senast 30 augusti. Begränsat antal platser.

Läs mer här

PiiA Summit - 4 oktober i Västerås

På gång · 29 juni 2018

PiiA Summit är PiiA:s årskonferens som arrangeras 4 oktober 2018 i Västerås. Konferensens syfte är att samla PiiA:s intressenter för att diskutera utförda, nuvarande och kommande projekt inom programmet och hur PiiA på bästa sätt kan arbeta för att stärka svensk processindustri.

Mer information och anmälan

Tävla med ditt examensarbete i Automation Student

På gång · 11 juni 2018

Tävlingen Automation Student lyfter fram och belönar bra examensarbeten inom automation. Priset delas ut sedan år 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation och fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik. Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kr. Anmäl ditt bidrag senast den 24 augusti.

Läs mer om tävlingen

Automation Hotlist skapar möjligheter för internationella investerare

Ledare · Jenny Berthling, Head of ICT, Invest Stockholm · 29 maj 2018

Invest Stockholm och Automation Region har haft ett löpande samarbete sen några år tillbaka. Nu vill vi fördjupa vårt strategiska samarbete för att ta fast på de resurser och möjligheter som vår respektive organisationer tillhandahåller.

Läs Jenny Berthlings ledare

Industrin utbildas inom AI och ML

Artikel · 29 maj 2018

I samarbete med Automation Region har Sprymer AB fått förtroendet från Vinnova att utbilda svensk industri i tillämpad artificiell intelligens och maskininlärning, AI och ML, under 2018.

Läs mer om projektet AI/ML

Frukostmöte om industrin i molnet

Notis · 29 maj 2018

Edge computing och Fog computing diskuteras alltmer som komplement till traditionella Cloud-lösningar. Vid de senaste frukostmötena som hölls i Västerås och Stockholm fick vi veta mer om detta.

Läs mer om frukostmötet

Bra tryck på Tech Job Fair

Notis · 29 maj 2018

Rekryteringsmässan Tech Job Fair hölls den 15 maj på Expectrum i Västerås.  Det är Arbetsförmedlingen i samarbete med Automation Region och 25 företag inom IT och industri i Västmanland som initierat mässan för att leta talanger och matcha arbetsgivare och arbetssökande.

Läs mer om Tech Job Fair

Industrin uppmanas förbereda sig för framtiden

Notis · 29 maj 2018

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle och företagens förutsättningar i en allt snabbare takt. Här berättar vår närings- och innovationsminister om Digitaliseringslyftet och möjligheterna för Sveriges industriföretag att komma vidare med sitt digitaliseringsarbete.

Här kan du lyssna på näringsministerns budskap

Läs mer på Bolagsverkets hemsida

RISE SICS Västerås i nya lokaler

Notis · 29 maj 2018

Den 24 maj firades att RISE SICS Västerås och PiiA, Processindustriell IT och Automation, flyttat till nya lokaler på Stora gatan i Västerås.

Läs mer om invigningen

Lyckas med dina affärer i Danmark

Notis · 29 maj 2018

Internationaliseringsrådet i Västmanland bjuder in till en inspirerande förmiddag den 11 juni med fokus på affärsmöjligheterna i Danmark.

Läs mer om seminariet

Automation Regions hantering av personuppgifter

Notis · 29 maj 2018

Den 22 maj fastställde Automation Region en ny integritetspolicy med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn beskriver bland annat vilken typ av information som vi lagrar, varför vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på oss.

Ta del av Automation Regions integritetspolicy

Sveriges kompetensriksdag – framtidens arbetsmarknad är här

Notis · 29 maj 2018

Under Sveriges kompetensriksdag som hölls den 23:e maj diskuterades digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden, företagens rekryteringsbehov och utbildning samt hur utvecklingen kan se ut under de närmaste tre mandatperioderna.

Läs mer om Kompetensriksdagen

Synerleap arrangerade Draknäste

Notis · 29 maj 2018

Innovationshuben Synerleap arrangerade Draknäste på entreprenörshuben Things den 17 maj. Start- och scaleupföretag tävlade om ett samarbetsprojekt med ABB, samt ett medlemskap i Synerleap i 18 månader.

Läs mer om tävlingen

Skapa mer innovation ur din forsknings- och utvecklingsbudget

Notis · 29 maj 2018

Efter ett lyckat pilotprojekt tillsammans med Bombardier Transportation söker nu Automation Region och RISE SICS större tillverkande företag som vill delta i processen "Företagslots till Innovationssystemet".

Läs mer om processen

Automation Region fokuserar på AI under ISPIM

Notis · 29 maj 2018

Automation Region leder arbetet mot en särskild intressegrupp för AI & Innovationsledning och kommer att delta vid International Society of Innovation Management, ISPIM, som i år håller sin konferens i Stockholm. Automation Region sätter fokus på Artificial Intelligence och dess betydelse för innovationsledaren samt professionen som sådan.

Läs mer om konferensen ISPIM

Uppskattade seminarier på Elektronikexpo

Notis · 28 maj 2018

ElektronikExpo, mässan för elektronik och inbyggda system, hölls den 23 maj på Aros Congress Center. Förutom mingel och affärsmöjligheter hölls flera uppskattade seminarier under dagen.

Läs mer om ElektronikExpo

Dynamisk blandning på Elmia Automation

Notis · 28 maj 2018

Automation Region var på plats när Elmia Produktionsmässor invigdes den 15 maj. Elmia Automation var en av de sex parallella mässorna där många av Automation Regions medlemmar och partner ställde ut.

Läs mer om mässan

Industrin behöver entreprenörer med nya verktyg

Ledare · Claes Mellgren, koncernchef AQ Group · 30 april 2018

Vid årsmötet i mars valdes jag in som styrelseledamot i Automation Region. Vad var det som gjorde att jag tackade ja till uppdraget? Som entreprenör, praktiker och djupt förankrad i produktion, på detaljnivå, hoppas jag kunna bidra till att skapa konkret nytta för medlemsföretagen.

Läs Claes Mellgrens ledare

Från Automation Student till den smarta fabriken

Artikel · 30 april 2018

Vissa har redan sökt utbildning till hösten, vissa tvekar. Hur är det att arbeta inom industrin idag? Mer omväxlande och spännande än vad många tror, säger Isa Nedersjö, trainee inom Produktion och Logistik på Scania i Södertälje. Förra året var hon en av finalisterna i tävlingen Automation Student.

Läs artikeln om Isa Nedersjö

Seminarium om patent och varumärken

Notis · 30 april 2018

Hur använder jag varumärken, design och patent för att utveckla mitt företag nationellt och internationellt? Vad är viktigt att tänka på? Hur gör jag rätt från början? Välkommen på ett seminarium där du får kunskap om hur du tar medvetna beslut kring hanteringen av företagets immateriella tillgångar.

Mer info och anmälan till seminariet

Kreativ övning om implementering av AI

Notis · 30 april 2018

Vinnova utreder just nu hur industrin kan ta till sig artificiell intelligens på bästa sätt. Automation Region medverkar i Vinnovas utredningsarbete och den 27 april genomfördes en do-tank där denna angelägna utmaning diskuterades.

Läs mer om do-tanken och titta på bilder

Workshop om visualisering för offshore-industrin

Notis · 30 april 2018

Den 5 april arrangerade Svenska Mässan, OffshoreVäst och Automation Region ett frukostmöte med workshop i Göteborg. Syftet var att utforska hur visualiseringstekniker som Augmented Reality och Virtual Reality kan användas för projektering, drift och underhåll.

– Workshoppen visade tydligt att det finns många utmaningar inom offshore-industrin där digitalisering och visualisering kan göra nytta, säger Ellinor Forsström, projektledare i gruppen Maritima operationer på RISE.

Referat från workshoppen

Inbjudan till forskningsprojekt: Innovationsvärdering och affärsmodellering

Notis · 30 april 2018

Mälardalens Högskola och Automation Region bjuder in företag att delta i ett forskningsprojekt kring Innovationsvärdering och affärsmodellering. Projektet går ut på att i ett flertal företag följa upp intressanta innovationsprojekt, pågående och slutförda där vi kan utvärdera erfarenheter och syntetisera kunskapen från processen.

Läs mer om forskningsprojektet

Riksdagsmöte om näringslivet i Västmanland

Notis · 30 april 2018

Den 19 april bjöd S-riksdagsledamöterna från Västmanland genom Åsa Eriksson (S), ledamot av riksdagens näringsutskott, in till en dag i Sveriges riksdag. Syftet var att diskutera vad som krävs av oss gemensamt för att ännu fler företag i Västmanland ska kunna utvecklas på ett positivt sätt.

Läs mer om mötet i riksdagen

Välkommen till Tech Job Fair 2018

Notis · 30 april 2018

Söker du jobb som testare eller systemutvecklare? Eller behöver du anställa en utvecklingsingenjör inom industrin, då är Tech Job Fair platsen du ska vara på! Tech Job Fairs syfte är att hjälpa företag inom teknikbranschen i Västmanland att hitta de talanger de letar efter och för talanger att hitta vägen in till de heta teknikföretagen här. Talanger är välkomna utan anmälan.

Läs mer på expectrums hemsida

Riksdag om framtidens kompetensförsörjning

Notis · 30 april 2018

Med mindre än ett halvår kvar till nästa riksdagsval ges arbets­marknadens parter återigen chansen att diskutera och påverka framtida vägval för kompetens­försörjningen. Sveriges kompetens­riksdag samtalar om hur parterna tillsammans kan säkra kompetens­försörjning under de kommande tre mandat­perioderna. Årets tema är: "Framtidens arbets­marknad är redan här – hänger alla parter med?"

Läs mer på Kompetensriksdagens hemsida

Automation Regions första expo utanför närområdet

Notis · 30 april 2018

Den 25 april arrangerades Automation Expo i Umeå. Arrangörer var Komatsu, Umeå kommun och Automation Region. Under expot berättade Komatsu, tillverkare av skogsmaskiner, om dagens verksamhet och framtida utmaningar. 12 utställande företag medverkade.

Läs mer om expot i Umeå

Automation Region hos Ericsson och Telenor

Notis · 30 april 2018

Den 21 mars hölls Ericsson Meetup på Ericsson studio. Temat var IIoT och 5G med koppling till industrin. Talare från bland annat Telenor, Ericsson och SKL lyfte vikten av samverkan och att tillsammans utveckla snabba prototyper.

Läs mer om mötet

Åtta nya projekt inom kostnadseffektiv automation

Notis · 30 april 2018

Produktion2030 har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik. På så sätt skapas tillväxt och välfärd i Sverige. Nu har åtta nya projekt beviljats efter Produktion2030:s utlysning Kostnadseffektiv automation.

Läs mer om de åtta projekten

Framtidsfrågor på 10-årsjubileum

Notis · 30 april 2018

Vilka är de viktigaste frågorna för Automation Region i framtiden? Röster från årsmöte och 10-årsjubileum i Västerås den 23 mars 2018.

Se filmen på Automation Regions Youtube-kanal

Föreläsning om entreprenörskap och hållbar framtid

Notis · 30 april 2018

Westras är en co-working hub för entreprenörer och startups i Västerås. Den 4 maj hålls en föreläsning på temat entreprenörskap och hållbar framtid tillsammans med Nordea. Har du en affärsidé eller driver ett startup-företag inom hållbarhet? Ta chansen att pitcha för juryn och vinn en kontorsplats på Westras.

Mer information och anmälan

Seminarium om GDPR

Notis · 30 april 2018

Den 4 maj hålls ett seminarium om GDPR, den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj. Nebu och Solid Park delar med sig av bra tips inför slutspurten.

Mer information och anmälan

10 år av automation – konsten att gå från vad till hur

Ledare · Björn Jonsson, styrelseordförande, och Catarina Berglund, Processledare · 28 mars 2018

Aldrig har intresset för automation och digitalisering varit större, det är som att tiden äntligen har kommit ifatt tekniken. Det går inte att vänta med implementering av digitala verktyg och automationslösningar – agera nu eller bli omsprungen av konkurrenterna. Men att gå från vad till hur är inte alldeles enkelt ...

Läs Björn Jonssons och Catarina Berglunds ledare

Årsmöte med jubileum

Artikel · 28 mars 2018

Den 23 mars kallade den ideella föreningen Automation Region till årsmöte – denna gång förstärkt med firande av föreningens 10-årsjubileum. Ett 70-tal medlemmar och övriga intressenter var på plats och fick ta del av framtidsspaningar, panelsamtal och mingel.

Referat och foton från Automation Regions årsmöte

Mobila robotar med ÅF och Omron

Notis · 28 mars 2018

Den 27 februari arrangerade ÅF i samarbete med Omron – båda medlemmar i Automation Region – ett gemensamt seminarium om mobila robotar. Aktiviteten genomfördes på ÅF:s kontor i Solna och lockade drygt 30 deltagare.

Läs mer om seminariet hos ÅF

Poänggivande MDH-kurs: Systemiska angreppsätt för innovation

Notis · 28 mars 2018

Den digitala omvandlingen innebär att samhället och företag satsar på teknisk innovation och utveckling av sina affärsmodeller. Under hösten ger Mälardalens högskola en kurs i systemisk innovationsteknik. Välkommen att ansöka senast den 16 april.

Läs mer om kursen

Robotdalen visar nya lösningar på e-hälsomöte

Notis · 28 mars 2018

Den 24-26 april arrangeras e-hälsomötet Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg. Robotdalen medverkar och visar flera olika robotlösningar i sin monter och på en särskild aktivitetsyta för hälsorobotik. Bland annat demonstreras sömnroboten Somnox som vann 2017 års upplaga av Robotdalen Innovation Award.

Mer information på Robotdalens hemsida

Workshop om digitaliseringen av havsbaserad industri

Notis · 28 mars 2018

Den 5 april arrangerar Svenska Mässan, OffshoreVäst och Automation Region ett frukostmöte med efterföljande workshop i Göteborg. Aktiviteterna tar sikte på att visa och utforska hur visualiseringslösningar kan användas för projektering, drift och underhåll.

Mer information och anmälan

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Notis · 28 mars 2018

Mindre företag (2-49 anställda) har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för digitalisering av sina produkter och tjänster. Stödet förmedlas av det internationaliseringsråd där bland andra Almi Mälardalen, Region Västmanland och Automation Region ingår.

Kontakta Catrin Berglöw på Region Västmanland för mer information

Workshop om hållbara affärsmöjligheter offshore

Notis · 8 mars 2018

Vill du veta mer om nya affärsmöjligheter på en hållbar, växande och global offshoremarknad? Den 22 mars genomför Triple Steelix en workshop om förnybar energi till havs. Representanter från Vattenfall och Flowocean presenterar sin verksamhet och syn på framtiden. Workshoppen arrangeras på konferensanläggningen Haganäs utanför Borlänge och vänder sig i första hand till SME-företag.

Mer information och anmälan på Triple Steelix hemsida

Fit for the future med rätt beställarkompetens

Ledare · Eva Holmström, styrelseordförande i Karlskoga Automation AB · 27 februari 2018

Karlskoga Automation är ett medelstort företag med engagerad och kompetent personal. Vi får förfrågningar om automationslösningar från läkemedelsindustri, försvarsindustri, tillverkande industri och reningsverk. Trots att vi lägger ner mycket tid och energi på att besvara förfrågningsunderlagen så har det hänt att innehållet i vår leverans inte matchar kundens förväntningar.

Läs Eva Holmströms ledare

Verklig nytta med virtuell verklighet

Artikel · 27 februari 2018

Den 6 februari arrangerade Automation Region frukostseminarium om Augmented och Virtual Reality, samt ett Automation Expo på samma tema – en kombination som lockade 180 deltagare. Två av Automation Regions medlemsföretag medverkade och berättade om sitt arbete inom en teknik som har stor potential i den pågående digitaliseringen.

Läs artikeln om byBricks och ABB FACTS arbete

Välkommen till årsmöte med tioårsjubileum

Notis · 27 februari 2018

Fredag den 23 mars är det dags för Automation Regions årsmöte inklusive mingel, föreläsningar och framtidsspaning. Dessutom uppmärksammar vi vårt tioårsjubileum. Årsmötet är öppet för alla som är intresserade av Automation Regions verksamhet. Under årsmötesförhandlingarna har en representant från respektive medlemsföretag rösträtt (kallelse skickas ut separat).

Mer information och anmälan

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Notis · 27 februari 2018

Mindre företag (2-49 anställda) har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för internationalisering av en befintlig produkt eller tjänst. Stödet förmedlas av det internationaliseringsråd där bland andra Almi Mälardalen, Region Västmanland och Automation Region ingår.

Anmäl intresse senast den 31 mars

Aktiviteter i vårt nätverk

Notis · 27 februari 2018

Det händer mycket hos Automation Regions medlemmar och samarbetspartner. Här tipsar vi om ett antal kommande aktiviteter som erbjuder kunskapshöjning inom digitalisering och dessutom ett gamingevent och en ny rekryteringsmässa för teknikjobb.

Mer information

Ledarskapsprogram för tillväxtföretag

Notis · 27 februari 2018

Västerås Science Park startar ett utvecklingsprogram för företagsledare som driver tillväxtorienterade företag med 3-25 anställda. Under sammanlagt 11 träffar med olika teman delar deltagarna erfarenheter med varandra och diskuterar gemensamma utmaningar och möjliga lösningar för ökad tillväxt. Mötena leds av en erfaren processledare.

Programmet startar den 19 april – mer information och anmälan

Rekrytera via Karriär Västmanland

Notis · 27 februari 2018

Karriär Västmanland är en rekryteringsplattform för företag som är verksamma inom Västmanlands styrkeområden automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Tjänsten finansieras av EU-projektet Smart4U och målet är ökad tillväxt genom samverkan kring kompetensförsörjningen.

Läs mer och publicera rekryteringsannons utan kostnad

Kodcentrum söker volontärer

Notis · 27 februari 2018

I Kodcentrums kodstugor introduceras varje år 400 barn till programmering och digitalt skapande. Verksamhet finns i Göteborg, Linköping, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Sundbyberg, Umeå, Uppsala och Västerås. Nu söker Kodcentrum volontärer som vill vara med och inspirera nästa generations kodare.

Läs mer och anmäl intresse

Djungelpatrullen står redo!

Ledare · Peter Wallin, Programchef PiiA · 30 januari 2018

Med Automation Region som Vinnväxt-initiativ och det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & automation) vägg i vägg har vi i det närmaste unika möjligheter till synergier mellan två ledande satsningar inom närliggande områden.

Läs Peter Wallins ledare

Nytt initiativ för människovänligt AI

Artikel · 30 januari 2018

Utvecklingen av artificiell intelligens har tagit fart på allvar. Avancerade algoritmer appliceras på stora datamängder vilket skapar en explosion av ny funktionalitet. Samtidigt ställs många filosofiska frågor på sin spets. Vilka beslut kan en algoritm fatta om mig som person? Hur ska vi förhålla oss till arbete? Automation Region medverkar i addAI – en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som söker svar på dessa frågor.

Läs artikeln om addAI

Daniel förstärker Automation Region

Notis · 30 januari 2018

Vi hälsar vår nye projektledare Daniel Boqvist välkommen till Automation Region. Daniel har en magisterexamen i innovationsteknik från Mälardalens högskola och under de senaste åren har han arbetat med bland annat verksamhetsutveckling och projektledning på flera stora industriföretag. Närmast kommer han från en tjänst som affärs- och verksamhetsutvecklare på Sandvik.

Daniel är anställd på inkubatorn Create men kommer att dela sin tid mellan Create och Automation Region inom ramen för partnerskapet mellan de båda organisationerna.

Nystart av Kommunikationsgruppen

Notis · 30 januari 2018

Vill du vara med och vidareutveckla Automation Summit? Skapa mötesplatser och aktiviteter för medlemmarna? Diskutera medverkan vid mässor eller lämna förslag på innehåll och nya kanaler i Automation Regions kommunikationsarbete?

Läs mer och anmäl intresse

Spetsutbildning i smarta system på ABB Industrigymnasium

Notis · 30 januari 2018

Skolverket har godkänt ABB Industrigymnasiums ansökan om att starta en ny utbildning – "Teknikspets mot smarta system och produkter". I höst startar utbildningen i Västerås och skolan utökas därmed med en klass. En spetsutbildning innebär bland annat att eleverna redan under gymnasietiden får möjlighet att läsa kurser på högskolenivå.

Läs mer om den nya spetsutbildningen

Elektronikkonsult blir EK Power Solutions

Notis · 30 januari 2018

Efter 40 år i automationsbranschen – och 8 år som medlem i Automation Region – byter företaget Elektronikkonsult namn till EK Power Solutions. Verksamheten fortgår dock som vanligt och Vidar Wernöe (fotot) är vd som vanligt.

Bekanta dig med EK Power Solutions och våra övriga medlemmar

Utlysning: Kostnadseffektiv automatisering

Notis · 30 januari 2018

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 bjuder in till en nionde utlysning – forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Sökande projektkonsortier ska utgöras av minst tre företag, minst en högskola eller universitet, samt minst ett forskningsinstitut. Upp till 5 miljoner kronor kan sökas och utlysningen är öppen till och med den 15 mars.

Mer information och ansökan på Produktion2030:s hemsida

Nodd vann Post- och telestyrelsens innovationstävling

Notis · 30 januari 2018

Automation Regions medlemsföretag Nodd har vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling och erhåller 1,6 miljoner kronor i projektstöd. Nodd utvecklar notationer – förmedling av kunskap baserat på symboler istället för ord. Tekniken kan exempelvis användas för instruktioner och manualer inom produktion, drift och underhåll.

Läs intervju med Nodds grundare Johan Lundell i Uppsala Nya Tidning

Stöd för att utveckla hållbarhetsarbete

Notis · 30 januari 2018

Automation Regions medlemsföretag erbjuds ett skräddarsytt metodstöd för att på ett strategiskt och strukturerat sätt arbeta med hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och de globala målen. Arbetet ska lägga grunden för en användbar hållbarhetsstrategi med värdeskapande som ledstjärna. Insatserna delfinansieras av projektet Smart4U som drivs gemensamt av Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa.

Mer information och ansökan

Nytt initiativ för AI-strategi

Notis · 27 december 2017

Automation Region stödjer det svenska initiativet addAI som är ett samarbete mellan experter från akademi och industri med syfte att utforska hur samhället påverkas av smarta algoritmer och AI. Initiativet står bakom en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 17 december 2017.

Läs mer och ta del av debattartikeln

Ett år av inspiration och motivation

Ledare · Automation Region · 21 december 2017

Det snart gångna året har för Automation Region varit det tionde sedan starten och numera även som VINNVÄXT-vinnare och centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Läs processledningens sammanfattning av 2017

Så kickstartas företagets digitaliseringsresa

Artikel · 21 december 2017

Under 2016 initierade Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE ett pilotprojekt med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft. Målet var att nå ut till 100 små och medelstora företag, som ofta har begränsade resurser, för att arbeta med digitalisering. Piloten finansierades av Tillväxtverket. Ambitionen var att svenska teknikföretag skulle klara den digitala transformationen snabbare och bättre än företag i övriga länder, med förbättrad hållbarhet och produktivitet och nya affärer som resultat. Piloten blev lyckosam.

Intervju med Maria Rosendahl på Teknikföretagen

Framtidens automation: 75 miljoner till industriforskarskola vid MDH

Notis · 21 december 2017

KK-stiftelsen stöttar satsningen Automation Region Research Academy – ARRAY – en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens högskola (MDH). En satsning på totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar 32 miljoner kronor för industriforskarskolan som etableras tillsammans med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik och First Control Systems. MDH och företagen investerar 14 respektive 29 miljoner kronor.

Läs mer om Automation Region Research Academy

Nu breddas bilden av teknik

Notis · 21 december 2017

På uppdrag av Teknikföretagen har reklamfotograf Emilia Bergmark-Jiménez fotograferat till en bildbank som ska bredda och komplettera bilden av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den. Syftet är att skapa en alternativ bildbank där kvinnorna spelar huvudrollen.

Läs mer om bildbanken

Nya medlemmar under året

Notis · 21 december 2017

Under 2017 har Automation Region fått förstärkning av 11 nya medlemsorganisationer. Vi välkomnar ActionWawe Development, PrimeKey Solutions, ATEA, Åkerströms Björbo, Karlskoga Automation, Grönt Kompetenscentrum Ösby, ABB Industrigymnasium, Nebu, Kaeser Kompressorer, Avalon Innovation och SoftGear.

Bekanta dig med våra medlemmar och partner

Om beställarkompetens i förpackningsindustrin

Notis · 21 december 2017

Bernt Henriksen, automations- och produktionsexpert på Automation Region, är inbjuden som talare på pack@lunch den 23 februari i Stockholm. Temat är automation, digitalisering och beställarkompetens.

Läs mer om aktiviteten

Undersökning: Vad betyder digitalisering för er?

Notis · 21 december 2017

Vilka möjligheter och utmaningar finns, och vilken beredskap behövs, i den nya digitala produktionsmodellen – hos företag inom sektorn för bearbetning och automation/robotik i Sverige? Det är målet för MAKERS, ett Horizon 2020-projekt, att undersöka. Automation Region har fått förfrågan om medlemsföretagen kan tänka sig att ge sin syn på saken. Undersökningen sker online och tar 10 minuter att genomföra.

Delta i undersökningen senast den 31 december

Seminarium om digital utveckling

Notis · 21 december 2017

Katec är ett utvecklingsbolag som ägs till 40 procent av Katrineholms kommun och till 60 procent av näringslivet i regionen. Den 25 januari arrangerar de föreläsning och diskussion om digitala hot och möjligheter med Bernt Henriksen, projektledare på Robotdalen och Automation Region. Vad betyder digitaliseringen och vilka nya affärer kan den ge oss?

Mer information och anmälan

Nyskapande affärsmodeller kräver ny typ av samspel

Ledare · Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Adviser, Vinnova · 30 november 2017

Sverige rankas alltid högt i olika innovationsindex och har haft en fantastisk utveckling av framgångsrika internationella företag som är svårslaget sett till Sveriges blygsamma storlek och placering i utkanterna av Europa. En viktig anledning till detta är att innovation har varit kopplat till produkter och processer där etablerade företags omfattande investeringar i forskning och utveckling (FoU) gett dem avgörande konkurrensfördelar. Idag är detta inte självklart längre.

Läs Kjell-Håkan Närfelts ledare

Kvinnor i teknikbranschen samlas under #teknisktfel

Artikel · 30 november 2017

Under hashtaggen #teknisktfel har 1139 kvinnor slutit upp för att uppmärksamma sexuella trakasserier i den svenska teknikbranschen. Många har delat med sig av händelser i samband med sin yrkesutövning.

Läs mer om #teknisktfel

Save the date för vårens frukostmöten

Notis · 30 november 2017

Nu är datumen för vårens frukostmöten preliminärt bokade. Nytt för nästa år är att en Do-tank hålls efter varje möte i Västerås. Vi vill öka möjligheterna till samtal, samverkan och samarbetsprojekt. Boka redan nu in datumen i kalendern.

Här hittar du datumen för vårens frukostmöten

Utmaningsdriven innovation steg 1 - öppet för ansökan

Notis · 30 november 2017

Utmaningsdriven innovation är en satsning i tre steg för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan. De lösningar som utvecklas ska på ett tydligt sätt bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till ojämlikhet och ojämnt fördelade resurser. Ansökan till steg 1 är öppen till den 25 januari 2018.

Läs mer på VINNOVA:s hemsida
Mer om de globala målen på VINNOVA:s hemsida

Undersökning: Vad innebär digitalisering för er?

Notis · 30 november 2017

Vilka möjligheter och utmaningar finns, och vilken beredskap behövs, i den nya digitala produktionsmodellen - hos företag inom sektorn för bearbetning och automation/robotik i Sverige?
Det är målet för MAKERS, ett Horizon 2020-projekt, att undersöka. Automation Region har fått förfrågan om medlemsföretagen kan tänka sig att ge sin syn på saken. Undersökningen sker online och tar max 10 minuter. Dina svar är viktiga.

Läs mer och delta i undersökningen

Inbjudan till DigiFuture

Notis · 30 november 2017

MITC i samarbete med bland andra Automation Region erbjuder DigiFuture – ett program för företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa. Med hjälp av coacher och experter inom digitalisering tar du ditt företag från idé mot kravspecifkation. Den 16 januari startar en ny omgång av Digifuture för företag i Västmanland.

Läs mer om DigiFuture och anmäl intresse

Kinesisk delegation imponerades av teknisk kompetens

Notis · 30 november 2017

Kinas nye ambassadör var på besök i Västmanlands län den 14-15 november. Detta är ambassadörens första länsbesök i Sverige och landshövding Minoo Akhtarzand tog emot delegationen på Västerås slott. Den kinesiske ambassadören Mr Gui Congyou hade stora förväntningar på besöket i Västmanland, "the Cradle of Swedish Industry".

Läs mer om den kinesiska delegationens besök

Ignite Sweden Day

Notis · 30 november 2017

Den 16 november höll Ignite Sweden ett event för att dela erfarenheter och lärdomar från projektet som matchat över 100 startups med 30 stora företag vilket lett till över 400 möten.

Läs mer om Ignite Sweden Day

Workshop om affärsmodellering

Notis · 30 november 2017

En workshop om affärsmodellering hölls den 23 november. Deltagarna fick möjlighet att lära sig om och prova metoder för affärsmodellering, som är baserade på forskning i samarbete med Mälardalens Högskola och Hull University, UK.

Läs mer om workshopen

Rådslag om framtida yrken och arbetsmarknad

Notis · 30 november 2017

På samma sätt som industrialiseringen en gång gjorde, kommer digitaliseringen att förändra världen bara i ännu högre tempo och inom alla branscher. Vad denna utveckling innebär diskuterades av företagare, politiker och tjänstemän.

Läs mer om Rådslaget

Frukostmöte om automation och optimering av energisystem

Notis · 30 november 2017

Ett frukostmöte om optimering av energisystem genom vidgat systemtänkande och tillämpning av den senaste tekniken hölls den 7 november i Västerås och den 9 november i Stockholm.

Läs mer och se film från frukostmötet

Tillväxtfrågor i Sverige och Österrike diskuterades

Notis · 30 november 2017

Den 7 november hölls ett möte med Vienna Region och Österrikes Ambassad – Handelsavdelningen i Stockholm. Syftet var att diskutera tillväxtfrågor SME, startupmiljöer och innovationssystem i Sverige respektive Österrike. Parterna delade även erfarenheter, utmaningar och idéer om framtida utveckling av olika verksamheter, som nätverk och kluster, för att stimulera tillväxt.

Läs mer om mötet med Vienna Region

Miljön i fokus hos Northvolt Labs

Ledare · Emma Nehrenheim, Head of Environment and Sustainability, Northvolt · 30 oktober 2017

Jag vill börja med att säga att det ska bli så roligt att få etablera vår utvecklingsanläggning, Northvolt Labs, i Västerås! Jag är själv västeråsare så det känns extra roligt för mig. Samtidigt kommer vi bygga en fantastiskt fin fabrik i Skellefteå som kommer få hela energiförsörjningen, uppemot 300 MW elkraft, från vind och vattenkraft.

Läs Emma Nehrenheims ledare

Framtidsspaning på Automation Summit

Artikel · 30 oktober 2017

Årets Automation Summit var välbesökt och genomfördes den 12 oktober på Aros Congress Center i Västerås. Över 300 deltagare valde att följa årets konferens och utställning på plats. Tillsammans med PiiA Summit hölls kvällen innan en informell mingelmiddag på Hotel Plaza.

Läs mer om Automation Summit 2017

Frukostmöte om artificiell intelligens i industrin

Notis · 30 oktober 2017

En bra mix mellan visionära framtidsscenarior och konkreta projekt presenterades under frukostmötet "Så implementeras artificiell intelligens i industrin" i Västerås.

Läs mer om frukostmötet

Automation Expo på GE Healthcare i Uppsala

Notis · 30 oktober 2017

Den 18 oktober stod GE Healthcare för värdskapet när Automation Expo gästade Uppsala. Under tre intensiva timmar möttes utställare, besökare och medarbetare från GE Healthcare – totalt 110 personer – för att skapa nya kontakter och affärer.

Läs mer och titta på bilder

Fast Forward satsar på startup-företag

Notis · 30 oktober 2017

Den 24 oktober hölls Fast Forward – Västerås, en ny och välbesökt satsning för startup-företag. På Fast Forward mötte investerare, näringsliv och besökare innovatörer av morgondagens teknik i form av startup-företag från Sverige och andra EU-länder.

Läs mer om Fast Forward Västerås

Sveriges Kompetensriksdag om framtidens yrkesliv

Notis · 30 oktober 2017

Både näringsliv och politik måste bli snabbare för att möta kompetensbehoven. Det, och mycket annat, diskuterade företrädare för näringsliv och politik i en fullsatt sal under Sveriges första kompetensriksdag idag.

Läs mer om Kompetensriksdagen

Branschdag i Sandviken för IT, automation och industri

Notis · 30 oktober 2017

Den 25:e oktober hölls IT-forum i Sandviken. IT-Forum är organisationen FindIT:s branschdag för IT, automation och industri. En av huvudtalarna var Susanne Timsjö, säljchef på ABB Robotics, som bland annat berättade hur det gick till när den kollaborativa roboten Yumi togs fram. Timsjö visade även statistik på att företag som robotiserar faktiskt behöver anställa fler personer, inte färre, på grund av effektivare processer som leder till bättre affärer.

Läs mer om IT-Forum

iHubs Sweden lyfter regioners styrkeområden

Notis · 30 oktober 2017

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som med smart specialisering vill lyfta regioners styrkeområden. iHubs Sweden fokuserar på ett antal regionala styrkeområden som bidrar till att göra svenskt näringsliv globalt konkurrenskraftigt. Två av Västmanlands styrkeområden är automation och robotteknik.

Läs mer om iHubs Sweden

ABB:s robotikstipendium till ekonomistudenter vid MDH

Notis · 30 oktober 2017

I samband med exjobbsdagen delade ABB och Mälardalens högskola (MDH) för tredje gången ut ABB:s robotikstipendium till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet tilldelades idag Fredrik Mälberg och Adam Zylberstein, studenter med examen från Master's programme in International Marketin

Läs mer om robotikstipendiet

Om automation hos Vreta Kluster

Notis · 30 oktober 2017

Bengt Henriksen från Automation Region föreläste den 26 oktober på Växtzon Vreta Kluster i Ljungsbro. Föredraget handlade om beställarkompetens och vikten av att lägga tid på förarbete, kravställning och säkerhet. Deltagare var företag inom livsmedelsindustrin med olika grad av automatisering i sin produktion. Företagen var intresserade av att veta mer om automationssystem och tjänster som Automation Regions medlemsföretag erbjuder.

Läs mer om Växtzon Vreta Kluster

Sista sökrundan: Informationsmöten om Horisont 2020

Notis · 30 oktober 2017

I slutet av oktober öppnar ansökningsmöjligheterna för sista perioden av Horisont 2020, världens största forsknings- och innovationsprogram. För dig som är intresserad av att söka pengar ordnas tre informationsmöten.

Läs mer om Horisont 2020

Nätverksträff om gamification

Notis · 30 oktober 2017

Vill du utforska hur gamification kan ge bättre processöverskådlighet och stärka engagemanget hos dina anställda? Då är Gamification-nätverket något för dig. FindIT bjuder in till nätverksträff den 6 november. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, inspireras och öka kunskapen med hjälp av föreläsare, gemensamma projekt och nätverkande. Nätverket träffas 3–4 gånger per år.

Mer info och anmälan på FindIT:s hemsida

Digitalisering - hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Notis · 30 oktober 2017

IVA bjuder in till en heldag om företagens utmaningar och möjligheter kring digitaliseringen. Dagen inleds med ett besök på Ericsson Studio där nästa generations kommunikationsteknik visas upp. Kunder, partners och andra gäster får se tekniska demonstrationer och innovationer som bland annat kommer att vara avgörande för digitalisering av industrier och uppkopplade städer i framtiden.

Mer info och anmälan på IVA:s hemsida

VR- och AR-seminarium

Notis · 30 oktober 2017

Är ditt företag redo för virtual och augmented reality? RISE erbjuder lunch- och eftermiddagsseminarier i Stockholm 16 november och Göteborg 23 november. Seminarierna börjar med exempel på hur tekniken används redan idag för att sedan tillsammans med deltagarna diskutera kring vilka behov som finns i framtiden. Eventet är kostnadsfritt med begränsat antal platser.

Mer info och anmälan på RI.SE

Hur kan startups och stora företag samarbeta?

Notis · 30 oktober 2017

Ignite Sweden har matchat över 100 startups med fler än 30 etablerade företag under 2017. Nu hålls Ignite Sweden Day, där lärdomar från projektet sammanfattas och viktiga framgångsfaktorer för givande samarbeten mellan startups och etablerade företag presenteras.

 

Mer info och anmälan till Ignite Sweden Day

På gång: IT Forum 2017

Notis · 19 oktober 2017

Den 25 oktober hålls IT Forum, en branschdag med fokus på industriell IT och digitalisering, automation, robotisering och nyskapande IoT-produkter och tjänster. På mässan som hålls i anslutning till IT Forum tar du del av nya produkter och tjänster och hittar kanske nya samarbetspartners.

Läs mer på FindIT:s hemsida

Automation Summit 2017

Notis · 13 oktober 2017

Tack för den här gången! Vi ses på Expo och kommande frukostmöten. Från vänster: Damir Isovic, Mälardalens högskola, Catarina Berglund, Automation Region, Johan Carlstedt, IVA, samt Björn Jonsson, ABB och Automation Region.

Svensk industri tillbaka i finrummet

Notis · 13 oktober 2017

Den 12 oktober talade näringsminister Mikael Damberg på Automation Summit i Västerås. Han presenterade bland annat regeringens automationssatsning som ska få fart på robotbaserad automation för små- och medelstora industriföretag.

Läs mer om regeringens satsning

Arbete om monteringsinstruktioner vann Automation Student

Notis · 12 oktober 2017

Chalmersstudenterna Niclas Busck och Fredrik Svensson vann årets upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om monteringsinstruktioner. Prisutdelningen genomfördes den 12 oktober på konferensen Automation Summit i Västerås.

Läs mer om prisutdelningen

En motor för digitalisering av Sverige

Ledare · David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen · 29 september 2017

Automation kommer i grunden förändra många förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i symbiosen mellan automation och artificiell intelligens som vi verkligen kommer att se transformation. En transformation som kommer att ställa många av våra invanda begrepp och föreställningar på ända, och en transformation som kommer att behöva en bred diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som vanligtvis diskuterar digitalisering.

Läs David Mothanders ledare

Årets bästa examensarbeten inom automation

Artikel · 29 september 2017

Det drar ihop sig till final i studenttävlingen Automation Student. Vid konferensen Automation Summit presenterar tre finalister sina arbeten och vinnaren utses. Välkommen att bekanta dig med årets bästa examensarbeten inom automation.

Läs mer om finalisterna i Automation Student

Automation Summit 2017 – för det digitala Sverige

Notis · 29 september 2017

Den 12 oktober samlar vi experter från olika områden för att diskutera den förändrings­process som industrin och samhället står inför. Vill du veta mer om utvecklingen av det digitala samhället så ska du vara med. Automation Summit 2017 utgår från tre centrala utmaningar som diskuteras med hjälp av en inbjuden huvudtalare – bland andra Johanna Frelin som syns på fotot här intill – och ett antal företagscase.

Mer information och anmälan till Automation Summit

Presentera din affärsidé för Energimyndigheten

Notis · 29 september 2017

Vid Automation Summit har du som företagare möjlighet att boka ett möte med Energimyndigheten (som vid Automation Summit representeras av bland andra Sasan Shaba på fotot här intill) för att presentera din affärsidé. Med en dedikerad budget stödjer Energimyndigheten utvecklingen av energirelaterade innovationer. Företag kan få stöd för affärsutveckling, kommersialisering och internationalisering tills dess att innovationen når en mognadsgrad där privata aktörer är beredda att gå in.

Skicka förfrågan på Automation Summits hemsida

Vi välkomnar Berotec som ny medlem

Notis · 29 september 2017

Berotec är ett värderingsstyrt konsultbolag med experter inom teknik, it och ledarskap. Företaget har sammanlagt fler än 220 egenföretagande konsulter med kontor i Stockholm, Linköping, Göteborg, Karlstad, Västerås, Uppsala, Nyköping och Örebro. Välkomna som medlemmar i Automation Region!

Bekanta dig med våra medlemmar och partner

Välkommen till Sveriges kompetensriksdag

Notis · 29 september 2017

Tillsammans med riksdagens ledamöter, ledande röster i näringslivet och arbetsmarknadens intressenter vill vi välkomna er till Sveriges första kompetensriksdag den 25 oktober 2017. Med mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval och mitt i ett av samtidens största paradigmskiften – digitaliseringen – behöver arbetsmarknadens olika parter mötas och diskutera en av våra svåraste frågor i form av en hearing: Hur ska vi gemensamt tackla kompetensförsörjningens utmaningar?

Program och anmälan hittar du här

Frukostmöte om AI – etik och moral en utmaning

Notis · 29 september 2017

Höstens första frukostmöte var välbesökt, omkring 90 personer deltog. Temat var artificiell intelligens och digital etik. Patrik Löwendahl, teknik- och innovationschef på Avanade, berättade om AI och dess följder. Kristoffer Arfvidsson, Solutions Architect på Basalt AB, lyfte EU:s nya dataskyddslag General Data Protection Regulation, GDPR.

Läs mer om frukostmötet

Visa upp ert erbjudande inom artificiell intelligens

Notis · 29 september 2017

I september och oktober har Automation Region frukostmöten om artificiell intelligens. Septembermötet lockade stor publik i både Stockholm och Västerås. Har ditt företag ett erbjudande inom artificell intelligens? Vi vill gärna visa upp det för våra medlemmar.

Läs mer och skicka erbjudande

Undersökning: Vad innebär digitalisering för er?

Notis · 29 september 2017

MAKERS är ett Horizon 2020-projekt som undersöker möjligheterna och utmaningarna i den nya produktionsmodellen, kallad Industri 4.0. Den är kopplad till användandet av nya teknologier – framförallt digital teknik – som påverkar alla branscher. Projektet undersöker vilka förändringar de nya teknologierna kommer att innebära för enskilda företag och deras försörjningskedjor. Var med och svara på enkäten – dina svar är viktiga.

Läs mer om undersökningen och svara på enkäten

Nya företag på pack@lunch

Notis · 29 september 2017

Automation Regions Bernt Henriksen var inbjuden som talare på pack@lunch i Stockholm. Värd var tidningen Packmarknaden och aktiviteten vänder sig till företag inom förpackningsindustrin. Dagens värdföretag var ITO Pall Pack. Även Lars Cardemar från KUKA Norden höll en presentation. Efter presentationerna fanns tid för en gemensam frågestund.

Kurs i programvaruteknik söker projektidéer

Notis · 29 september 2017

Kursen Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete vid Mälardalens högskola söker projektidéer. Kanske finns det något som Automation Regions medlemsföretag skulle behöva ha hjälp att utveckla?

Läs mer om hur du lämnar projektidéer

Rådslaget om framtidens yrken och arbetsmarknad

Notis · 29 september 2017

Den allt snabbare tekniska och digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för framtida yrken och arbetsmarknad. Vad innebär denna utveckling för dig? Vi bjuder in till en förmiddag med inspiration och diskussion mellan företagare, politiker och tjänstemän den 17 november kl 08:00-12:00.

Läs mer om Rådslaget

Vi ses på Automation Summit

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 31 augusti 2017

Något av det första som händer i min nya tjänst som processledare är Automation Summit, konferensen som nu genomförs för fjärde gången. Det är en fantastisk möjlighet att möta medlemsföretag och andra intressenter, att få inspiration och motivation. Hela automationssverige kommer att finnas på plats, och en bättre utgångspunkt har jag svårt att tänka mig.

Läs Catarina Berglunds ledare

Lyckat projekt om framtidens fordonskomponenter

Artikel · 31 augusti 2017

– Vi behöver utvecklas för att möta konkurrensen och försvara våra positioner. Jag rekommenderar företag att hålla sig uppdaterade på utlysningar hos VINNOVA, PiiA och Automation Region. Där finns möjlighet att söka stöd för produktutveckling, säger Claes Nelsson på Termisk Systemteknik, en av parterna i det lyckade projektet PressSense.

Läs mer om PressSense

För det digitala Sverige

Notis · 31 augusti 2017

Den 12 oktober samlar vi experter från olika områden för att diskutera den förändringsprocess som industrin och hela samhället står inför. Vill du veta mer om utvecklingen av det digitala Sverige så ska du vara med. Välkommen!

Mer information på Automation Summits hemsida

Var med och nominera till Smart Industri

Notis · 31 augusti 2017

IVA inbjuder sedan 2016 små och medelstora företag att delta i företagstävlingen Smart Industri. Syftet med tävlingen är bland annat att synliggöra och belöna goda exempel på digitalisering inom näringslivet.

Läs mer och nominera

Säsongsstart för våra frukostmöten

Notis · 31 augusti 2017

Säsongens frukostmöten startar den 4 september i Stockholm, den 7 september i Västerås. Vi noterar med glädje att intresset är stort och att anmälningarna strömmar in! Rubriken är Artificiell intelligens och digital teknik – en reflektion kring ansvar, etik och hur de potentiella effekterna av det egna företagets användning av AI kan se ut. Vi får även en kort överblick av den nya dataskyddsförordningen GDPR och dess påverkan. Vi i Automation Region ser fram emot en spännande höst med många givande möten. Välkomna!

Läs mer om våra kommande möten

Låt en student göra jobbet

Notis · 31 augusti 2017

Har du idéer som det aldrig finns tid att genomföra, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! Delta på exjobbsdagen på Mälardalens högskola i Västerås eller i Eskilstuna och få möjlighet att träffa studenter med rätt kompetens. Dessutom får du mer information om hur exjobb går till.

Läs mer om exjobbsdagarna på Mälardalens högskola

Workshop om framtidens affärsmodeller

Notis · 31 augusti 2017

Hur påverkar globaliseringen och digitaliseringen företagen idag och i framtiden? Vilka är de största utmaningarna för industri- och tjänstesektorn? Samverkansprojektet Växtzon välkomnar dig till en Workshop inom framtidens affärsmodeller för industri- och tjänstesektorn tillsammans med nätverket Growth Circle. Workshoppen genomförs i Eskilstuna den 14 september och Automation Regions Karin Wiik inspirerar och ger kunskap om framtidens affärsmodeller.

Mer information och anmälan (pdf)

Välbesökt om framtidens arbetsmarknad

Notis · 31 augusti 2017

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Automation Regions samarbetspartner Jobba i Västerås ett välbesökt seminarium tillsammans med Region Västmanland på temat "Framtidens arbetsmarknad – mer eller mindre människa?".

Läs mer om seminariet

HUB 2017 – framtiden är elektrisk

Notis · 31 augusti 2017

Nu är anmälan till Energy Competence Centers konferens HUB 2017 den 28 november öppen. Inbjudna experter delar med sig av sina viktigaste insikter kring nya teknologier, kompetens­försörjning, energi­forskning och energi­politik – för ett hållbart energisystem bortom dagens frågor.

Mer information på konferensens hemsida

Hållbarhetskapitalism – om nya affärsmodeller

Notis · 31 augusti 2017

En planet, 10 miljarder människor och en hel del utmaningar för både planeten och mänskligheten. Hur skapar vi hållbara affärsmodeller för det? Under två eftermiddagar får du hjälp att ta fram affärsmodeller kopplat till hållbarhetsmålen.

Läs mer om workshoppen

Peter Wallin ny programchef för PiiA

Notis · 31 augusti 2017

Ny programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA blir Peter Wallin som tillträder tjänsten den 1 oktober. Han har en bakgrund från fordonsindustrin där han dels forskat men också arbetat med teknologiplanering och forskningsfinansiering. Närmast kommer han från Volvo Construction Equipment.

Läs mer på PiiA:s hemsida

Rolf Springfeldt ny vd på Create

Notis · 31 augusti 2017

Rolf Springfeldt blir ny vd på Create Business Incubator. Rolf har bland annat varit avdelningschef på Trafikverket ICT och haft ledande positioner inom it-, tillväxt- och startup-bolag. Rolf påbörjar sin tjänst som vd för Create den 1 september.

Läs mer på Västerås Science Parks hemsida

Digitalization of the Future Industry - konferens med fokus på utvecklingssamarbeten för förbättrade produktionssystem

Notis · 8 augusti 2017

Den 4:e oktober möts cirka 100 teknologi- och R&D-intensiva multinationella företag, SME:s och akademi från Belgien och Sverige för att skapa marknadsorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt för förbättrade produktionssystem.

Läs mer om konferensen

Se vilka som talar på Automation Summit 2017

Notis · 6 juli 2017

Framtid, det digitala samhället, IT-säkerhet, affärsmodeller, ledarskap, ny teknik och nätverkande. Det är ett axplock av ämnen som tas upp på Automation Summit 2017.

Med hjälp av experter på olika områden samtalar vi utifrån den samlade kunskapen om hur vi kan starta den förändringsprocess som vi ser måste ske. Vi får experternas bästa konkreta råd. Är du en person som vill veta mer om utvecklingen av det digitala samhället så ska du vara med!

Läs mer om Automation Summit 2017

Automation Region idag och i framtiden

Ledare · Björn Eriksson, Ekebacka Konsult, följeforskare Automation Region · 28 juni 2017

Automation Region har nu genomfört sitt första år som VINNVÄXT-vinnare. Året har präglats av den kraftsamling, uppmärksamhet och resursförstärkning som utmärkelsen inneburit. Projektledningen har fått en välbehövlig förstärkning inom ett brett spektrum av kompetensområden som är nödvändiga för att ett kluster eller innovationssystem av denna omfattning ska kunna utvecklas.

Läs Björn Erikssons ledare

Nya lösningar förbättrar samspel och ledarskap i digitaliseringen

Artikel · 28 juni 2017

När digitaliseringen gör att omvärlden förändras snabbare än företaget är det hög tid att ifrågasätta om befintliga arbetssätt är de rätta. För att kunna se begränsningar och utmaningar i verksamheten och förstå hur helheten och de olika delarna påverkar varandra så krävs nya perspektiv. Mats Sedlacek, digital strateg och verksamhetsutvecklare på Atea, har föreläst på Automation Regions frukostmöten under juni i Västerås och Stockholm. Här ger han sin syn på vad som behöver förändras och vad du kan göra.

Läs intervjun med Mats Sedlacek

Välkommen till Automation Summit

Notis · 28 juni 2017

Vid Automation Summit den 12 oktober ger vi svar på hur vi gemensamt kan skapa hållbar utveckling, bättre konkurrenskraft och fler jobb genom samverkan, innovativa lösningar, automation och digitalisering. Två av de medverkande är innovationsrådgivaren Cecilia Hyrén och Johan Carlstedt från IVA.

Läs mer om Cecilias och Johans medverkan

20 000 kronor för det bästa examensarbetet

Notis · 28 juni 2017

Automation Student är Automation Regions utmärkelse för automationsinriktade examensarbeten. Tävlingen arrangeras i år för åttonde gången och förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor. Bidrag kan registreras till och med den 20 augusti och vi tar tacksamt emot hjälp att bjuda in duktiga studenter.

Läs mer om tävlingen och registrera bidrag

Nytt produktionslabb för innovation och produktrealisering

Notis · 28 juni 2017

Den 1 juni invigdes Volvo Manufacturing Innovation Lab på MDH i Eskilstuna. Labbet finansieras av Volvokoncernen och är ett resultat av det strategiska partnerskapet mellan storbolaget och MDH. Utrustningen används redan aktivt i både forskning och grundutbildning inom innovation och produktrealisering.

Läs mer på MDH:s hemsida

Forskare söker partner för kommunikation inom transportsystem

Notis · 28 juni 2017

Trådlös kommunikation är en nyckelteknik för säkrare och bränslesnålare transportsystem. Tekniken är också central för genombrottet av självkörande fordon. Två forskare vid RISE SICS och MDH söker nu partner för en ansökan med titeln "Safe and Secure Vehicular Communication Systems" inom det Europeiska Celtic-projektet.

Läs mer om projektet

Projekt underlättar teknikskifte mot eldrivna fordon

Notis · 28 juni 2017

MDH har tillsammans med partnerna Alfred Nobel Science Park och MITC beviljats drygt 16 miljoner kronor från EU:s regionala fond för att bidra till att underlätta Mälardalens fordonsindustris teknikskifte mot eldrivna fordon. Projektet som är på tre år ska träna företagen i eget framtidsspaningsarbete, utföra behovsmotiverade utvecklingsinsatser i näringslivet inom automation, digitalisering, autonomitet, eldrivning och produktionsutveckling. Ett ytterligare mål är att generera nya FoU-projekt och kompetensförsörjningsinsatser.

Läs mer om projektet TransMission

Seminarium om framtidens arbetsmarknad i Almedalen

Notis · 28 juni 2017

Förändringar av arbetsmarknad och yrken är inget nytt. Att allt sker på bredden och djupet i alla branscher samtidigt – och exponentiellt, det är däremot helt nytt. Kom med på en spännande timme som handlar om yrken som förändras, försvinner och uppstår. Hur ska vi möta en ung generation med budskapet om att inget är sig likt och att allt förändras? Eller vet de redan om det och väntar på att vi ska fatta? Arrangörer är Jobba i Västerås tillsammans med Region Västmanland, Automation Region, ECC – Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa.

Läs mer om seminariet i Almedalen

Acando vann Microsoft Partner of the Year Award

Notis · 28 juni 2017

Acando, medlem i Automation Region, har vunnit Microsoft Partner of the Year Award 2017 för Sverige. Utmärkelsen tilldelas de Microsoft-partner som har utvecklat och levererat exceptionella Microsoft-baserade lösningar under det gångna året.

– Vi är stolta över att Acando utmärker sig i ett globalt toppfält av Microsoft-partner för vårt sätt att driva innovation och implementera lösningar tillsammans med våra kunder, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef på Acando.

Läs mer i pressmeddelandet från Acando

PROMPT – kurser av ingenjörer för ingenjörer

Notis · 28 juni 2017

Till hösten startar MDH ett tjugotal nyutvecklade kurser på masternivå för yrkesverksamma inom mjukvarubranschen. Unikt för kurserna är att många företag deltagit aktivt i kursutvecklingen. Sigrid Eldh är senior specialist i mjukvarutest på Ericsson och var med från allra första början.

Läs intervjun med Sigrid på MDH:s hemsida

Automations- och robotingenjör – YH-utbildning i Kungsbacka 

Notis · 28 juni 2017

Letar ni efter rätt kompetens? Till hösten startar andra omgången av Automations- och robotingenjör, en tvåårig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen leder till jobb som till exempel; el-konstruktör, automationstekniker, eltekniker, programmerare med mera. Under våren 2018 är det 20 studerande som ska göra LIA-praktik ute på företag i hela Sverige. Har ni behov av en extra resurs under några veckor? Ta kontakt med utbildningsledare Kiki Rosén, kiki.rosen@kungsbacka.se, för mer information.

Läs mer om yrkeshögskolan

Nu är testcentret CRTC invigt

Notis · 28 juni 2017

Torsdagen den 4 maj invigdes det nya testcentret för samarbetande robotar, CRTC (Collaborative Robot Test Center), i Robotdalens lokaler på expectrum i Västerås. Ett 40-tal inbjudna gäster på plats fick se invigningsbandet klippas av Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Läs mer om testcentret

Solcellsbilen – så här ser den ut

Notis · 28 juni 2017

Solcellsbilen som har designats och byggts av MDH-studenter, ska tävla mot andra solcellsdrivna fordon från hela världen i Bridgestone World Solar Challenge i Australien den 8-15 oktober. Nu har MDH Solar Car avtäckts med pompa och ståt på MDH i Eskilstuna. En racingbil som drivs av enbart solceller, och som med samma energiförbrukning som en hårtork ska köra 3 000 kilometer rakt genom Australien med en snitthastighet på 90 kilometer i timmen.

Läs mer om MDH Solar Car

Nya affärsmöjligheter med hjälp av Keiretsu

Notis · 28 juni 2017

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp har testat ett nytt grepp för att skapa idéer kring nya affärsmöjligheter. Genom ett koncept kallat "Keiretsu" har ett samarbetsforum startats för att kunna hitta nya affärer och samarbeten åt det egna företaget, men även för att komma med förslag åt de övriga deltagande företagen.

Läs mer om Keiretsu-mötet

Programmerare rekryteras

Notis · 28 juni 2017

Konsultmarknaden är stark och har ett stort behov av kompetens inom många ingenjörsområden. Medlemsföretaget Addiva har nu flera projekt som behöver duktiga programmerare.

Läs mer om lediga tjänster hos Addiva

Glad sommar

Notis · 28 juni 2017

Vi på Automation Region önskar alla våra medlemmar, samarbetspartner och övriga vänner en riktigt skön semester och en glad sommar!

IT-säkerhet handlar om att få människor att förstå

Ledare · Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef IIS · 31 maj 2017

Det är hög tid att lägga resurser på IT-säkerhet, menar Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. De stora utmaningarna Big Data och Internet of Things kommer att ha omvälvande effekter både på det personliga planet och på samhället. Vår integritet kommer att påverkas. Många strukturer i samhället måste ändras för att vi ska dra full nytta av både digitalisering och IoT.

Läs Anne-Marie Eklund Löwinders ledare

Den Digitala Stambanan vill lyfta Mälardalsregionen

Artikel · 31 maj 2017

Produktion 2030 och PiiA initierade projektet "Den Digitala Stambanan" förra året. Bakgrunden är att industrins förutsättningar förändras generellt genom digitaliseringen av affärs- och tekniska flöden. Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut? Det är frågor som projektet söker svar på. Den 3 maj hölls en workshop på temat i Västerås.

Läs artikeln om projektet

Anmälan öppen till Automation Summit 2017

Notis · 31 maj 2017

Nu har vi öppnat för anmälningar till Automation Summit 2017 – en branschöverskridande konferens för det digitala Sverige. Var med när vi för fjärde året i rad tar sikte på utveckling och framtida möjligheter genom samverkan, innovativa lösningar, ny teknik, automation och digitalisering. Välkommen till Västerås och Aros Congress Center den 12 oktober.

Läs mer och anmäl dig

Ny medlem – Karlskoga Automation

Notis · 31 maj 2017

Vi välkomnar Karlskoga Automation som ny medlem i Automation Region. Företaget erbjuder totala automationslösningar, design, programmering, tillverkning, installation och idrifttagning för kunder inom bland annat läkemedel, industri-, försvar- och energi/vattenrening. De finns i Karlskoga med ett sälj- och servicekontor i Stockholm.

Bekanta dig med våra medlemmar och partner

Agro Sörmland mot high tech och precisionslantbruk

Notis · 31 maj 2017

Den 17 maj var det kickoff för Agro Sörmland – en neutral mötes- och utvecklingsarena för gröna, biobaserade näringar. Ett 50-tal nyckelpersoner, verksamma inom gröna näringar och närliggande branscher i Sörmland, samlades på Kilenkrysset i Strängnäs för en intressant kväll med fokus på tillväxt, innovation och teknikutveckling inom bland annat lantbruket.

Läs mer om kickoffen i Strängnäs
Foto: Johan Eklund, MSB

Automation Region och MSB i samarbete

Notis · 31 maj 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltog vid Automation Regions frukostmöten om industriell IT-säkerhet i Västerås och Stockholm i mars. Det konstaterades då att frågan om IT-säkerhet inom industrin är högaktuell och att mycket händer inom området. För att informera om en del av det som är på gång har MSB publicerat ett informellt informationsblad.

Ta del av MSB:s informationsblad

Projektet Smart Industri besökte Luleå

Notis · 31 maj 2017

Den 18 maj medverkade Automation Region i IVA:s seminarieserie om projektet Smart Industri, den här gången i Luleå. Många inspirerande presentationer och kloka tankar delades under dagen. Några exempel var Thomas Stetter från Siemens som pratade om Siemens Digital Factory, samt Björn Langbeck, Tillväxtverket, och Monica Bellgran, Teknikföretagen, som presenterade programmet Kickstart. Automation Region inledde blocket om ledarskap och kompetensutveckling samt medverkade i panelsamtal kring kompetensfrågor, samverkan och öppen innovation.

Läs mer om Smart Industri

Optimistiska tongångar om framtidens jobb

Notis · 31 maj 2017

Yrken och arbetsuppgifter försvinner, men istället kommer nya yrken och nya arbetsuppgifter. Så ungefär kan man sammanfatta Svenskt Näringslivs seminarium på Munktell Science Park i Eskilstuna om framtidens jobb i den fjärde industriella revolutionen. Det var ett seminarium med optimismen i centrum där samarbetets funktion poängterades särskilt.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida
Catarina Berglund, ny processledare för Automation Region.

Catarina Berglund ny processledare för Automation Region

Notis · 17 maj 2017

Automation Region har under de senaste åren etablerat sig som en viktig aktör inom den svenska automationsbranschen. Som ett naturligt steg i Automation Regions fortsatta utveckling är det nu dags för ett ledarskifte. Ny processledare från och med den 1 september 2017 är Catarina Berglund, idag verksamhetsledare vid Strängnäs Business Park och även ledamot i Automation Regions styrelse.

Läs mer om Automation Regions ledarskifte

Participatory Innovation Conference i Eskilstuna - call for abstracts

Notis · 17 maj 2017

Den 11–13 januari 2018 anordnas den 5:e Participatory Innovation Conference i Eskilstuna, Sverige. Call for abstracts är öppen till och med den 20:e juni.

Läs mer om konferensen

Missa inte ElektronikEXPO den 18 maj

Notis · 11 maj 2017

Den 18 maj arrangerar Automation Regions medlemsföretag Motion Control elektronikmässan ElektronikEXPO på Aros Congress Center i Västerås. Flera av Automation Regions medlemsföretag ställer ut och finns med bland talarna i seminarieprogrammet. Entré och seminarier är kostnadsfria.

Mer information på ElektronikEXPO:s hemsida

Amazons nya datacenter sätter Mälardalen på kartan

Ledare · Torbjörn Bengtsson, Invest Stockholm · 28 april 2017

För några veckor sedan var det en glädjens dag för oss i Stockholm-Mälardalen. Efter en lång process med mycket hårt arbete från många aktörer så tillkännagav Amazon Web Service att de kommer bygga en så kallad datacenterregion med tre separata datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

Läs Torbjörn Bengtssons ledare

Så ska tjejerna lockas till teknikbranschen

Artikel · 28 april 2017

Projektet Teknikbussen drivs av Jobba i Västerås. Syftet är att locka unga tjejer till tekniska yrken och förändra inställningen till branschen. Projektet är ett nytt sätt att skapa intresse för tekniska yrken genom att tjejerna själva får styra vilken information de vill ha ute hos företagen.

Läs mer om projektet Teknikbussen

Full fart på ERFA-träff

Notis · 28 april 2017

I början av april träffades alla 16 VINNVÄXT-initiativen i Östersund där Peak Innovation var värd. Peak Innovation fokuserar på sport, turism och friluftsliv och en av flera framtida utmaningar – eller möjligheter – är att säkra tillgången till snö. Ett antal testmiljöer besöktes varav en var vindtunneln på Sport Tech Research Centre.

Läs mer om ERFA-träffen hos Peak Innovation

Välkommen Robert Nyberg

Notis · 28 april 2017

Robert Nyberg blir ny projektledare på deltid för Automation Region från och med den 3 April 2017. Han kommer närmast från Xylem och eget företagande och har 25 års erfarenhet inom industrin inom marknad och sälj, projektledning, internationell expansion samt tidigare i sin karriär även automation.

Läs mer om Robert Nyberg

Välbesökt årsmöte

Notis · 28 april 2017

Den 31 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen Automation Region under ledning av mötesordförande Magnus Månson. Ett 60-tal av föreningens medlemmar deltog och vid mötet.

Läs mer om årsmötet

Ny medlem – Åkerströms Björbo AB

Notis · 28 april 2017

Vi välkomnar Åkerströms Björbo AB som ny medlem i Automation Region. Företaget grundades år 1918 och är bland annat verksamt inom utveckling, produktion och service av robusta produkter för radiostyrning av industrikranar och portar.

Läs mer

PiiA:s åttonde utlysning är öppen

Notis · 28 april 2017

PiiA:s åttonde utlysning är öppen mellan den 24 april och den 15 juni klockan 14:00. Vi söker projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader.

Läs mer om PiiAs utlysning

Hjälp att kartlägga behov av IT- och digitaliseringskompetens

Notis · 28 april 2017

Automation Region deltar i ett samarbete med IT&Telekomföretagen för att kartlägga behovet av IT- och digitaliseringskompetens. Syftet är att ta fram åtgärder mot den rådande kompetensbristen och detta är en uppföljning på den rapport som togs fram 2014/15.

Läs mer och delta i kartläggningen

INCODE skapar bättre arbetsmiljö i processindustrin

Notis · 28 april 2017

Automation Region var tillsammans med SICS initiativtagare till förstudien CODE – Competence on demand som undersökte hur augmented reality kan användas som verktyg för att ge experthjälp och support på distans. Detta projekt gick vidare till en större studie, INCODE som har undersökt förutsättningar för att tillämpa modern teknik som utvecklats i andra sammanhang, med fokus på AR, VR och Smart sounds. Nu har ett avslutande projektmöte hållits.

Läs mer om INCODE

Teknikåttan avgörs på MDH i Eskilstuna

Notis · 28 april 2017

Den 23 maj avgörs rikstävlingen Teknikåttan på MDH i Eskilstuna. Tävlingen riktar sig till landets alla åttondeklassare som tävlar inom teknik, naturkunskap och matematik. De tolv bästa klasserna i landet gör upp om att bli årets Teknikåtta.

Läs mer om Teknikåttan

MDH leder internationellt mångmiljonprogram

Notis · 28 april 2017

Med en budget på 16,5 miljoner euro och med 27 deltagande parter från sex olika länder, startar nu det treåriga forskningsprojektet MegaM@Rt2. Storsatsningen koordineras av MDH och ska med hjälp av modellbaserad utveckling och test av industriella system förbättra produktivitet, minska kostnader och öka konkurrenskraften för europeiska företag.

Läs mer om MegaM@Rt2

Avtäckning av solcellsbil för World Solar Challenge

Notis · 28 april 2017

Välkommen till avtäckningen av MDH Solar Teams solcellsbil som ska tävla i Bridgestone World Solar Challenge i Australien 2017.

Läs mer

Erik Asph Hennerdal lämnar Create Business Incubator

Notis · 28 april 2017

Erik Asph Hennerdal lämnar sin tjänst som vd för Create Business Incubator efter sex år. Erik arbetar vidare som vd för Create till och med juni 2017 och börjar därefter som affärsutvecklare inom hållbarhet på Energimyndigheten. Arbetet med att rekrytera en ny vd för Create Business Incubator påbörjas omgående.

Läs mer på Creates hemsida

INNODAY utforskar innovativ kompetens

Notis · 28 april 2017

Vad innebär att vara innovativ? Det började med en ansökan till Vinnova, sen kom en forskare, sen en dansare från Slovenien, workshops startade och fler anslöt. Sedan januari pågår forskningsprojektet INNODAY som syftar till att utveckla innovationsförmåga hos människor och verksamheter på expectrum.

Läs mer om projektet INNODAY

Alla i företaget måste involveras

Notis · 28 april 2017

Vid Automation Regions frukostmöte den 4 april var temat "Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld". Anette Hallin, docent i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola och Beatrice Björk, partner och vice vd på företaget Level21 talade båda om vikten av att involvera alla anställda i företaget – den viktigaste komponenten för att lyckas med de förändringar som digitaliseringen innebär.

Läs mer om frukostmötet

Konferens inom innovation och utveckling

Notis · 28 april 2017

Årets MITC-konferens inom området Innovation och utveckling hölls i år på temat: Innovationssystemet; Vad är det och till vilken företagsnytta? Konferensen leddes av Anette Strömberg, lektor innovationsteknik och MITC-koordinator för området innovation och utveckling, tillsammans med Anna Mattson, 3:e års student vid innovationsprogrammet, samt Peter Selegård, programsamordnare för innovationsprogrammet och avdelningschef.

Läs mer om konferensen

Industriellt byggande i Hjältevadshus nya fabrik

Notis · 28 april 2017

Hur kan kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik användas för att förbättra byggproduktionen? Hjältevadshus bjöd, tillsammans med Vinnväxt-vinnarna Smart Housing Småland, Robotdalen och Automation Region, in till ett branschöverskridande seminarium med Do-tank på Träcentrum i Nässjö den 30 mars.

Läs mer om mötet

Västerås är Sveriges bästa eHälsokommun

Notis · 28 april 2017

En ny utmärkelse delades för första gången ut på Vitalis-mässans invigning i Göteborg den 25 april. Den delas ut till en kommun som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft i sin verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Västerås var en av fem finalister och vann också priset ...

Läs mer om utmärkelsen

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 28 april 2017

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss!

Aktuellt hos våra medlemmar och partner

Gästföreläsning på MDH med Edward Lee, UC Berkeley

Notis · 10 april 2017

Ta chansen! Lyssna på en av pionjärerna inom modellering och byggnation av realtids- och cyberfysiska system. Öppen föreläsning med Edward A. Lee, UC Berkley, på Mälardalens högskola den 20:e april.

Läs mer om föreläsningen (pdf)

Här har du genvägen till nya tekniklösningar med industrin i fokus

Ledare · Linda Krondahl, CEO, THINGS · 29 mars 2017

Att ta fram hårdvara är svårt och komplext. Det tar längre tid, kräver mer pengar, kontakter och erfarenhet än man tror. Tillsammans med rätt aktörer går det mycket snabbare. Därför behövs THINGS.

Läs Linda Krondahls ledare
Marjan Sirjani

Världsledande forskning söker industriella samarbetspartner

Artikel · 29 mars 2017

Marjan Sirjani är professor i mjukvaruteknik vid Mälardalens högskola och har sin grundutbildning vid Irans främsta tekniska universitet, Sharif University of Technology i Teheran. Marjan har närmast kommit till Västerås via Island och Universitet i Reykjavik.

Läs intervjun med Marjan Sirjani

Mot nya utmaningar

Notis · 29 mars 2017

Bästa kollegor, medlemmar och samarbetspartner,

Jag har bestämt mig för att anta nya utmaningar i min fortsatta yrkeskarriär och kommer avsluta min tjänst som processledare på Automation Region vid Mälardalens högskola den 31 mars.

Läs hälsningen från Mikael Klintberg

Den första kompetenshubben startad

Notis · 29 mars 2017

Som ett av flera steg mot att i ännu högre utsträckning bidra till inte bara kunskapsspridning utan även kunskapsutveckling inom automation och digitalisering har Automation Region tillsammans med RISE SICS utvecklat konceptet kompetenshubb.

Läs mer om den nya kompetenshubben

Tomas Lagerberg – blivande hedersdoktor med känsla för teknik

Notis · 29 mars 2017

– Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna inspirera studenter och öka intresset för teknik.

Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017. Tomas Lagerberg har medverkat vid flera av Automation Regions aktiviteter, senast som "sidekick" till moderatorerna vid 2016 års upplaga av Automation Summit.

Läs mer om promoveringen på MDH:s hemsida

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 29 mars 2017

Acando satsar på Business Intelligence och rekryterar Mattias Nässén. Han kommer närmast från tjänsten som chef för IS och Data Management vid en av ABB:s globala affärsenheter.

Läs mer

Affärsutvecklingsgruppen provar nya grepp

Notis · 29 mars 2017

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp har testat ett nytt grepp för att gruppens medlemmar ska kunna få tips och råd på hur de kan göra nya affärer. Utgående från ett koncept kallat Keiretsu skapades ett samarbetsforum för att hitta nya affärer och samarbeten åt det egna företaget och komma med förslag åt de övriga deltagande företagen.

Läs mer om arbetet i Affärsutvecklingsgruppen

Produktionsklustrens årliga konferens den 17-18 maj

Notis · 29 mars 2017

Svensk fordonsindustri har för att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem och förse marknaden med framtidens innovativa produkter initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – The Swedish Manufacturing R&D Clusters.

Läs mer om konferensen

Samverkan för kompetensutveckling mellan MDH och företag

Notis · 29 mars 2017

Framtidens arbetsliv kommer att präglas av digitala processer och krav på medarbetare som snabbt kan kompetensutvecklas för att ta till sig det nya. Det behovet ska projektet Premium vid Mälardalens högskola (MDH) täcka och startar nu ett samarbete med företag i regionen.

Läs mer på MDH:s hemsida

VINNOVA finansierar svenskt deltagande inom avancerad tillverkning

Notis · 29 mars 2017

Inom ramen för EUREKAs nätverksprojekt lanseras en ny utlysning för avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet. Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut. Syftet med VINNOVA:s medfinansiering är att möjliggöra deltagande i europeiska projekt som stärker svensk konkurrenskraft inom avancerad tillverkning.

Läs mer om utlysningen på VINNOVA:s hemsida

Automation Expo i Borlänge

Notis · 29 mars 2017

Robotdalen, FindIT och Automation Region arrangerade Expo på Domnarvsgården i Borlänge den 9 mars. Runt 100 utställande företag visade automationsmöjligheter med moderna komponenter och system, speciellt inriktat på snabba omställningar och kollaborativa lösningar. Expot är en del av Automationsutmaningen, ett program som stöttas av Tillväxtverket, och målgruppen för besökare var små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg.

Många ville veta mer om industriell IT-säkerhet

Notis · 29 mars 2017

Fler än hundra personer kom till våra frukostmöten i Västerås och Stockholm för att lyssna till en hel rad specialister som gav oss en bred uppdatering om industriell IT-säkerhet – ett område som blir en alltmer självklar angelägenhet för framgångsrika företag.

Läs mer och ta del av presentationer och filmer

Framtidens jobb i den fjärde industriella revolutionen

Notis · 29 mars 2017

Vad händer när artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printers och ”Internet of Things” får genomslag i arbetslivet? Vilka nya färdigheter och kompetenser kommer efterfrågas i näringslivet?

Svenskt Näringsliv Södermanland hälsar välkommen till ett kostnadsfritt seminarium den 4 maj på Munktell Science park i Eskilstuna. Medverkar gör bland andra Stefan Fölster, Reforminstitutet, och Bernt Henrikssen, Automation Region och Robotdalen.

Anmälan på Svenskt Näringslivs hemsida

Genvägen till utveckling och bättre lönsamhet i företag

Ledare · 28 februari 2017

Att samverka i forsknings- och innovationsprojekt möjliggör för oss som mindre företag att tillsammans med akademi och andra företag formulera utmaningar. Att genomföra FoI-projekt och ta del av resultat bidrar till det egna företagets utveckling över tid. Signalen utåt är att företaget har en tydlig strategi och satsar långsiktigt.

Läs mer

RISE SICS och Automation Region lanserar kompetenshub

Artikel · 28 februari 2017

Tillsammans med RISE SICS lanserar Automation Region konceptet kompetenshub – en mötesplats där dagens och framtidens teknik diskuteras med experter från akademi, institut och företag. Initiativet erbjuder en möjlighet för företag, akademi och offentlig sektor att möta aktuella utmaningar och …

Läs mer

Save the date: Automation Summit 2017

Notis · 28 februari 2017

Automation Summit är en branschöverskridande konferens som tar ut riktningen för Sveriges industriella digitalisering. 2017 års konferens kommer att genomföras i Västerås den 12-13 oktober. Markera i kalendern redan nu och håll utkik på hemsidan.

Läs mer

Välkommen Bernt Henriksen

Notis · 28 februari 2017

Bernt Henriksen blir ny projektledare för Robotdalen och Automation Region från och med den 1 mars 2017.

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 28 februari 2017

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss! Elektronikkonsult lanserar livscykelanalys på komponenter Produktägarens utmaning är att kunna tillverka sin produkt så länge som möjligt utan att behöva ändra …

Läs mer

MDH storsatsar på att kompetensutveckla mjukvaruindustrin

Notis · 28 februari 2017

Hösten 2017 startar Mälardalens högskola (MDH) tjugo nya, specialutvecklade kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma ingenjörer och mjukvaruutvecklare. Kurserna är nätbaserade, ges på deltid för att kunna kombineras med det vanliga arbetet, och är helt kostnadsfria.

Läs mer

Varför vill stora företag samarbeta med mindre företag?

Notis · 28 februari 2017

Ingen har väl missat startuptrenden, som innebär att entreprenörer på kort tid kunna skapa globala, vinstrika företag, som ofta är baserade på ny teknik.

Läs mer

Sverige och Tyskland inleder innovationspartnerskap

Notis · 28 februari 2017

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg tog den 31 januari emot Tysklands förbundskansler Angela Merkel när hon anlände till Sverige för överläggningar tillsammans med statsminister Stefan Löfven.

Läs mer

Nätverkande och utveckling i fokus på frukostmöte

Notis · 28 februari 2017

I samband med Automation Regions frukostmöte den 7 februari ordnades en Do-Tank, där företag fick samlas kring olika elektronikområden och ta fram projektförslag, som kan resultera i ansökningar till årets utlysningar inom Smarta Elektroniksystem.

Läs mer

Konferens om hur vi konkurrenssäkrar Sverige

Notis · 28 februari 2017

Under konferensen Industrial Internet of Things togs konkreta fall upp och besökarna fick ta del av hur våra största industrikoncerner i Sverige tänker, hur de tillämpar ny maskinkommunikation och produktionsteknik.

Läs mer

Silicon Vikings besökte SynerLeap

Notis · 28 februari 2017

Nätverket Silicon Vikings anordnade den 9:e februari ett möte på den Västeråsbaserade acceleratorn SynerLeap med inriktningen: Scaling Together – Overcoming the Barriers in Corporate-Startup Collaboration.

Läs mer

Ignite Sweden kickade igång startupsamarbeten

Notis · 28 februari 2017

En Kick-Off hölls den 16 februari och talarna konstaterade bland annat att det kan vara svårt att hitta de allra bästa startup bolagen, det vill säga de som är mest nyskapande och som bäst matchar de egna affärsbehoven. Rådet var …

Läs mer

Så påverkas cybersäkerheten av mänskliga faktorn

Ledare · 31 januari 2017

I dagens allt mer uppkopplade samhälle med IoT, Big data, ökad mobilitet, och inte minst det ökade antalet attacker och incidenter, är behovet av cybersäkerhet stort.

Läs Pernilla Rönns ledare

Vad alla borde veta om industriell IT-säkerhet

Artikel · 31 januari 2017

Styr- och reglersystem är inte längre separata system utan numera en integrerad del av företagens IT-system. Fördelarna med digitalisering, molntjänster och ihopkopplade system är många, men innebär också nya risker. Oavsett om hoten kommer från oavsiktliga överträdelser, hackare eller industrispionage …

Läs mer

Flygfärdiga bolag avtackades

Notis · 31 januari 2017

25 januari hölls Create Exit där de bolag som genomgått verksamhetens affärsutvecklingsprocess nu blivit flygredo. De som avtackades var Merkomm, Sporthyra.se, Prindit och Use your senses. På fotot Erik Asp-Hennerdahl, vd för Create, tillsammans med Pia Nilsson, vd på Merkomm. …

Läs mer

Givande samverkan mellan akademi och näringsliv

Notis · 31 januari 2017

Mdh-professorerna Maria Lindén och Mats Björkman forskar på tillämpning av olika typer av givare för mätning av fysiologiska parametrar. Systemen de arbetar med utvecklas för att vara bärbar och kan innehålla till exempel artificiell intelligens och trådlös kommunikation för att …

Läs mer

Workshop om framtidens arbeten och arbetsplatser – digitalisering och mångfald

Notis · 31 januari 2017

Hur kan vi gemensamt skapa relevant forskning för arbetsplatser? Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) innefattar mer än femtio av Sveriges främsta forskare inom området och verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse uppnås genom goda arbetsförhållanden. Ordförande är …

Läs mer

Gamification – ett lyft för svensk industri

Notis · 31 januari 2017

Vid Automation Regions frukostmöte i Västerås den 10 januari föreläste PiiA:s programchef Susanne Timsjö om Gamification. En process där speltänk och spelattribut används för att skapa engagemang. Begreppet har under det senaste året väckt ett stort intresse hos industrin. – …

Läs mer

Do-tank om framtidens teknik

Notis · 31 januari 2017

Internet of things, everything eller nothing? Molnplattformar och säkerhet – hur ska det gå? Tycker du att det är många begrepp som surrar? Vill du ha mer konkret kunskap om hur du kan ta den tekniska utvecklingen in i din …

Läs mer

Lär ny programvaruteknik med PROMPT

Notis · 31 januari 2017

Är du en yrkesverksam ingenjör som vill hänga med i den snabba tekniska utvecklingen? Nu finns en möjlighet till kompetensutveckling vid sidan av din anställning via PROMPT. Prompt erbjuder flexibla, nätbaserade och kostnadsfria kurser på masternivå för yrkesverksamma ingenjörer och …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 31 januari 2017

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss! Robotingenjör – en kompetens som efterfrågas Industriell produktion blir alltmer automatiserad. En automations- och robotingenjör arbetar med installation, driftsättning av automatiserade anläggningar …

Läs mer

Svensk industri utvecklar framtidens Offshore

Notis · 31 januari 2017

Triple Steelix 2.0 har av Tillväxtverket beviljats 2,25 miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet ”Framtidens Nya Värdekedjor för Offshore”. Detta motsvarar 50 procent av projektets totalbudget där övriga finansiärer är Vinnova och deltagande parter. I …

Läs mer

Tydligare roll och nya bekantskaper

Ledare · 22 december 2016

2016 inleddes i väntans tider – skulle vi få VINNVÄXT-finansiering eller inte? I slutet av januari fick vi veta att vi var kallade på intervju och den 18 mars stod Automation Region som en av tre VINNVÄXT-vinnare. Den långsiktiga finansieringen …

Läs mer

Framtidens energi utvecklas på MDH

Artikel · 22 december 2016

– Ett nyckelprojekt för att utveckla framtidens produktionssystem. Så beskriver Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid MDH, forskningsprojektet som EU-kommissionen satsar närmare 60 miljoner i. Projektet FUDIPO, Future directions of production planning and optimized energy – and process industries, har …

Läs mer

Nya medlemmar under året

Notis · 22 december 2016

Under 2016 har Automation Region fått förstärkning av tio nya medlemsföretag. Vi välkomnar Acte Solutions, BLH Nobel, Dell, Procad Systems, EZE Systems, Gerdins Nordkomponent, H&D Wireless, ifm electronic, Omron samt Thurne Teknik. Bekanta dig med våra medlemmar och partner »

Läs mer

Do-tank om framtidens teknik

Notis · 22 december 2016

Foto från kunskapsseminarium och do-tank kring Internet of Things, den 3 maj på expectrum. Internet of things, everything eller nothing? Molnplattformar och säkerhet – hur ska det gå? Tycker du att det är många begrepp som surrar? Vill du ha …

Läs mer

Digitaliseringens utmaningar i Kalmarregionen

Notis · 22 december 2016

IVA:s projekt Smart industri tillsammans med IUC Kalmar och Automation Region bjuder in företag i Kalmarregionen till en workshop den 19 januari. Fokus ligger på samverkan och öppen innovation: Vad görs redan för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Vad kan vi …

Läs mer

Innovationsprojekt i företag 2017

Notis · 22 december 2016

Är ni ett företag med mindre än 250 anställda och är i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? VINNOVA finansierar projekt som baseras på nyskapande varor, tjänster eller …

Läs mer

Automationsnätverket som skapar kreativa krockar

Notis · 22 december 2016

Automation Region skapar möten mellan näringslivet, den offentliga sektorn och forskningen för att de ska stärka varandra och med gemensamma krafter möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar. – Vi försöker väcka nyfikenheten och viljan att förstå att vi står inför ett …

Läs mer

Kreativa tomtar på expectrum

Notis · 22 december 2016

Expectrum i Västerås är ett utvecklingscenter där ungdomar, forskare, företag och innovatörer möts. Den 14 december hölls ett välbesökt julmingel med möjlighet att utforska expectrums utbud, umgås med företagsrepresentanter, partner och besökare samt träffa ”Västmanlands mest företagsamma” som utsetts av …

Läs mer

Affärsutvecklingscheck för internationalisering

Notis · 22 december 2016

Affärsutvecklingschecken gör det lättare för ditt företag att snabbare nå nya internationella marknader eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag. Intresseanmälan senast 31 mars 2017. Mer information om checkarna » Ansökningsformulär …

Läs mer

Var med och skapa ett socialt hållbart Västerås

Notis · 22 december 2016

Med projektet ”Propellern” vill Jobbpunkt Mimer skapa ett mer social hållbart Västerås. Idén är att erbjuda praktik, nätverk och språkträning för personer som är ganska nya i Sverige. Nu är förhoppningen att fler företag vill vara med och engagera sig. …

Läs mer

Nya möjligheter för industrin via molntjänster

Notis · 22 december 2016

Öppna gränssnitt och enkel uppkoppling gör det möjligt att flytta stora delar av automationslösningen till molnet. Vid frukostmötet i Västerås den 12 december och i Stockholm den 14:e, fick deltagarna en uppdatering om möjligheterna och utmaningarna med industriella molnplattformar. Hans …

Läs mer

Workshop om framtidens arbeten och arbetsplatser – digitalisering och mångfald

Notis · 22 december 2016

Hur kan vi gemensamt skapa relevant forskning för arbetsplatser? Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) innefattar mer än femtio av Sveriges främsta forskare inom området och verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse uppnås genom goda arbetsförhållanden. Ordförande är …

Läs mer

Möjlighet till strategisk förnyelse

Ledare · 30 november 2016

Som nytillträdd programchef för PiiA ser jag mest fram emot att träffa och jobba tillsammans med företag; basindustrier, befintliga och potentiella leverantörsföretag för att skapa nya lösningar inom processindustrin som kan göra skillnad, på riktigt. Jag har min bakgrund inom …

Läs mer

Forskning förutspår framtida affärsmodeller

Artikel · 30 november 2016

I framtiden behöver vi alternativa affärsmodeller. Att skapa värde handlar inte längre om en produkt utan om tjänster av olika slag. – Kunderna blir mer krävande, de vill ha en lösning inte ett verktyg, det menar Vinit Parida, professor i …

Läs mer

VINNVÄXT-aktörer möttes i Västerås

Notis · 30 november 2016

Representanter för VINNOVAS VINNVÄXT-vinnare träffades i Västerås den 23-24 november. Syftet var att få en inblick i de olika miljöerna, utbyta erfarenheter och arbeta kring ”Testbädd Sverige”. VINNOVA beskriver ”testbädd” som ”en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och …

Läs mer

Roxanne och Richard fick ABB:s robotikstipendium

Notis · 30 november 2016

De har utvecklat en robothand som kan användas som gripklo till en industrirobot, eller som protes till en människa. Årets ABB-stipendium går till Roxanne Anderberg och Rickard Holm från robotikprogrammet på Mälardalens högskola, med motiveringen att de på ett innovativt …

Läs mer

Prompt till final i European Digital Skills Awards

Notis · 30 november 2016

I konkurrens med 250 andra europeiska projekt har det MDH-ledda initiativet Prompt gått till final i EU-tävlingen ”European Digital Skills Awards 2016”. Prompt är nominerat i kategorin ”Digital skills for ICT professionals” och den 1 december utses vinnarna under en konferens …

Läs mer

Julmingel på expectrum den 14 december

Notis · 30 november 2016

Året närmar sig sitt slut, men hos oss på expectrum är det början på något nytt. Vi har aldrig förr varit så många i huset som möts kring teknik och innovation. Berättelser skapas, perspektiv flyttas, kompetens utvecklas och nya tjänster …

Läs mer

PiiA Summit 2016

Notis · 30 november 2016

Med närmare 150 anmälda deltagare slog årets PiiA Summit alla rekord och trots en del manfall på grund av snöoväder var det en imponerande bredd av deltagare. Inledde gjorde Anders OE Johansson som programchef, för att i nästa mening konstatera …

Läs mer

Utveckling av framtida processoptimeringssystem

Notis · 30 november 2016

Mälardalens högskola kommer att leda projektet Fupido inom Horizon 2020, Advanced Manufacturings SPIRE-program. Projektet har 11 partner som bidrar med både teknikutveckling av lärande system, såväl som användare av tekniken. Projektet varar i fyra år och har fått 5,75 miljoner …

Läs mer

Samverkan inom innovation och förändringsledning

Notis · 30 november 2016

Under våren 2017 startar kursen Innovation och förändringsledning inom Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola. MDH söker nu företag som vill skapa underlag inför en förändringsprocess och få konkreta förslag på genomförande och strategier för förändringen. Kursen syftar till att utveckla kunskap …

Läs mer

Seminarium om innovation och design

Notis · 30 november 2016

Vilka krav ställer samtida och framtida utmaningar på utveckling? Den 2 december bjuder Mälardalens högskola in till ett öppet endagsseminarium inom ämnesområdet innovation och design. Seminariet gästas av sex framstående akademiska talare från USA, Storbritannien och Finland. Syftet är att …

Läs mer

Nya företagsforskarskola på MDH söker doktorander

Notis · 30 november 2016

Rekryteringen till den nya KKS-finansierade företagsforskarskolan ITS ESS-H är i full gång. – Vi skrev kontrakt med KKS före sommaren, och de nya doktoranderna ska vara rekryterade och antagna till forskarutbildningen vid MDH senast i juni 2017. Forskarskolans område är …

Läs mer

Smart industri – digitalisering nyckeln till att möta ökad global konkurrens

Ledare · 31 oktober 2016

Just nu står svensk industri inför stora utmaningar. Globaliseringen innebär en allt hårdare internationell konkurrens. Samtidigt skapar digitaliseringen helt nya förutsättningar för svenska företag. Men för att lyckas med att utnyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett aktivt samarbete mellan politik, näringsliv, …

Läs mer

Årets mässa i digitaliseringens tecken

Artikel · 31 oktober 2016

Den 4-6 oktober genomfördes mässorna Scanautomatic & ProcessTeknik i Göteborg. Tillsammans med ABB ordnade Automation Region den traditions­enliga paketresan och medverkade med en samlingsmonter på mässgolvet. Mässan med 300 utställande företag, över 10 000 besökare och 5 000 åhörare vid de öppna …

Läs mer

Se film från våra frukostmöten

Notis · 31 oktober 2016

Med start vid frukostmötet i Stockholm den 13 oktober kommer vissa av Automation Regions möten, expon och andra sammankomster att filmas. Det är ett sätt att öka tillgängligheten för de medlemmar som inte har möjlighet att delta på vissa aktiviteter. …

Läs mer

Examensarbete om den smarta fabriken belönades

Notis · 31 oktober 2016

Hanna Lindkvist och Amanda Nilsson från Högskolan i Skövde vann årets upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om produktionspersonalen i framtidens smarta fabrik. Prisutdelningen genomfördes den 4 oktober på fackmässan Scanautomatic och ProcessTeknik i Göteborg. Hanna och Amanda har …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 31 oktober 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss! Internationaliseringscheckar att söka Nu har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av det internationaliseringsråd som …

Läs mer

Produktionskonferens den 30 november

Notis · 31 oktober 2016

Välkommen till en konferens inom produktions- och produktutveckling, arrangerad av Mälardalen Industrial Technical Center (MITC) och Automation Region. “Införande av nytt i produktionssystemet” är temat och vi ser fram emot en dag med möjlighet till givande kunskapsutbyte inom digitalisering, industrialisering …

Läs mer

Workshop om försäljning av avancerade tjänster

Notis · 31 oktober 2016

Traditionella produkttillverkare blir alltmer utsatta för hård konkurrens och minskad lönsamhet. Syftet med workshopen ”Selling Advanced Product-Services to Global Markets” var att främja diskussioner om hur företag kan utveckla sin position och sälja avancerade tjänster som ett tillägg till sin …

Läs mer

Frukostmöte om automationslösningar i vården

Notis · 31 oktober 2016

Ett av Automation Regions ledord är ”branschöverskridande”. Tanken är att sprida bra exempel på nyttan av lösningar från andra branscher. Under frukostmötet den 11 oktober berättade Annika Kärnsund och Mattias Derneborg, innovationskoordinatorer från Landstinget Västmanland, hur innovationsslussen LTV Innovation kan …

Läs mer

Workshop om evolutionära produktionssystem

Notis · 31 oktober 2016

Välkommen till en workshop för att utveckla Mälardalens högskolas nya forskningsprofil – “Evolutionära Produktionssystem 2017-2025”. Syftet är att samla kompetens från akademi och från företag för att stärka kunskapen om förmågan till ständig anpassning och förändring av produktionssystem. Workshopen genomförs …

Läs mer

Regeringen sätter industrin i finrummet

Ledare · 30 september 2016

Sett till antalet invånare är Sverige inte större än en mellanstor kinesisk stad, vilket faktiskt kan vara en styrka. Här finns en unik närhet till offentliga verksamheter, till beslutsfattare och till kunskapsutvecklingen inom akademin. Vi har även en hög digital …

Läs mer

Industriella Utvecklingscentra ny samarbetspartner

Artikel · 30 september 2016

Ett samarbete mellan Automation Region och Industriella Utvecklingscentra AB, IUC, har inletts. IUC är ett nätverk av 15 självständigt agerande bolag över hela landet med cirka 600 ägare, främst små och medelstora företag. Bland ägarna finns även stora företag, fackliga …

Läs mer

Nya medarbetare på Automation Region

Notis · 30 september 2016

Uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kräver en större organisation och nu får Automation Region förstärkning av nya kollegor. Från vänster på fotot har vi Karin Wiik, Helena Karlsson, Pia Strand Runsten, Carola Ryttersson och Lars Krantz. Karin Wiik är projektledare och ansvarig för …

Läs mer

Finalisterna möts i Göteborg

Notis · 30 september 2016

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på på fackmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg, klockan 14.30 på tisdag den 4 oktober. Prisutdelare är …

Läs mer

Höstens medlemsdialog

Notis · 30 september 2016

Automation Region vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa möjliga sätt. Därför kommer processledningen att vara ute och besöka er medlemmar under hösten. Vi vill involvera näringslivet i ett tidigt skede och öka engagemanget och delaktigheten i vår verksamhet. För …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 30 september 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss!  Internationaliseringscheckar att söka Nu har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av det internationaliseringsråd som …

Läs mer

Ny företagsforskarskola

Notis · 30 september 2016

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKS) har beviljat Mälardalens högskola en företagsforskarskola inom området Tillförlitliga inbyggda sensorsystem. Doktoranderna skrivs in vid MDH och blir samtidigt anställda på ett företag där forskarskolan lämnar ett bidrag till lönen på 200 000 kronor per år. …

Läs mer

Automation skapar framtida yrken

Notis · 30 september 2016

Hur ökar vi teknikintresset bland barn och unga? Och hur pratar vi med dem om framtiden? På temat ”Från digital ångest till digital happiness” diskuterade Björn Nordén vid Automation Regions frukostmöte på expectrum den 6 september. Björn Nordén är ansvarig …

Läs mer

Vi ska se till att det händer

Ledare · 31 augusti 2016

Låt mig börja med att säga att det är väldigt roligt och inspirerande att som ny styrelseordförande vara en del av Automation Region! Med samverkan som ledord har bygget av verksamheten hittills varit mycket lyckosamt och tack vare VINNVÄXT-finansieringen finns …

Läs mer

Mötesplatsen för industriell digitalisering

Artikel · 31 augusti 2016

Den 4 oktober är det dags för årets upplaga av Automation Summit, den här gången under parollen ”För Sveriges industriella digitalisering”. En innehållsrik dag utlovas – och en spännande fortsättning på kvällen för de som vågar.  Automation Summit 2016 arrangeras …

Läs mer

Hej nya medlemmar

Notis · 31 augusti 2016

Vi har nöjet att välkomna Dell och PROCAD Systems som nya medlemmar i Automation Region. Bekanta dig med våra medlemmar och samarbetspartner

Läs mer

Höstbesök hos våra medlemmar

Notis · 31 augusti 2016

För att även fortsättningsvis kunna genomföra relevanta aktiviteter och innovationsprojekt kommer Automation Region besöka ett antal av våra medlemmar under hösten. Vi tycker att det är viktigt att involvera näringslivet i ett tidigt skede och vi vill öka engagemanget och …

Läs mer

Bli utställare eller sponsor på Automation Summit

Notis · 31 augusti 2016

Automation Summits beprövade koncept med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation och digitalisering för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat. Den 4 oktober 2016 blir det premiär på västkusten då …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 31 augusti 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss!  USA-seminarium den 7 september Västmanlands Internationaliseringsråd bjuder in till USA-seminarium med fokus på marknad, affärer och investeringar. Bland de medverkande finns representanter …

Läs mer

Planer på kodstuga i Västerås – inspiratörer sökes

Notis · 31 augusti 2016

Västerås stadsbibliotek och den ideella föreningen Kodcentrum diskuterar just nu möjligheten att starta en kodstuga på Bäckby bibliotek i Västerås. Kodstugor finns på flera orter i landet och ger barn i åldern 9-13 år möjlighet att lära sig programmering. – …

Läs mer

Automation Region om digitalisering i Almedalen

Notis · 31 augusti 2016

Under Almedalsveckan arrangerade Länsstyrelsen i Västmanlands län två seminarier med koppling till de styrkeområden som har identifierats i Affärsplan Västmanland – automation och järnväg. Automation Regions processledare Karolina Winbo medverkade vid seminariet “Smart industri – Västmanland rustar inför digitaliserings­vågen”.

Läs mer

CETIS-konferens i Västerås den 29 september

Notis · 31 augusti 2016

CETIS, Centrum för tekniken i skolan, är ett nationellt resurscentrum för att stimulera och utveckla teknikundervisning. Målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever i den svenska skolan. Den 29 september genomförs en regional konferens på expectrum i Västerås …

Läs mer

Höstens exjobbsdagar på MDH

Notis · 31 augusti 2016

Har du idéer som det aldrig finns tid att genomföra, intressanta frågeställningar eller utvärderings­metoder som du inte har möjlighet att testa? Ta hjälp av en student! Mälardalens högskola arrangerar två kostnadsfria exjobbsdagar i höst, den 13 oktober i Eskilstuna och …

Läs mer

Första sommarlovet som VINNVÄXT-vinnare

Ledare · 30 juni 2016

Till att börja med vill vi tacka för det stora engagemang som alla involverade parter har bidragit med under VINNVÄXT-processen som startade för drygt ett år sedan. Den långsiktiga finansieringen är nu säkrad och den 31 maj blev Automation Region …

Läs mer

Sommaravslutning med expo och utekväll

Artikel · 30 juni 2016

Den 15 juni genomfördes ett efterlängtat Automation Expo hos Mälarenergi inklusive rundvandring i kraftvärmeverket Block 6. Under eftermiddagen och kvällen följde sedan den klassiska sommaraktiviteten Night Aut med båttur, tävling och middag. Mälarenergi stod som värd för vårens sista Automation …

Läs mer

Ny medlem – ifm electronic

Notis · 30 juni 2016

Vi välkomnar ifm electronic, ett av världens ledande givar- och automationsföretag, som ny medlem i Automation Region. Företaget tillverkar givare och mjukvaror för industrin och levererar systemlösningar för smarta fabriker. Företaget har över 5 500 anställda i ett 70-tal länder …

Läs mer

Tävla om 20 000 kronor i Automation Student

Notis · 30 juni 2016

Automation Student är Automation Regions utmärkelse för automationsinriktade examensarbeten. Tävlingen arrangeras i år för sjunde gången och förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor. Nu öppnar vi för registrering av bidrag och vi tar tacksamt emot hjälp att bjuda …

Läs mer

Träffa oss i Almedalen

Notis · 30 juni 2016

Under Almedalsveckan arrangerar Länsstyrelsen i Västmanlands län två seminarier med koppling till de styrkeområden som har identifierats i Affärsplan Västmanland. Automation Regions processledare Karolina Winbo medverkar bland annat vid seminariet “Smart industri – Västmanland rustar inför digitaliseringsvågen” som genomförs den …

Läs mer

Välkommen till Automation Summit den 4 oktober

Notis · 30 juni 2016

Den 4 oktober arrangeras för första gången konferensen Automation Summit på västkusten – närmare bestämt i anslutning till fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik i Göteborg. Ett starkt program har tagit form under våren och det är nu möjligt att anmäla sig …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 30 juni 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. USA-seminarium den 7 september Västmanlands Internationaliseringsråd bjuder in till USA-seminarium med fokus på marknad, affärer och investeringar. Bland de …

Läs mer

Välbesökt kunskapsdag i Båstad

Notis · 30 juni 2016

Den 21 juni genomförde Mentor Communication Group och Automation Region en uppföljning av förra årets succéseminarium kring Industri 4.0 vid Entreprenörsveckan i Båstad. Den här gången var temat automation och digitalisering i praktiken – vilka möjligheter innebär detta tekniksprång och …

Läs mer

Två digitala dagar

Notis · 30 juni 2016

Som en del i samarbetet med vår medlem THINGS medverkade Automation Region som partner på två superheta konferenser i Stockholm – Smart Factory Forum den 21/6 och IoT For Real den 22/6. Intresset för digitalisering är stort och konferenserna var …

Läs mer

Eisenhower Fellowship-stipendiat på besök

Notis · 30 juni 2016

Den 10 juni besöktes expectrum av Mason Ailstock, Chief Operating Officer för den amerikanska forskningsparken the Research Triangle Park. Mason är 2016 års Eisenhower Fellowship-stipendiat och han arbetar bland annat att sammanföra konst, vetenskap, teknik och humaniora i en forskningsparksmiljö. …

Läs mer

Frukost om digitalisering i offentlig sektor

Notis · 30 juni 2016

Tänk om alla samhällsfunktioner kunde samordnas och styras centralt. Insatserna vid krissituationer skulle bli effektivare och faror skulle kunna avvärjas innan olyckan är ett faktum. Ett kontrollrum där alla hjälps åt när det kör ihop sig, som underlättar livet och …

Läs mer

Ett starkare innovationssystem växer fram

Ledare · 31 maj 2016

Trots att många fortfarande betraktar automation som en angelägenhet för industrin så ser jag att automationen får allt större påverkan på andra branscher och på samhället i stort. Automation Regions frukostmöten var tidigare inriktade på ”klassisk automation”, men har utvecklats …

Läs mer

Do-tanks för branschöverskridande innovation

Artikel · 31 maj 2016

Den 3 maj genomförde Automation Region ett frukostmöte i ny kostym. Som ett led i uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kompletteras de väletablerade frukostseminarierna med ”do-tanks”. Målet är att bidra till snabb och direkt nytta hos företagen och samtidigt möjliggöra nya samarbeten …

Läs mer

Välkomna till styrelsen

Notis · 31 maj 2016

Under våren har vi välkomnat två nya tillskott i Automation Regions styrelse. Björn Jonsson, chef för ABB-divisionen Process Automation, är ny styrelseordförande och Eva Lilja, näringslivs­direktör på Västerås stad, är ny suppleant. – Det ska bli spännande att bidra till …

Läs mer

Missa inte: Expo på Mälarenergi + Night Aut

Notis · 31 maj 2016

Den 15 juni är det åter dags för en heldag i automationens tecken. Vi startar hos Mälarenergi med Automation Expo och rundvandring i Block 6 – Mälarenergis waste to energy-anläggning. Representanter från Mälarenergi berättar om anläggningen och framtidsplanerna. På plats …

Läs mer

Boka utställarplats på Jobb Shop

Notis · 31 maj 2016

Den 18 september arrangeras Jobb Shop, rekryteringsmässan för ingenjörer, på expectrum i Västerås. Förra årets mässa samlade 20 utställare och över 300 arbetssökande och aktiviteten fick fina recensioner från såväl besökare som utställande arbetsgivare. Rejlers Sverige AB är ett av …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 31 maj 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. Combitech bjuder in till frukostseminarium om digital transformation Den 8 juni inbjuder Combitech till frukostmöte om digitalisering och nya …

Läs mer

Framtidens digitala industri vid Entreprenörsveckan

Notis · 31 maj 2016

Den 21 juni följer vi upp förra årets succé med en kunskapsdag om automation och digitalisering i praktiken. Vilka möjligheter innebär detta tekniksprång och hur agerar företag och organisationer för att möta utvecklingen? Välkommen att ta del av konkreta exempel …

Läs mer

Robotdalen och Automation Region på Elmia

Notis · 31 maj 2016

Tillsammans med Robotdalen medverkade Automation Region vid Elmia Automation i Jönköping, den 10-13 maj. Robotdalens paneldebatter och föredrag om bland annat maskinbetjäning, svetsautomation och kollaborativa robotar var välbesökta och uppskattade. Många av Automation Regions medlemsföretag ställde ut på mässan och …

Läs mer

Tillväxtmöte med Västerås stad

Notis · 31 maj 2016

Den 25 maj bjöd Västerås stad in till möte för automationsbranschen där företagare, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera företagsklimatet i regionen. – Vi utvecklar tillväxtmöjligheter på uppdrag av kommunstyrelsen och dialogen med olika branscher är en förutsättning för …

Läs mer

Mälardalens högskola söker mentorer

Notis · 31 maj 2016

Nu söker Karriärtorget vid Mälardalens högskola mentorer inför nästa läsår. Mentorskap är roligt och berikande och passar dig som vill utvecklas såväl personligt och professionellt. Mentorskapet ger dig: Kunskap om hur studenter tänker kring karriär och framtida arbetsgivare Insyn i …

Läs mer

Ett tydligare fokus på kunskapsutveckling

Ledare · 29 april 2016

Automation och digitaliseringen går just nu som en röd tråd genom alla våra industrimässor. Automation används för att värdeutveckla verksamheten i alla branscher och vi ser ett allt större intresse för branschöverskridande samarbete som inkluderar automationsföretag och integratörer. Ett exempel …

Läs mer

Robotoptikern hämtar inspiration från rymden

Artikel · 29 april 2016

Fredrik Bruhn är adjungerad professor inom robotik och avionik på Mälardalens högskola och suppleant i Automation Regions styrelse. Han är också medgrundare till företaget Unibap som utvecklar maskinseende och som nu återfinns på den prestigefulla ”33-listan” som ett av Sveriges …

Läs mer

Ta del av Sveriges nya kompetens – det är enkelt!

Notis · 29 april 2016

Västerås stad driver tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och flera av samverkans­organisationerna en arbetsgrupp för att ta till vara den kompetens som finns bland asylsökande och nya invånare. Den kompetenskartläggning som gjorts på ett par av de större flyktingboendena i Västerås …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 29 april 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. SICS Västerås firar fyra år den 13 maj Sedan starten år 2012 har SICS Västerås vuxit snabbt med forskning …

Läs mer

Medlemsrabatt på IoT-konferens den 21-22 juni

Notis · 29 april 2016

Automation Region är partner till konferenserna Smart Factory Forum och IoT For Real som genomförs i Stockholm den 21-22 juni. Möt talare från Scania, ABB, Riksbyggen, HTL Hotels, IBM, Tele2 och många fler under två intensiva dagar om Internet of Things. Programmet bjuder på …

Läs mer

Nominera till ERCI Award 2016

Notis · 29 april 2016

ERCI, European Railway Clusters Initiative, är en sammanslutning av europeiska innovationsdrivna Järnvägskluster. ERCI Award har instiftats för att lyfta fram innovationer som möter den europeiska järnvägens behov med avseende på gods- och persontransporter. Medlemsföretag till Automation Region, Energy Competence Center, …

Läs mer

Automation Expo på Mälarenergi den 15 juni

Notis · 29 april 2016

Vid Automation Regions Expo som genomförs i Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning den 15 juni berättar Mälarenergi om hur de som infraserviceföretag anpassar sig efter omvärldens förändringar. Bland annat handlar det om hur användandet av automation i företagets processer är en förutsättning …

Läs mer

Ny företagsforskarskolan inom inbyggda sensorsystem

Notis · 29 april 2016

KK-stiftelsen har beviljat Mälardalens högskola en företagsforskarskola inom området “Tillförlitliga inbyggda sensorsystem: ITS ESS-H”. Villkoren för företagsmedverkan är bland annat att doktoranden ska vara anställd vid företaget och använda motsvarande fyra år på heltid till sin forskarutbildning. Mer information om …

Läs mer

Stormöte med Energikommissionen

Notis · 29 april 2016

Torsdag den 14 april besökte representanter från Energikommissionen Västerås för ett offentligt seminarium på ABB Corporate Research Center. På uppdrag av regeringen ska Energikommissionen ta fram underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens långsiktiga inriktning. Energikommissionens uppdrag kan på …

Läs mer

Frukostmöten om symboler och visualisering

Notis · 29 april 2016

Automation Regions frukostmöten i Västerås och Stockholm handlade om metoder för att förbättra kommunikation och medvetenhet. Johan Lundell, vd på medlemsföretaget Nodd, och Nicklas Johansson, forskare på Interactive Institute, medverkade. Johan Lundell på Nodd berättade om sin innovativa metod kring …

Läs mer

Automation Region VÄXER vidare

Ledare · 31 mars 2016

När jag tillträdde som ordförande för Automation Region identifierade vi den långsiktiga finansieringen som en huvudfråga. Därför känns det otroligt skönt att vi nu har kunnat landa VINNVÄXT! Det glada beskedet innebär dock inget slutmål för Automation Regions utveckling, tvärtom. …

Läs mer

Mot framtidens automation

Artikel · 31 mars 2016

Future Automation Region, Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats tioårig VINNOVA-finansiering för att växla upp arbetet med forskning och innovation. Automation Region förbereder nu uppbyggnaden av den nya innovationsmiljön, bland annat genom att rekrytera nya medarbetare.  Officiell installationsceremoni för VINNVÄXT vid …

Läs mer

Nya affärsmöjligheter i Norge

Notis · 31 mars 2016

Är du förberedd för utmaningarna och möjligheterna i framtidens industri? Den 28 april genomförs konferensen Digitalisering av nordisk industri i Oslo. Automation Region bjuder på bussresa med avgång från Västerås och Örebro. Mer information och anmälan

Läs mer

Nya affärsmöjligheter i Norge

Notis · 31 mars 2016

Är du förberedd för utmaningarna och möjligheterna i framtidens industri? Den 28 april genomförs konferensen Digitalisering av nordisk industri i Oslo. Automation Region bjuder på bussresa med avgång från Västerås och Örebro. Mer information och anmälan

Läs mer

IVA samarbetspartner till Automation Summit 2016

Notis · 31 mars 2016

IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien – är samarbetspartner till Automation Summit 2016 som genomförs parallellt med fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik på Svenska Mässan i Göteborg den 4 oktober. IVA konstaterar att de små och medelstora företag som utnyttjar digitaliseringens möjligheter kommer …

Läs mer

Automation Regions årsmöte

Notis · 31 mars 2016

Den 18 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen Automation Region under ledning av mötesordförande Magnus Månson. Ett 80-tal av föreningens medlemmar deltog och vid mötet noterades bland annat följande beslut: Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av processledarna Karolina Winbo och …

Läs mer

Ansök om exportcheck senast den 15 april

Notis · 31 mars 2016

Till och med den 15 april har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för utveckling av export. Exportchecken gör det lättare för ditt företag att nå internationella marknader eller bredda din internationella marknad ytterligare. Exportcheckarna delas ut …

Läs mer

Tillväxtanalys om digital innovation

Notis · 31 mars 2016

Automation Regions årsmöte gästades av Irene Ek, analytiker på den statliga myndigheten Tillväxtanalys. På uppdrag av regeringen analyserar och utvärderar myndigheten den svenska tillväxtpolitiken och ansvarar för utlandsbaserad omvärldsanalys kring tillväxtfrågor. Irene gav en uppskattad omvärldsspaning kring hur digital innovation …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 31 mars 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. Automation Scandinavia den 12-13 april Välkommen till ABBs kunskapsforum Automation Scandinavia där vi visar och diskuterar möjligheter med digitaliseringen …

Läs mer

Software Center Mälardalen Day den 15 april

Notis · 31 mars 2016

The Software Center Mälardalen Day är en halvdagskonferens med fokus på mjukvaruutvecklingens utmaning och framtid. Konferensen arrangeras på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås, klockan 9.00 till 12.30 den 15 april. Missa inte möjligheten att ta del av aktuell forskning och …

Läs mer

Polsk delegation med intresse för automation

Notis · 31 mars 2016

Den 18 mars besöktes Västerås av representanter från regionkommunen i polska Nedre Schlesien. Besöket skedde i anslutning till invigningen av konstutställningen Time, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design i Polen, Landstinget Västmanland och …

Läs mer

Hitta en kollega på Jobb Shop

Notis · 31 mars 2016

Den 18 september arrangeras för sjätte gången Jobb Shop, rekryteringsmässan för ingenjörer. Boka in dig och ditt företag som utställare redan nu, alla som bokar utställarplats innan den 1 juli får sitt företagsnamn publicerat i annonserna i tidningen Ny Teknik. …

Läs mer

Seminariedag med Packbridge och THINGS

Notis · 31 mars 2016

Den 16 mars genomförde Packbridge, THINGS och Automation Region en heldag i Stockholm kring hur ny teknik kommer att påverka industrin och produktionen. Ett femtiotal deltagare tog del av inspirerade föreläsningar och bidrog till bra diskussioner. Bland talarna fanns bland …

Läs mer

Automation Expo hos Eberspächer i Nyköping

Notis · 31 mars 2016

Den 10 mars gästade Automation Expo Nyköping och Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB som tillverkar avgasreningssystem för tunga fordon. Omkring 80 besökare minglade i utställningen och ett mycket populärt inslag under dagen var den guidade rundvandringen i fabriken. Stephan Backhaus, …

Läs mer

Frukostmöten om Virtual Reality

Notis · 31 mars 2016

Utvecklingen av teknik och tillämpningar inom Virtual Reality (VR) har tagit fart på allvar, mycket tack vara dataspelspelsindustrin. Vid februari månads frukostmöten i Västerås och Stockholm besökte deltagarna den virtuella världen under guidning av Elin Sjöström från Automation Regions medlemsföretag …

Läs mer

Automation Region VINNVÄXT-vinnare

Notis · 8 mars 2016

Future Automation Region, Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats tioårig VINNOVA-finansiering. Den första etappen, år 2016-2019, innebär en finansiering om cirka 40 miljoner kronor inklusive regional medfinansiering. Pengarna ska användas för att stärka industrins konkurrenskraft genom att växla upp Automation Regions …

Läs mer

Virtuell teknik med verkliga möjligheter

Ledare · 29 februari 2016

Med största sannolikhet kommer 2016 bli året då begreppet Virtual Reality (VR) kommer att vara på mångas läppar. Med hjälp av VR blir användaren placerad i en helt omslutande virtuell värld. Där kan användaren titta runt och interagera som om …

Läs mer

Hallå Emma, trainee i automationsbranschen

Artikel · 29 februari 2016

Emma Vidarssons examensarbete om effektivisering av industrirobotars rörelser belönades med förstapriset i 2015 års upplaga av studenttävlingen Automation Student. Nu deltar hon i svenska Siemens traineeprogram och ser fram emot utmaningar och möten med nya människor. Chalmersstudenten Emma Vidarsson imponerade …

Läs mer

Treårsjubileum för Automationsnästet i Ny Teknik

Notis · 29 februari 2016

Under de senaste tre åren har Automation Region varit med och tagit fram inte mindre än 25 Automationsnästen som har presenterats i tidningen Ny Teknik Automation. I nästena ger ledande experter råd kring utmaningar relaterade till automatisering och utveckling i …

Läs mer

Nya medlemmar

Notis · 29 februari 2016

Vi har nöjet att välkomna företagen ACTE Solutions AB, Gerdins Nordkomponent AB och Omron Electronics AB som nya medlemmar i Automation Region. Bekanta dig med våra medlemmar och partner

Läs mer

Välkommen till Automation Expo på Eberspächer

Notis · 29 februari 2016

Den 10 mars bjuder Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB i Nyköping in till Automation Expo. Flera representanter från företaget kommer att finnas på plats och Stephan Backhaus, Senior Manufacturing Engineering Manager, presenterar verksamheten. Medverkar gör även Magnus Wiktosson, professor i …

Läs mer

Missa inte Automation Regions årsmöte den 18 mars

Notis · 29 februari 2016

Det är dags att lyfta Automation Region till nästa nivå och vi behöver din hjälp. Den 18 mars välkomnar vi medlemmar och andra intressenter till vårt öppna årsmöte med automationsmingel. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuds det bland annat på föreläsning om …

Läs mer

Introduktionsdag – upplev spänningen i elektronikbranschen

Notis · 29 februari 2016

I samband med Scandinavian Electronics Event (S.E.E. 2016) på Kistamässan den 19 april inbjuds du som är skolledare, studie- och yrkesvägledare, lärare eller elev till en introduktionsdag om elektronikbranschen och dess möjligheter. Här får du både information och inspiration samt …

Läs mer

Internationaliseringscheckar till företag i Västmanland

Notis · 29 februari 2016

Till och med den 15 april har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av det internationaliseringsråd som har startats av Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Almi/EEN, Business Sweden och Automation Region. Automation Regions processledare …

Läs mer

Frukostmöte om förändringsledning och mångfald

Notis · 28 februari 2016

Den 2 februari genomförde Automation Region ett frukostmöte i Västerås med förändringsledning och mångfald på agendan. Dimitris Gioulekas, vd på medlemsföretaget Knightec, berättade hur Knightec i ett ömsesidigt utbyte med Rinkebyskolan inspirerar elever att närma sig teknik- och ingenjörsyrken. – …

Läs mer

Ebba Busch Thor besökte expectrum

Notis · 28 februari 2016

Den 18 februari besökte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor expectrum i Västerås. Den kristdemokratiska delegationen träffade bland annat skolbarn, roboten Nao och Automation Regions processledare Karolina Winbo och Mikael Klintberg. Som brukligt är när Automation Region möter folkvalda politiker så …

Läs mer

Styrelsemöte hos THINGS

Notis · 28 februari 2016

Automation Regions styrelsemöte den 29 januari genomfördes hos den nya samarbetspartnern THINGS i Stockholm. Magnus Melander, en av THINGS grundare, berättade om verksamheten och visade runt i lokalerna. Redan under denna visning initierades nya kontakter som kan leda vidare till …

Läs mer

Seminarium den 1 mars: Att göra affärer i Litauen

Notis · 16 februari 2016

Internationaliseringsrådet i Västmanland bjuder in till ett seminarium kring marknad, affärer och investeringar i Litauen. Välkommen till Elite Stadshotellet i Västerås, seminariet startar med kaffe och smörgås klockan 09.30 och avslutas klockan 12.00. På programmet: Välkommen  Anna Holmström, Handelskammaren Kort …

Läs mer

Framgångskonceptet – samverkan och samarbete

Ledare · 29 januari 2016

Vi hade båda upptäckt och funderat kring Makers Movement i USA när vi träffades i februari 2014, jag och Pär Hedberg, vd för STING (Stockholm Innovation & Growth). Billigare och enklare maskiner och material hade plötsligt gjort det möjligt att …

Läs mer

Nya projektmöjligheter kring industriell digitalisering

Artikel · 29 januari 2016

Den 18 januari öppnade det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation – PiiA – sin femte utlysning. Budgeten är 40 miljoner kronor exklusive medfinansiering och ansökningar tas emot till och med den 5 april klockan 14.00. I samband med utlysningen …

Läs mer

Strategi för nyindustrialisering presenterades i Västerås

Notis · 29 januari 2016

Fredagen den 22 januari besökte näringslivsminister Mikael Damberg Västmanland för att presentera regeringens strategi för att nyindustrialisera Sverige. Att det första besöket på turnén genom landet hamnade just i Västmanland är ingen slump. – Västmanland är lite av vaggan i …

Läs mer

Frukostmötet presenteras av …

Notis · 29 januari 2016

Antalet deltagare på våra frukostmöten ökar stadigt vilket gläder oss och ger ett kvitto på hög kvalitet och intressanta ämnen. Vi vill nu ytterligare öka medlemmarnas involvering och lanserar konceptet frukostexpo i anslutning till våra frukostmöten. Vid frukostmötet den 8 …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 29 januari 2016

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. Nominera kandidater till “Årets arbetsgivare” Vid företagsgalan Guldstänk delar Jobba i Västerås ut hederspriset “Årets arbetsgivare”. Priset går till …

Läs mer

Indisk marknadsföringskompetens genom internship

Notis · 29 januari 2016

Welingkar Institute (WeSchool) i Indien, med campus i Mumbai och Bangalore, är rankad som en av landets främsta Business Schools på masternivå. Genom ett utbyte med Mälardalens högskola är nu tre studenter i Sverige för utbildning och praktik. De söker …

Läs mer

Medlemsmöte med årsmötesförhandlingar den 18 mars

Notis · 29 januari 2016

Automation Region går ett spännande år till mötes och det är ni medlemmar som bygger verksamheten. Den 18 mars hålls medlemsmöte med årsmötesförhandlingar på expectrum i Västerås. I vanlig ordning inleder vi med mingellunch och avslutar eftermiddagen med omvärlds­spaning. Årsmötesförhandlingarna …

Läs mer

Automation Expo hos Ebersprächer den 10 mars

Notis · 29 januari 2016

Boka in den 10 mars i kalendern redan nu, då är det nämligen dags för Automation Expo hos Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB i Nyköping. Företaget arbetar bland annat med fordonselekronik, integration med databussystem, avgasteknik, fordonsvärmare och klimatsystem för bussar. …

Läs mer

Frukostmöte om IT-säkerhet

Notis · 29 januari 2016

Den 19 januari hölls årets första frukostmöte hos Automation Region. Ämnet var IT-säkerhet, något som är högst aktuellt när traditionell automation ska knytas samman med digitala system. Erik Johansson på Westermo Research & Development AB inledde med beskrivning av hotbilden …

Läs mer

Är du förberedd för framtidens industri?

Notis · 29 januari 2016

Automation Region medverkar just nu i planeringen av heldagskonferensen “Digitalisering av nordisk industri” som genomförs i Oslo den 28 april. Syftet är att knyta samman norska och svenska företag inom olika branscher för att gemensamt diskutera utmaningar och möjligheter med …

Läs mer

Utbildning om e-handel och export

Notis · 29 januari 2016

Tisdag den 9 februari arrangerar internationaliseringsrådet i Västmanland en e-handelsutbildning med inriktning på export. Linda Laszo Ek och Maria Lundberg från Business Sweden föreläser och berör bland annat tull och moms, lokal anpassning samt logistik. Utbildningen genomförs hos Almi Företagspartner …

Läs mer

VINNOVA-hearing om digitalisering av svensk industri

Notis · 29 januari 2016

Den 21 januari deltog Automation Regions processledare Mikael Klintberg tillsammans med ett 60-tal andra deltagare vid VINNOVAs hearing och workshop om digitaliseringen av den svenska industri. – Diskussionerna var intressanta och jag konstaterar att många av de idéer och fokusområden …

Läs mer

Ledare i DI-bilagan Vår nya industri

Notis · 29 januari 2016

Automation Regions Processledare bidrog med en ledare i Dagens Industris temabilaga “Vår nya industri” som utkom den 28 januari. Automation är en förutsättning för att svenska företag ska fortsätta utvecklas och stärka sina positioner på den globala marknaden Automation Region …

Läs mer

AI-dag på expectrum den 8 februari

Notis · 29 januari 2016

Den 8 februari arrangerar Svenska Technion-Sällskapet en heldag om artificiell intelligens på expectrum i Västerås. Medverkar gör bland andra Automation Regions styrelseledamot Fredrik Bruhn. Svenska Technion-Sällskapet stödjer verksamheten vid Technion-universitetet i Haifa, Israel, och verkar för forskningsutbyte mellan Sverige och …

Läs mer

Exjobbs- och uppsatsdag på MDH den 17 februari

Notis · 29 januari 2016

De 17 februari arrangerar Mälardalens högskola exjobbsdag i Västerås. Inbjudan riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor som vill hitta studenter med kompetens inom beteendevetenskap, företagsekonomi, energiteknik, byggnadsteknik eller informationsdesign, och som kan genomföra ett uppdrag eller …

Läs mer

Informationsmöte om ny PiiA-utlysning den 18 januari

Notis · 11 januari 2016

Har du en projektidé och behöver hjälp med finansiering? Måndag den 18 januari klockan 14-16 kommer det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, PiiA, till Sandbacka park i Sandviken och informerar om en ny utlysning som är öppen för ansökan …

Läs mer

Ledtidsförkortning med Volvo och YourFlow

Notis · 31 december 2015

Kan produktionskostnaderna minskas med hjälp av kortare ledtider? Ja, Volvo i Köping har verkligen lyckats med det – och metoden är lika användbar i mindre företag. Det fick vi lära oss vid ett intressant frukostmöte i Stockholm den 8 december. …

Läs mer

Ensam är inte stark

Ledare · 22 december 2015

Under det gångna året har vi automationsvänner noterat ett växande intresse för branschen och för de frågor som vi arbetar med. Automation och digitalisering är på allas läppar och flera myndigheter och organisationer ägnar också allt större uppmärksamhet åt klivet …

Läs mer

Automation Summit goes West

Artikel · 22 december 2015

Efter årets succé med utsåld utställning och över 330 deltagare är det nu klart att konferensen Automation Summit blir en årligen återkommande mötesplats. I ett unikt samarbete med Svenska Mässan kommer konferensen att arrangeras i Västerås ojämna år och i …

Läs mer

Strategiskt samarbete med THINGS

Notis · 22 december 2015

Automation Region och THINGS går samman för att tillsammans hitta nya lösningar och ta tillvara möjligheter som uppstår i den snabba teknikutvecklingen. – Automation Region har genomfört flera framgångsrika projekt som bygger på samarbete mellan små utvecklingsbolag, större automationsföretag och …

Läs mer

22 nya medlemmar under 2015

Notis · 22 december 2015

Vi välkomnar byBrick, Espotel, Millcroft AB, Power Automation, Penny AB, Processus och THINGS som nya medlemmar i Automation Region. Under 2015 anslöt sig inte mindre än 22 nya medlemmar och samarbetspartner till Automation Region, vi tackar för förtroendet! Bekanta dig …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 22 december 2015

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. Susanne Timsjö förstärker PiiAs programledningen Från och med den första januari 2016 tillträder Susanne Timsjö som vice programchef för …

Läs mer

Imponerande uppslutning kring Industri 4.0

Notis · 22 december 2015

Den 8 december arrangerade Automation Region ett frukostseminarium i Västerås på temat ”Industri 4.0 – politik eller teknik?”. Över 80 åhörare med intresse för utvecklingen i  automationsbranschen var på plats. Huvudtalare vid frukostmötet var Andreas Rosengren från Prevas, tidigare Scania …

Läs mer

Internationaliseringsrådet stimulerar export

Notis · 22 december 2015

Elva företag har fått möjlighet att ansöka om affärsutvecklingscheckar genom presentera sina projektidéer för Västmanlands nya internationaliseringsråd. Innan årsskiftet får de besked om de får medel för sina projekt. Internationaliseringsrådet bildades 2015, och består av en kärngrupp med Almi/EEN, Handelskammaren, …

Läs mer

EU-finansiering till Smart4U

Notis · 22 december 2015

Projektet Smart4U är en satsning på utveckling av små och medelstora företag inom länets styrkeområden Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och hälsa. Den 10 december beviljades projektet 22 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond. Länsstyrelsen medfinansierar projektet via Västerås Science …

Läs mer

Möte om möten

Notis · 22 december 2015

Den 1 december medverkade Mikael Klintberg tillsammans med Samuel Strömgren från Energy Competence Center vid Västerås Convention Bureaus temadag om möten. De presenterade konferenserna Automation Summit och HUB15. Syftet med dagen var att lyfta fram Västerås som en bra mötesplats …

Läs mer

Traditionsenligt julmingel på expectrum

Notis · 22 december 2015

Mikael Ahlström (till vänster) visade hur företag kan vinna marknader och hitta nya affärsmöjligheter genom att vara nyfikna på ny teknik. Ulf Stenerhag (till höger) berättade om arbetet med Not For Sale Ale och hur det har resulterat i såväl …

Läs mer

En spännande tid att leva och verka i

Ledare · 30 november 2015

Det är ett privilegium att få möjligheten att arbeta med den pågående samhällsomställningen. I min roll som strateg i Västerås, med fokus på framförallt kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kan jag bara konstatera att vi står mitt uppe i detta! En del …

Läs mer

Industriell IT-säkerhet ett ansvar för alla

Artikel · 30 november 2015

IT-säkerheten i industriella miljöer har länge förbisetts och ligger idag långt efter traditionell IT. När systemägare, ingenjörer och leverantörer kämpar för att få känsliga system att fungera som förväntat uppfattas ofta säkerhetsarbetet som ett hot mot verksamheten, snarare än ett …

Läs mer

Innowatch beviljas finansiering från KK-stiftelsen

Notis · 30 november 2015

Under november meddelade KK-stiftelsen att de beviljar utvecklingsprojektet Innowatch vid Mälardalens högskola finansiering om 3,8 miljoner kronor inom programmet HÖG. – Intresset för projektet har varit mycket stort och den nya finansieringen visar att vi är på helt rätt spår. …

Läs mer

Styrelseinternat om VINNVÄXT

Notis · 30 november 2015

Den 12-13 november träffades styrelsen för Automation Region för konferens på Haga slott i Enköping. Två effektiva dagar där det mesta handlade om den aktuella ansökan till VINNVÄXT-programmet. Frågor stöttes och blöttes och idéer kring digitalisering och kommande samhällsutmaningar testades. …

Läs mer

Seminarium – internationalisering genom digitalisering

Notis · 30 november 2015

Sverige har som land en hög digital mognad, god infrastruktur och bra tillgång till kompetens inom digitalisering. De små och medelstora företagen visar dock oroväckande låg grad av digitalisering när de ska exportera. Enligt Business Swedens rapport ”Internationalisering genom digitalisering” …

Läs mer

Inspirerande julmingel på expectrum den 15 december

Notis · 30 november 2015

Programmet för årets julmingel på expectrum är på plats och det bjuds bland annat på föreläsning av framtidstomten själv – Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island och serieentreprenör inom digital medie­industri. Mikael stod för en mycket uppskattad föreläsning vid Automation …

Läs mer

Automation Expo på SAAB i Arboga

Notis · 30 november 2015

Den 19 genomfördes årets sista Automation Expo på SAAB i Arboga, en perfekt avslutning på ett lyckat expoår. Närmare 100 besökare minglade och träffade de 17 utställande företagen. SAABs Olle Ytterberg, Director business development, och Catarina Lindholm, Head of commercial …

Läs mer

Frukost om framtidens jobb

Notis · 30 november 2015

November månads frukostmöten i Stockholm och Västerås handlade om framtidens jobb i den digitala framtiden. Vilka kompetenser krävs och hur kan vi ta dem till vara? Ylva Wretås, arbetsmarknads­strateg på Västerås stad, presenterade Eva Lindells rapport ”Framtidens arbetsmarknad”, en litteratur­översikt …

Läs mer

Spridning av ny teknik via nätverk och projekt

Ledare · 30 oktober 2015

En viktig uppgift för forskningsinstituten är att sammanföra kompetenser från olika håll för att hitta helhetslösningar. Vi på SICS Swedish ICT Västerås samarbetar med Automation Region i flera spännande projekt. Ett av dessa är INCODE, där också SICS Swedish ICT …

Läs mer

Kraftig ökning av industriell IT och automation i Sverige

Artikel · 30 oktober 2015

Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, det visar en kartläggning som har utförts på uppdrag av Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) i samarbete med SICS Swedish …

Läs mer

VINNVÄXT-resan fortsätter

Notis · 30 oktober 2015

Sedan början av året har Automation Region arbetat med en ansökan till VINNOVA för att lyfta automationsbranschen in i en digitaliserad värld. Ansökan har gått vidare till steg två där Automation Region är ett av elva bidrag som tävlar om …

Läs mer

Automation Summit – tack för återkopplingen

Notis · 30 oktober 2015

Vi riktar ett stort tack till alla som medverkade i utvärderingen av Automation Summit. Resultaten från enkäterna var mycket uppmuntrande och den kanske viktigaste signalen är att hela 96,5 procent av besökarna kommer tillbaka när Automation Summit arrangeras 2017. Vi …

Läs mer

Kungligt besök på expectrum

Notis · 30 oktober 2015

Fredagen den 2 oktober besöktes Västerås Science Park, Robotdalen och Automation Region av kung Carl XVI Gustaf och representanter från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Besökarna fick en visning av expectrum, där Robotdalen och Automation Region presenterade sina verksamheter. Som brukligt är när …

Läs mer

Internationaliseringscheckar till företag i Västmanland

Notis · 30 oktober 2015

Till och med den 15 november har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för internationalisering. Initiativet koordineras av ett nytt internationaliseringsråd som har startats av Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Almi/EEN, Business Sweden och Automation Region. Automation Regions …

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda Automation Expo

Notis · 30 oktober 2015

Torsdagen den 19 november bjuder Automation Region in till Automation Expo på Robotmuseet i Arboga. Välkommen att ta del av den senaste tekniken och samtidigt få en inblick i hur industristaden Arboga har växt fram. Med lite tur får du …

Läs mer

Över 100 deltagare vid teknikdag för lärare

Notis · 30 oktober 2015

Den 28 oktober genomförde Automation Region och Teknikcollege Mälardalen en inspirationsdag för lärare, studievägledare och andra som jobbar med utbildning. Över 100 deltagare, varav många företagare inom automationsbranschen, medverkade till en mycket lyckad dag med relevanta frågeställningar och bra diskussioner. …

Läs mer

Är Industri 4.0 politik eller teknik?

Notis · 30 oktober 2015

På ett välbesökt frukostmöte i Stockholm den 13 oktober gav Andreas Rosengren sin syn på Industri 4.0 – initiativet som sjösattes 2011 för att stärka Tysklands tillverkningsindustri. Andreas, som är specialist inom automation och industriell IT på Prevas och har …

Läs mer

Workshop om nya affärsmodeller

Notis · 30 oktober 2015

I takt med ökad automatisering och digitaliseringen måste företagen anpassa sitt arbetssätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Tjänstekoncept ersätter produkter och relationer med kunder och samarbetspartner förändras snabbt. Den 2 oktober bjöd Automation Region in till workshop om värdeskapande och …

Läs mer

Invigning av PROMPT

Notis · 30 oktober 2015

PROMPT är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers och Göteborgs universitet samt forskningsinstitutet SICS. Tillsammans med de medverkande företagen utvecklar dessa lärosäten kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma i mjukvarubranschen. Automation Region med medlems­företag har medverkat i …

Läs mer

Välkommen till HUB2015 den 12 november

Notis · 30 oktober 2015

Välkommen till en heldag med fokus på de frågor som sätter agendan för Sveriges energiframtid. Företagens och länders ansvar gentemot jordens hållbarhet, klimatkonferensens hoppfulla röst, energisystemets omställning, den globala strukturomvandlingen av energibranschen, baskraftens roll för fattigdomsbekämpningen – och Sveriges konkurrenskraft …

Läs mer

Inblick i framtidens kompetensförsörjning

Notis · 30 oktober 2015

PiiA Academy är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA). I PiiA-projekten ingår ett stort antal företag och PiiA Academys uppdrag är att undersöka hur företagen hanterar kompetensförsörjningsfrågan. Den 15 oktober startade projektet en turné med …

Läs mer

Vi strävar mot samma mål

Ledare · 30 september 2015

Automation Region har ett stort och unikt nätverk genom klustret av företag och kopplingen till myndigheter, utbildning och forskning. De aktiviteter som arrangeras i Automation Regions regi ger värdefulla kontakter, ny kompetens och ett forum för samverkan i branschgemensamma frågor. …

Läs mer

Succé för Automation Summit

Artikel · 30 september 2015

Den 3-4 september genomfördes den andra upplagan av konferensen Automation Summit. Över 330 deltagare – rekord! – var på plats i Västerås och fick ta del av ett program som omfattade allt från spelindustri och infrastruktur till gruvdrift och rymdforskning. …

Läs mer

Välkomna till Automation Region

Notis · 30 september 2015

Under september har vi haft nöjet att välkomna följande företag och organisationer som nya medlemmar i Automation Region: Örebrobostäder, Create, Plushögskolan samt Hydraulik- och Pneumatikföreningen. Flera organisationer står också och knackar på dörren, mer information kommer!

Läs mer

Emma Vidarsson är årets automationsstudent

Notis · 30 september 2015

Med sitt examensarbete om energibesparingar vann Emma Vidarsson, Chalmers, Automation Student 2015. Prisutdelningen genomfördes den 4 september på Automation Summit i Västerås. Så här motiverade juryn sitt val av vinnare: Det vinnande examensarbetet presenterar en omfattande analys på hög nivå …

Läs mer

John W Hines inspirerade skolungdomar

Notis · 30 september 2015

I anslutning till konferensen Automation Summit besökte huvudtalaren John W Hines expectrum och bjöd på en rymdföreläsning för skolungdomar, “Moon, Mars and beyond”. Han pratade bland annat om kommande expeditioner till mars och uppmanade de unga åhörarna att medverka i …

Läs mer

Robot Application Center slog upp portarna

Notis · 30 september 2015

Den 17 september gästade Automation Expo Eskilstuna och Robot Application Center. Erik Hellström hälsade utställare och besökare välkomna till en utvecklingsmiljö som drivs av Robotdalen med fokus på robotbaserad automation för svensk tillverkningsindustri. – Vi utför projekt där robotar löser …

Läs mer

Chans till nya jobb för ingenjörer

Notis · 30 september 2015

Årets Jobb Shop lockade närmare 300 besökare på jakt efter drömjobbet hos någon av de 20 utställande arbetsgivarna. Rekryteringsmässan för ingenjörer genomfördes för femte året i rad den 20 september på expectrum i Västerås. Jobb Shop är en samproduktion mellan …

Läs mer

Utbildningsdag om standardisering inom IoT

Notis · 30 september 2015

Den 26 oktober bjuder SIS, Swedish Standards Institute, in till en utbildningsdag om standardisering inom Internet of Things. Vad händer globalt inom standardisering för IoT-området? Hur påverkar det dig och ditt företag? Medverkar gör bland andra Sara Norman, projektledare på …

Läs mer

Dialog med YH-myndighetens generaldirektör

Notis · 30 september 2015

I början av september mötte Automation Regions kompetensgrupp YH-myndighetens generaldirektör Thomas Persson och diskuterade hur utbildningar kan möta industrins efterfrågan. Fotot visar Magnus Forssén från Bombardier Transportation Sweden, som redogör för automationsbranschens kompetensbehov. – Yrkeshögskolan står för en jätteviktig pusselbit …

Läs mer

Frukostmöte om förstärkt verklighet

Notis · 30 september 2015

I mitten av september arrangerade Automation Region ett frukostmöte i Stockholm på temat Augmented reality – förstärkt verklighet. En teknik som kan hjälpa operatörer och tekniker att få tillgång till snabb specialisthjälp oavsett var i världen de befinner sig. Bakgrunden …

Läs mer

Framtidstro vid energimöte

Notis · 30 september 2015

Västmanland är ledande inom både kraft och automation, och det finns stora möjligheter att samverka kring kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Därför arrangerade Automation Region och Energy Competence Center ett stormöte med energitema på expectrum den 21 september. – Energibranschen i …

Läs mer

Mälardalens högskola söker partner för KKS-ansökan

Notis · 30 september 2015

Den 20 oktober vill Mälardalens högskola träffa potentiella samarbetspartner för en kommande ansökan till KK-stiftelsen. Projektet fokuserar på forskning och utveckling av teknikstöd för fallförebyggande träning hos äldre. Teknikområden som kommer att ingå i arbetet är sensorsystem, adaptiva metoder och …

Läs mer

Seminarier om sourcing från Indien och digital mognad

Notis · 30 september 2015

Under 2015 genomförde Business Sweden en omfattande studie av kritiska faktorer och områden som är särskilt intressanta för svenska företag som vill sourca från Indien. Studien fokuserar framför allt på hållbarhetsaspekten av sourcing och resultaten presenteras den 16 oktober i …

Läs mer

Save the date – julmingel på expectrum

Notis · 30 september 2015

Markera tisdagen den 15 december i kalendern, då bjuder Automation Region tillsammans med ett tjugotal av länets samverkansorganisationer in till julmingel på expectrum. Förra årets mingel lockade hela 460 besökare och nu startar vi planeringen för att toppa den succén. …

Läs mer

Enterprise Europe Network bjuder in till matchmaking

Notis · 30 september 2015

Enterprise Europe Network och Almi Företagspartner Mälardalen bjuder in till matchmakingaktiviteter i anslutning till två branschmässor – Polagra Food i Polen, den 22 september, och Elmia Subcontractor i Jönköping, den 10-11 november. Passa på att boka möten med nya, potentiella …

Läs mer

Nytänkande med förståelse för industrins villkor

Ledare · 31 augusti 2015

Digitaliseringen av samhället, med Internet of Things och smarta molnlösningar, föder nya kundbehov och öppnar stora möjligheter för industrin. Trots att det dagligen lanseras nya, uppkopplade produkter så har vi bara sett början. Flera branscher börjar ta till sig ny …

Läs mer

Förstärkt verklighet för långväga kompetensöverföring

Artikel · 31 augusti 2015

CODE – Competence on demand – är ett avslutat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, under ledning av projektledare Karolina Winbo på Automation Region. CODE-projektet har undersökt möjligheterna att använda modern informationsteknik för att underlätta tillgången …

Läs mer

Automation Student – Skövde och Chalmers i final

Notis · 31 augusti 2015

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har nu utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på Automation Summit, kl 12.10 fredag den 4 september. Prisutdelare är Fredrik Karlsson, redaktör för Ny …

Läs mer

Forskningsmiljoner till PROMPT och DPAC

Notis · 31 augusti 2015

Det MDH-ledda projektet PROMPT, där Automation Region med medlemsföretag medverkar, beviljas fortsatt finansiering med närmare 50 miljoner kronor under fyra år från KK-stiftelsen. Strax innan sommaren stod det också klart att projektet DPAC beviljas 88 miljoner kronor under åtta år, …

Läs mer

Tillverkningsindustrin satsar i Sverige

Notis · 31 augusti 2015

Av 600 internationella företag har hälften investerat i ökad tillverkning i Sverige de senaste tre åren – många i direkt konkurrens med utlandet. Där finns bland andra Atlas Copco, Husqvarna och Uddeholm. Det visar Business Swedens rapport “Därför tillverkar vi …

Läs mer

Möjlighet till FoU-samarbete med schweiziska samarbetspartner

Notis · 31 augusti 2015

Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter under Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz. Här finns möjlighet att träffa FoU-intensiva företag och akademiker inom …

Läs mer

Elektronikkonsult utvärderar kiselkarbid

Notis · 31 augusti 2015

I ett projekt finansierat av VINNOVA och Energimyndigheten har Automation Regions medlemsföretag Elektronikkonsult utvärderat kiselkarbid (SiC) och dess energibesparings­potential i motorslutsteget till en frekvens­omriktare. Initiala beräkningar visade att stora effektförlustbesparingar skulle kunna uppnås. Projektets mål var att klarlägga den faktiska …

Läs mer

Välkommen till Jobb Shop

Notis · 31 augusti 2015

För femte året i rad arrangeras Sveriges rekryteringsmässa för ingenjörer – Jobb Shop. Mässan arrangeras den 20 september 2015 på expectrum i Västerås kl 13.00 till 16.00. Jobb Shop är mötesplatsen för ingenjörer som söker nya utmaningar. Under tre timmar …

Läs mer

Låt en student lyfta er verksamhet

Notis · 31 augusti 2015

Har du idéer, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! På Mälardalens högskolas exjobbsdagar träffar du studenter med rätt komptens inom företagsekonomi, beteendevetenskap, teknik och innovationsteknik. Save the date: Den 29 …

Läs mer

Sökes – case till kurs på Mälardalens högskola

Notis · 31 augusti 2015

Lärarna på MDH-kursen “Kreativ konceptutveckling 1 och 2” söker företag som kan bidra med lämpliga case för studenterna att sätta tänderna i – en brist, ett problem eller någon form av utvecklingspotential i den egna organisationen. Uppdragsgivarna får sin problemställning …

Läs mer

Nya, intressanta talare på Automation Summit

Notis · 6 augusti 2015

Vi har fyllt på talarlistan med nya, intressanta namn. En månad kvar – välkommen att anmäla dig till Automation Summit! Tommy Palm är entreprenören och speldesignern som ligger bakom mobilspelen Candy Crush Saga, Bubble Witch Saga, World in War, Karlsson på …

Läs mer

Branschöverskridande samarbete för hållbar konkurrenskraft

Ledare · 26 juni 2015

Sommaren är äntligen här, även om värmen har låtit vänta på sig. En fantastisk vår är också tillända och snart stundar välbehövlig semester. Med en kort tillbakablick på vårens arbete kan vi konstatera att intresset för automationsfrågor växer på alla …

Läs mer

Människan i centrum vid kunskapsdag i Båstad

Artikel · 26 juni 2015

Den 23 juni genomförde Mentor Communications och Automation Region en kunskapsdag om den nya industriella revolutionen i anslutning till Entreprenörs­veckan i Båstad. Samarbete och människans roll i teknikskiftet gick som en röd tråd genom dagen, som lockade omkring 200 intresserade …

Läs mer

Traditionsenlig sommarkombination – Automation Expo och Night Aut

Notis · 26 juni 2015

Den 16 juni hade Automation Region en hektisk dag som inleddes med Automation Expo på expectrum och avslutades med den traditionella sommar­aktiviteten Night Aut. Elva utställande företag medverkade vid expot och som vanligt var stämningen på topp med bra snack …

Läs mer

Automation Summit – den digitala framtiden

Notis · 26 juni 2015

På Automation Summit den 3-4 september blickar vi framåt. Hur påverkar digitaliseringen våra jobb och vårt samhälle? Hur kan vi i samverkan lyfta industrin till en ny nivå och göra Sverige konkurrenskraftigt och framgångsrikt? Det övergripande temat för Automation Summit …

Läs mer

Ministerbesök hos Prevas

Notis · 26 juni 2015

I samband med socialdemokraternas partikongress i Västerås passade några av ministrarna på att avlägga företagsbesök. Den 29 maj fick Prevas besök av finansminister Magdalena Andersson, näringsminister Mikael Damberg samt kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Anders Teljebäck. Under en timme diskuterades framtidens …

Läs mer

Nya idéer för innovation

Notis · 26 juni 2015

Regionförbundet Sörmland har samlat 14 kreativa personer i ett nytt innovationsråd. När en grupp personer med olika erfarenheter träffas slår det gnistor, små korn av idéer som fångas upp och blir till nya tankesätt. Rådet ska bidra till att förverkliga …

Läs mer

Samarbeta med ett litauiskt automationsföretag

Notis · 26 juni 2015

Det Litauiska företaget TPA söker genom honorärkonsulatet i Västerås partnerskap med svenska automationsföretag. TPA arbetar med automation, styrning och visualisering av tekniska processer och erbjuder lösningar inom bland annat elektrisk konstruktion, montage av kontrollskåp och pneumatik, programvara för SCADA-system. Företaget …

Läs mer

Frukostmöte – därför tillverkar vi i Sverige

Notis · 26 juni 2015

Vid frukostmötet hos Stockholm Business Region den 9 juni gav Klas Ericson från Business Sweden några smakprov från en ny rapport – Därför tillverkar vi i Sverige – som kommer att publiceras under sommaren 2015. Rapporten bygger på intervjuer med …

Läs mer

Branschöverskridande samverkan i fokus på Produktionsklustrens konferens i Katrineholm

Notis · 26 juni 2015

Sedan flera år samarbetar Automation Region med Produktionsklustren kring konferensen ”Mötesplats för Framtidens Framgångsrika Verkstäder”. På konferensen möts fackfolk från företag, institut och högskolor för att lära av varandra och hitta samarbetsformer inom kompetensområden som är kritiska för svensk tillverkningsindustri. …

Läs mer

Höstens möten i Affärsutvecklingsgruppen

Notis · 23 juni 2015

Sommaren har kommit och de flesta har snart semester. Automation Regions utvecklingsgrupp för Affärsutveckling har haft vårens sista möte och i det blickades det framåt. Höstens möten är redan planerade. Varför inte anteckna dem i kalendern redan nu? Höstens möten …

Läs mer

Vi håller tummarna för Automation Region

Ledare · 29 maj 2015

Den 20 maj firade vi på SICS Swedish ICT Västerås treårsjubileum. Vår gemensamma satsning på ett forskningsinstitut i Mälardalsregionen har varit otroligt lyckad. Vi startade med två halvtidstjänster och är idag 20 medarbetare som driver projekt inom områden som självkörande …

Läs mer

Vi håller tummarna för Automation Region

Ledare · 29 maj 2015

Den 20 maj firade vi på SICS Swedish ICT Västerås treårsjubileum. Vår gemensamma satsning på ett forskningsinstitut i Mälardalsregionen har varit otroligt lyckad. Vi startade med två halvtidstjänster och är idag 20 medarbetare som driver projekt inom områden som självkörande …

Läs mer

Nya perspektiv på innovation

Artikel · 29 maj 2015

Innovation är fortfarande något exotiskt – ett förhållningssätt på önskelistan som gärna lyfts fram i strategiska planer, men som är svårt att identifiera sig med. Det vill Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp ändra på. – Ett första steg är att …

Läs mer

Vi välkomnar nya medlemmar

Notis · 29 maj 2015

Automation Region forsätter att stärka sin förankring inom industrin och samhället. Under maj har vi haft nöjet att välkomna ALMI Mälardalen, Capee Group AB, Enterprise Europe Network, FLIR Systems AB, KTR Sverige AB, Mälarenergi AB och Nodd AB som nya medlemmar! Bekanta dig med våra medlemsföretag och partner

Läs mer

Automation Summit: Hej utställare!

Notis · 29 maj 2015

HMS Industrial Networks AB ställer ut för första gången på Automation Summit. Martin Hoffert, Sales & Marketing Manager, ser fram emot konferensen. – Att delta i utställningen är en del av vårt pågående initiativ att fokusera på Norden som är …

Läs mer

Automation Summit: Hej Early Bird!

Notis · 29 maj 2015

Marie Gidlund, Exportrådgivare på Business Sweden i Västmanland, är årets Early Bird, det vill säga den person som anmälde sig först till Automation Summit. – Jag känner mig som en trendsättare, haha! Skämt åsido, jag är övertygad om att detta …

Läs mer

Innovationscheckar att söka

Notis · 29 maj 2015

Innovationscheckar är kontanta medel på 100 000 kr som kan hjälpa lovande teknikföretag att växa. Pengarna kan användas för att med hjälp av extern kompetens skapa en ny produkt eller radikalt förnya en befintlig produkt med hjälp av ny teknik. …

Läs mer

Automation Student – öppet för anmälningar

Notis · 29 maj 2015

Nu tar vi emot anmälningar till årets upplaga av utmärkelsen Automation Student, en tävling som lyfter fram och belönar bra examensarbeten inom automation. Priset har delats ut sedan 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation och mässan Scanautomatic & Processteknik. …

Läs mer

Grattis SICS på treårsdagen!

Notis · 28 maj 2015

Den 20 maj fyllde SICS Swedish ICT Västerås tre år och ett innehållsrikt framtidsfirande pågick från tidig eftermiddag till långt in på kvällen. Deltagarna bjöds på inspirerande föreläsningar och överraskande inslag, och gavs även tid att prata med varandra knyta …

Läs mer

Besök från Israel och Spanien

Notis · 28 maj 2015

Under maj spenderade en grupp forskare och lärare från Israel och Spanien en vecka i Sverige för studiebesök och kunskapsutbyte inom ramen för projektet Tempus IDEA. Värd för besöket var Inovation och produktrealisering, IPR, vid Mälardalens högskola. Tillsammans med Västerås …

Läs mer

Ett rejält uppsving för ElektronikEXPO

Notis · 27 maj 2015

Den 22 maj genomfördes årets ElektronikExpo på Aros Congress Center i Västerås. Mässan lockade drygt 250 besökare och 47 utställande företag fanns på plats för att visa upp sin verksamhet. En kraftig ökning av såväl utställare som besökare i jämförelse …

Läs mer

Frukostmöte med Produktion2030

Notis · 26 maj 2015

Maj månads frukostmöte i Västerås gästades av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med programchef Elisabeth Sagström-Bäck. – Visionen är att Sverige ska vara ett av världens främsta länder när det gäller hållbar produktion år 2030. Våra projekt är inriktade på att …

Läs mer

Svensk industri i främsta ledet

Ledare · 30 april 2015

Jag kom precis tillbaka från Hannovermässan där vi kunde se flera exempel på nya molntjänster och applikationer för övervakning och styrning inom industrin. Utvecklingen börjar ta fart på allvar och ”digitala fabriker” med smarta molntjänster erbjuder nya möjligheter. Med hjälp …

Läs mer

Svensk industri i främsta ledet

Ledare · 30 april 2015

Jag kom precis tillbaka från Hannovermässan där vi kunde se flera exempel på nya molntjänster och applikationer för övervakning och styrning inom industrin. Utvecklingen börjar ta fart på allvar och ”digitala fabriker” med smarta molntjänster erbjuder nya möjligheter. Med hjälp …

Läs mer

Trendspaning från Hannovermässan

Artikel · 30 april 2015

Med 6 500 utställare från mer än 70 länder och fler än 220 000 fackbesökare, varav 70 000 från andra länder än Tyskland, är det en utmaning att återge vad som är allra mest nytt och häftigt. Automation Regions samarbetspartner Scanautomatic & Processteknik …

Läs mer

Ny medlem – Svensk Automation

Notis · 30 april 2015

Under april har vi fått ett spännande tillskott i nätverket. Branschföreningen Svensk Automation verkar för att stärka och synliggöra svensk automationsindustri. Inom tre sektioner – process, industri och fastighet – samlar föreningen sina medlemsföretag och driver gemensamma frågor. Svensk Automation …

Läs mer

Prevas satsar på Automation Summit

Notis · 30 april 2015

Automation Regions medlemsföretag Prevas AB engagerar sig som silversponsor på Automation Summit, som genomförs för andra gången den 3-4 september 2015. För Prevas är samarbete och kunskapsdelning viktiga frågor. – Den allt snabbare innovationstakten, med Industri 4.0, Internet of Things …

Läs mer

Västerås Science Park arrangerade årets Innovationsriksdag

Notis · 30 april 2015

Den 21-22 april samlades närmare 300 deltagare för att delta i Innovationsriksdagen – det nationella forumet för Sveriges innovationssystem. I den deltagardrivna konferensen medverkade företrädare för regionala innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, kluster, nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. …

Läs mer

Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 30 april 2015

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Välkommen att kontakta Anna Sandberg, anna.sandberg@automationregion.com. Miltronic satsar på flera marknader Automationsleverantören Miltronic inleder sin största satsning hittills i företagets historia, genom att rikta in …

Läs mer

Automation Expo med Stora Enso-bruket Fors

Notis · 30 april 2015

Den 23 april gästade Automation Expo Avesta, där Stora Enso Fors Bruk AB stod som värd. Omkring 75 besökare tog chansen att träffa de 16 utställande företagen som fanns på plats. Stora Enso har 27 000 anställda över hela världen varav …

Läs mer

Mälardalens högskola bjuder in till TUK-dag

Notis · 30 april 2015

Vad kan du som företagare ha för nytta av Mälardalens högskola? Det kan du få veta den 12 maj i Eskilstuna eller den 13 maj i Västerås då högskolan anordnar TUK-dagen. TUK står för Tillväxtmotorn, Uppdragsutbildningen och Karriärtorget. Tillväxtmotorn driver …

Läs mer

Välkommen till Entreprenörsveckan i Båstad

Notis · 30 april 2015

Den 23 juni arrangerar Automation Region tillsammans med tidningarna Process Nordic, Verkstäderna och Underhåll & Driftsäkerhet en heldag om Industri 4.0 under Mentor Communications Entreprenörsvecka i Båstad. Automationsexperter i Automation Regions nätverk ger sina perspektiv på utvecklingen och vilka möjligheter …

Läs mer

Missa inte Produktionsklustrens konferens

Notis · 29 april 2015

Den 20-21 maj genomförs Produktionsklustrets årliga konferens, som vänder sig både till industrin och forskarvärlden. Här träffas produktionsledare, produktionstekniker, beredare och forskare som vill ta del av den senaste utvecklingen och forskningen och se till att Sverige år 2030 kommer …

Läs mer

Välkommen till ElektronikExpo 2015

Notis · 28 april 2015

Den 22 maj arrangeras den nionde upplagan av ElektronikExpo på Aros Congress Center i Västerås. Flera intressanta talare har engagerats och ett stort fokus ligger på trendspaning och tekniknyheter. Mässan genomförs under en heldag med föredrag, utställning och nätverkande. För …

Läs mer

Inspirationsdag med MISTEL den 27 maj

Notis · 28 april 2015

MISTEL är Västerås stads testbädd för innovationer som ger ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Den 27 maj bjuder MISTEL in till …

Läs mer

Artikel om Automation Region och expectrum i Process Nordic

Notis · 28 april 2015

Anna Sjödin, Västerås stad, och Automation Regions processledning medverkade i en artikel i Process Nordics bilaga “Process Magasin” den 15 april. I fokus stod bland annat etableringen av expectrum och Automation Regions satsning på den andra upplagan av Automation Summit. …

Läs mer

Nya perspektiv kan berika och växla upp

Ledare · 31 mars 2015

Jag tror på innovation och ständiga förbättringar. Att kontinuerligt utveckla och anpassa verksamheten efter marknadens behov – ingen rocket science, eller hur? Men att göra det strukturerat, med rätt kompetens i rätt tid, i rätt konstellationer och med rätt kunskap, …

Läs mer

Doktorand utvecklar framtidssystem på Addiva

Artikel · 30 mars 2015

Ultra Wide Band, radarteknik med hög precision för korta avstånd, kan bland annat användas för att skapa osynliga skyddszoner kring industrirobotar. Melika Hozhabri är industridoktorand vid Mälardalen högskola och utvecklar nu tekniken på uppdrag av Addiva. – Det är ett …

Läs mer

Automation Region på klusterkonferens

Notis · 30 mars 2015

Den 20-21 maj genomförs Produktionsklustrets årliga konferens, den här gången med fokus på “framtidens framgångsrika verkstäder”. Konferensen arrangeras av fordonsindustrin i Sverige i samverkan med VINNOVA, FFI hållbar produktion och Swerea AB. Automation Region är som vanligt på plats för …

Läs mer

Rapport från årsmötet

Notis · 30 mars 2015

Den 6 mars genomförde Automation Region sitt årsmöte med stämma på Expectrum i Västerås. Styrelseordförande Håkan Nytorp välkomnade dryga 70-talet deltagare och kunde berätta att 2014 har varit ett lika intensivt som framgångsrikt år tack vare ett brett, decentraliserat medlemsengagemang. …

Läs mer

Bruhnspace och Wago Kontakttechnik kliver på

Notis · 29 mars 2015

Vi välkomnar två spännande företag som nya medlemmar i Automation Region. Bruhnspace är ett konsultbolag inom bland annat produktutveckling, IT, flyg- och försvarsindustri. Med ett internationellt nätverk av tekniska specialister och ett nära samarbete med akademin erbjuder företaget kvalificerade tjänster baserade …

Läs mer

Anmäl dig nu för bästa pris

Notis · 29 mars 2015

Anmäl dig redan nu till Automation Summit – Automation Regions branschöverskridande konferens som genomförs i Västerås den 3-4 september. Automation Summit är tillbaka efter succé­premiären 2013 och etableras nu som en mötesplats för kunskapsspridning inom automationsbranschen. Boka-tidigt-rabatt till och med den …

Läs mer

Ny film om Automation Region

Notis · 29 mars 2015

Här under början av året har vi spelat in en film som berättar vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill. Medverkar gör bland andra Automation Regions processledning, styrelseordförande och utvecklingsgruppernas ordföranden. Titta gärna och berätta för oss …

Läs mer

Digital Mechanics är årets företagare i Västerås

Notis · 29 mars 2015

Automation Regions medlemsföretag Digital Mechanics utsågs till årets företagare i Västerås vid Guldstänk-galan den 12 mars. De är nu kvalificerade till finalen i den nationella utmärkelsen “Årets företagare”, som arrangeras av Företagarna den 9 oktober. Juryns motivering: Västerås har en …

Läs mer

Frontit en av Sveriges bästa arbetsplatser

Notis · 29 mars 2015

För fjärde året i rad placerades sig Automation Regions medlemsföretag Frontit på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser. Undersökningen genomförs av Great Place to Work och det framkom bland annat att hela 99 procent av Frontits medarbetare tycker att företaget är …

Läs mer

Frukostmöten om standardisering med EPLAN

Notis · 29 mars 2015

Under mars genomfördes frukostmöten i både Västerås och Stockholm kring hur elkonstruktion kan effektiviseras med hjälp av standardisering. EPLAN Software & Service AB ansvarade för innehållet och de visade bland annat hur standarder kan korta ledtider, minska produktionskostnaderna och stärka …

Läs mer

Inspirationsträff med ALMI den 1 april – vad skapar långsiktig tillväxt i ditt företag?

Notis · 29 mars 2015

Under åren 2015-2017 gör ALMI Företagspartner en storsatsning på företag med fler än 15 anställda som omfattar tillväxtrådgivning och som bygger på Ahréns Tillväxtbarometer Rapid Growth. Metodiken är välbeprövad och har hjälpt 100-tals företag att växa organiskt. Välkommen till en …

Läs mer

Innowatch uppmärksammas

Notis · 16 mars 2015

Intresset för Innowatch, som mäter och förbättrar innovationsklimatet i organisationer, är just nu stort. Efter välbesökta frukostmöten i både Västerås och Stockholm under februari uppmärksammades konceptet även i Ny Teknik. Foto från artikel i Ny Teknik (fotograf Fredrik Karlsson), samtal …

Läs mer

Minikonferens den 7 maj – Produktutveckling

Notis · 16 mars 2015

MITC bjuder in till en minikonferens om produkt­utveckling i tidiga skeden den 7 maj mellan kl 13.00 och 16.30 i Eskilstuna. Medverkar gör bland andra Jörgen Furuhjelm, Lean-koordinator för produktutveckling på Saab Aeronautics. Jörgen presenterar sina erfarenheter kring hur produkt­utveckling …

Läs mer

Mälardalens högskola erbjuder pilot på projektkurs i mjukvaruutveckling

Notis · 16 mars 2015

Kursen ingår i en serie kurser som utvecklas inom ramen för kompetensprogrammet Prompt. I denna pilot på den skräddarsydda projektkursen identifierar kursdeltagaren ett förbättringsområde på det egna företaget och påbörjar sedan sitt projekt med att genomföra en förstudie och utveckla …

Läs mer

Industri möter talang på Sweden Robot Hack

Notis · 10 mars 2015

Jurymedlemmen Fredrik Löfgren (i mitten) har mångårig erfarenhet av robotbygge och robottävlingar. På meritlistan står bland annat segern i SVTs Genikampen. Den 9-10 maj arrangeras för första gången Sweden Robot Hack på Munktell Science Park i Eskilstuna. Sweden Robot Hack …

Läs mer

Ur spår – här kommer neutronerna

Ledare · 27 februari 2015

Med min bakgrund inom rymdfysik betraktar jag Internet of Things med skräckblandad förtjusning. Bilar, hus, kylskåp, belysning, hundar och katter ska kopplas upp. Tyvärr konstrueras många av dagens tekniska system av komponenter som inte håller måttet och bland beslutsfattarna saknas …

Läs mer

Automation Summit är tillbaka

Artikel · 27 februari 2015

Nu öppnar vi för anmälningar till Automation Summit – Automation Regions branschöverskridande konferens som genomförs i Västerås den 3-4 september. Automation Summit är tillbaka efter succépremiären 2013 och etableras nu som en mötesplats för kunskapsspridning inom automationsbranschen. – Redan 2013 …

Läs mer

Missa inte årsmötet den 6 mars

Notis · 27 februari 2015

Välkommen till Automation Regions medlemsmöte och öppna årsmöte i Västerås den 6 mars. Mötet inleds med lunch och därefter följer årsmötesförhandlingar och inspirationsföreläsningar. Vi hoppas att få se samtliga medlemsföretag representerade – vi behöver medlemmarnas engagemang och återkoppling för att …

Läs mer

Nya medlemmar – Eskilstuna ElektonikPartner och Microc Automation

Notis · 27 februari 2015

Under februari har vi haft nöjet att välkomna förstärkning av Automation Region i form av två nya medlemsföretag. Eskilstuna ElektronikPartner – EEPAB – erbjuder konstruktion av hård- och mjukvara, design av mönster­kort och tillverkning av kretskort. Företaget arbetar med ständiga förbättringar …

Läs mer

MITC för samman företag och studenter

Notis · 27 februari 2015

Under våren stärker Automation Region samarbetet med MITC (Mälardalen Industrial Technology Center). En viktig fråga att samverka kring är exjobb och Automation Region har nyligen träffat MITCs exjobbskoordinator San Aziz Giliyana. San hjälper gärna företag att definiera examensarbeten och förmedla …

Läs mer

Ny utlysning inom Internet of Things

Notis · 27 februari 2015

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet utlyser 20 MSEK för forsknings- och innovationsprojekt inom Internet of Things (IoT). Syftet med utlysningen är skapa bättre förutsättningar för näringsliv och samhälle att utveckla produkter och tjänster inom IoT med hjälp av innovation, forskning, …

Läs mer

Minikonferens den 18 mars: Innovationsledning

Notis · 27 februari 2015

Innovation är avgörande för den kontinuerliga utvecklingen av svensk industri – för framtagning av nya produkter och tjänster, men även för att bygga upp konkurrenskraftig produktion. På minikonferensen MITC Innovation & utveckling presenteras aktuell forskning och exempel på hur innovationsledning …

Läs mer

Automation Expo på Westermo Teleindustri

Notis · 27 februari 2015

Den 12 februari välkomnade medlemsföretaget Westermo Teleindustri 16 utställare och totalt 90 besökare till sin anläggning i Stora Sundby. Automation Region arrangerade årets första expo som samlade flera av regionens ledande automationsföretag. Vid montrarna surrade det av samtal och besökarna …

Läs mer

Konferens om kompetens på Tillväxtverket

Notis · 25 februari 2015

Den 17 februari arrangerade Tillväxtverket en konferens om strategisk kompetensförsörjning. Bakgrunden är att vart fjärde företag har svårt att rekrytera trots att det råder en relativt hög arbetslöshet i landet. För att Sverige ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft …

Läs mer

Lunch om utlysningar

Notis · 25 februari 2015

Fredagen den 13 februari bjöd Automation Regions forsknings- och innovations­grupp in till en lunch där tre strategiska innovations­program presenterade sina verksamheter. PiiA representerades av Anders OE Johansson (fotot till höger), Produktion2030 av Elisabeth Sagström och Smartare elektroniksystem av Anders Martinsen. …

Läs mer

Frukostmöten med innovation på agendan

Notis · 25 februari 2015

Under februari genomförde Automation Region frukostmöten om innovation i både Västerås och Stockholm. Jennie Schaeffer, forskare inom innovation och design på Mälardalens högskola, presenterade projektet Innowatch som mäter organisationers innovationsklimat. Pilotprojektet är nu inne i sitt slutskede och ett av …

Läs mer

Automation Summit den 3-4 september

Notis · 10 februari 2015

Nu öppnar vi för anmälningar till den andra omgången av Automation Summit – Automation Regions branschöverskridande mötesplats med presentationer, utställning och sociala aktiviteter. Den 2 mars startar vi bokningen av utställarplatser men vi tar givetvis emot intresseanmälningar redan nu. Mer …

Läs mer

Högskolan kraftsamlar för värde och nytta

Ledare · 30 januari 2015

Enheten för externa relationer och fundraising etablerades i sin nuvarande form för ett drygt år sedan på Mälardalens högskola (MDH). Enhetens uppdrag utökades då med fundraising, det vill säga ett strukturerat och långsiktigt arbete för att bredda forskningsfinansieringen med hjälp …

Läs mer

Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Artikel · 30 januari 2015

Under 2014 har Automation Region breddat sina kontaktytor och nätverk mot flera organisationer och samarbetsprojekt. En av våra nya vänner är det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 som finansierar projekt för att främja hållbar produktion och stärka svenska företag. Produktion2030 tar sikte …

Läs mer

PiiA öppnar en ny utlysning

Notis · 30 januari 2015

PiiAs utlysning öppnar den 15 januari 2015 och stänger den 8 April 2015 kl 14.00. I denna utlysning inbjuds konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande …

Läs mer

Konferens: Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen

Notis · 30 januari 2015

Hur kan Sverige bli en vinnare i den globala ekonomin? Tillväxtverket bjuder in till en heldagskonferens i Stockholm den 17 februari. Konferensen vänder sig till ansvariga för regionala kompetensplattformar, regionala beslutsfattare, sektorsmyndigheter och departement inom kompetensförsörjningsområdet. Automation Regions Karolina Winbo …

Läs mer

Save the date – årsmöte Automation Region

Notis · 30 januari 2015

Fredagen den 6 mars bjuder Automation Region in till årsmöte på expectrum, kl 12.00 till 15.30. Som vanligt har vi förberett ett trevligt program med möte, lunch, föreläsning och mingel. Markera i kalendern, missa inte. Mer information och separat inbjudan …

Läs mer

Save the date – Automation Region med Industri 4.0 på Entreprenörsveckan i Båstad

Notis · 30 januari 2015

Den 23 juni arrangerar Automation Region tillsammans med tidningarna Process Nordic, Verkstäderna och Underhåll & Driftsäkerhet en heldag om Industri 4.0 under Mentor Communications Entreprenörsvecka i Båstad. Automationsexperter i Automation Regions nätverk ger sina perspektiv på utvecklingen och vilka möjligheter …

Läs mer

Sunne behöver automationskompetens

Notis · 29 januari 2015

Verkstadsindustrin i Sunne har under det senaste året genomfört gemensamma träffar för att diskutera hur de ska kunna utveckla verksamheten framöver. En av slutsatserna är att det finns ett stort behov kompetens inom styr- och reglerteknik samt process IT. Nyfikna …

Läs mer

Välkommen till Mälardalens högskolas exjobbs- och uppdragsdag den 19 februari

Notis · 19 januari 2015

Nu har du chansen att hitta studenter med kompetens inom bygg, energi, management/organisation och företagsekonomi för ett uppdrag eller examensarbete. Under våren har Mälardalens högskola fler än 300 studenter som tar examen inom dessa ämnesområden. Här har du som företagare …

Läs mer

Träffa Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik

Notis · 19 januari 2015

Den 4 mars klockan 18.00 bjuder Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik vid Mälardalens högskola in till en företagskväll. Här kan ni som företagare knyta kontakter med civilingenjörsstudenter som är på väg ut i arbetslivet under 2015 eller om ett par år, …

Läs mer

Stort intresse för digitalisering

Notis · 13 januari 2015

Den 13 januari arrangerade Automation Region årets första frukostmöte. Ett 60-tal morgonpigga deltagare kom till expectrum för att lära sig mer om den digitala industrin. Örjan Larsson, Senior advisor på Blue Institute, beskrev den ”tredje vågens automation” och de möjligheter …

Läs mer

Möten och ny kunskap driver oss framåt

Ledare · 19 december 2014

Så var det dags att summera ytterligare ett händelserikt år med Automation Region. Först och främst – vi är fantastisk glada och stolta över att få arbeta tillsammans med alla engagerade och positiva automationsvänner som finns i vårt nätverk! Möten …

Läs mer

Rapport från utvecklingsgrupperna

Artikel · 19 december 2014

En framgångsfaktor för Automation Region är det starka medlemsengagemanget. Arbetet med de fyra fokusområdena kommunikation, kompetens, affärsutveckling och innovation bedrivs i fyra utvecklingsgrupper. Vad har hänt under året och vad kan vi förvänta oss framöver? Hallå Helena i Kommunikationsgruppen, vad …

Läs mer

Ny medlem – Kennedy Automation

Notis · 19 december 2014

Vi välkomnar Kennedy Automation AB som nya medlemmar i Automation Region. Företaget erbjuder genomtänkta och pålitliga automationslösningar och är framför allt specialiserade på högriskmiljöer och andra kvalificerade miljöer där noggrann riskanalys spelar en avgörande roll. Läkemedel, infrastruktur och tillverkning är …

Läs mer

Cax inspirerar skolklass

Notis · 19 december 2014

I mitten av oktober besökte klass 1A på Kärralundsskolan Möjligheternas Värld på Scanautomatic för att lära sig mer om robotar och automation. Barnen inledde läsåret med att läsa Automation Regions bok om Cax, den trettonde roboten. – Tack vare Cax …

Läs mer

En oväntad jul på expectrum

Notis · 19 december 2014

Den 10 december slog 22 av länets samverkansorganisationer upp portarna till årets julmingel. Det traditionsenliga minglet, som tidigare arrangerats av Automation Region med partners, omvandlades till ett större arrangemang – An unexpected Christmas at expectrum – som lockade drygt 460 …

Läs mer

YourFlow hittar nya affärer

Notis · 19 december 2014

YourFlow är medlem i Automation Region sedan i mars. Företaget utvecklar YourFlow, ett mjukvaruverktyg för värdeflödesanalys som tar sikte på att förkorta ledtider. – Verktyget är enkelt och främjar teamwork eftersom det drar nytta av medarbetarnas kunnande och förbättringsidéer. Vanligtvis …

Läs mer

Innovativa idéer tog dem hela vägen till Sverige

Notis · 18 december 2014

Under Nobelveckan besöktes Eskilstuna, Västerås och Stockholm av de 15 vinnarna i Smart Living Challenge. Bland över 300 inlämnade idéer utsågs 15 vinnande bidrag i tävlingen. Vinnarna kommer från fem olika kontinenter och 12 olika länder. Under en vecka fick …

Läs mer

Workshop med Innowatch den 9 december

Notis · 18 december 2014

Den 9 december hölls den första workshopen för de företag som medverkar i piloten av Innowatch, det innovationsverktyg som utvecklas inom AIR-projektet. I Innowatch ägnar företagens medarbetare 60 sekunder i veckan åt att summera hur mycket av arbetet som lagts …

Läs mer

Frukostmöte om ny kompetens den 2 december

Notis · 18 december 2014

För att få ett gott arbetsklimat behövs utveckling, och inte bara av produkter och metoder. Även personalen behöver utvecklas, utmanas och få prova nya saker. Kompetensfrågan stod i fokus vid Automation Regions frukostmöte den 2 december. Monica Oldenstedt är vd …

Läs mer

Summering av Scanautomatic och Processteknik 2014

Notis · 18 december 2014

Den 2 december genomförde Svenska Mässan det sedvanliga uppföljningsmötet med branschrådet för mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik. Ett 20-tal personer från utställarföretag, partner- och branschorganisationer deltog vid mötet där också Mikael Jansson från Fairlink presenterade den sammanställning som gjorts runt mässorna, …

Läs mer

Business Sweden bjuder in till Finland och en Arktisdag med Wärtsilä och ABB

Notis · 11 december 2014

Den pågående issmältningen i Arktis är ett faktum och redan nu ger den effekter på olika sätt. Delta i Business Swedens Arktisdag den 22 januari i Helsinfors och ta del av vad som sker i denna region. Lär känna två …

Läs mer

Seminarium på Business Sweden den 17 december – affärsmöjligheter i ASEAN

Notis · 4 december 2014

Malaysia, Indonesien och Singapore är tre länder i Sydostasien som klarat finanskrisen bra och visar stark tillväxt. De ingår även i organisationen ASEAN (Association of South East Asian Nations) som har som mål att accelerera den ekonomiska tillväxten, den sociala …

Läs mer

När IT och automation smälter samman

Artikel · 28 november 2014

Mer än någonsin måste företagen följa strategier som minskar kostnader, sparar tid och ökar effektiviteten. Digitalisering av produktionen kan vara nyckeln till framgång men det krävs stor kunskap för att fatta rätt investeringsbeslut. Johan Ydeskog, kundansvarig på Rockwell Automation, arbetar …

Läs mer

Ny medlem – Miltronic

Notis · 28 november 2014

Vi välkomnar Miltronic med huvudkontor och logistikcenter i Nyköping som ny medlem i Automation Region. Företaget är ett helägt dotterbolag till Lapp Group och utgör koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Miltronics viktigaste produktområden är specialkabel, automationsprodukter, förskruvningar, …

Läs mer

Rätt blandning för effektivitet

Ledare · 28 november 2014

Tillsammans med Automation Region har vi under hösten arrangerat två välbesökta frukostmöten om additiv tillverkning, det vill säga 3D-print eller digital direkttillverkning. Det är tydligt att marknaden har mognat betydligt och att kunskapen börjar byggas upp ute på företagen. Nu …

Läs mer

CODE – Competence on Demand

Notis · 28 november 2014

Automation Region projektleder CODE, ett projekt som nyligen beviljats stöd från Vinnova för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Idén med projektet är att stödja industrin genom att med hjälp av ny teknik hitta modeller och system för att underlätta rekrytering och …

Läs mer

Projekt för 20 miljoner beviljade i PiiA-utlysning

Notis · 28 november 2014

PiiAs andra utlysning för förstudieprojekt inom strategisk utveckling har lett till att 26 projekt har beviljats finansiering. Den totala projektvolymen för projekten passerar 20 miljoner kronor, där drygt 11,5 utgörs av offentlig finansiering via VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas satsning i …

Läs mer

Automation Expo på Orkla Foods Sverige AB

Notis · 28 november 2014

Den 13 november genomfördes ett välbesökt Automation Expo på Orka Foods Sverige AB i Kumla. Företaget producerar livsmedel under flera kända varumärken och har cirka 1 500 anställda i Sverige. På fabriken i Kumla finns ungefär 100 personer som bland …

Läs mer

Frukostmöte med PRC Engineering

Notis · 28 november 2014

Ett tjugotal morgonpigga seminariedeltagare tog sig till PRC Engineerings Stockholmskontor den 19 november för att äta en utsökt frukost och lyssna till hur PRC har gjort för att framtidssäkra Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund. Kraftvärmeverket som varit i drift i …

Läs mer

Frukostmöte med Digital Mechanics

Notis · 28 november 2014

Automation Regions frukostmöte den 4 november gästades av Anders Sjöberg på Digital Mechanics, ett företag som ligger i framkant inom additiv tillverkning – från prototyp till serietillverkning. Många sneglar nu mot att ta fram delar till maskiner och linjearbete utifrån …

Läs mer

An unexpected christmas at expectrum 10 dec

Notis · 28 november 2014

Programmet för julminglet den 10 december är klart och vi gästas bland annat av Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, författare och uppskattad föreläsare, som gör en djupdykning i varför vi människor gör som vi gör med konsekvenser för …

Läs mer

Roboten Cax önskar god jul

Notis · 28 november 2014

Följ med Vilma och roboten Cax på ett äventyr tillsammans med hela automationsfamiljen. Familjen Tryckochstyr hjälper oss att starta TV:n och lampan, familjen Åkahitochdit ordnar så att vi kan åka tåg, bil och båt och familjen Varmochkall värmer våra hus. …

Läs mer

First Lego League gästade expectrum

Notis · 28 november 2014

Den 8 november tävlade lag från grundskolorna i Västmanland om en plats i den skandinaviska finalen i First Lego League. Hela expectrum fylldes med ungdomar och föräldrar som följde tävlingen som utmanar deltagarna inom forskning, teknik och marknadsföring. Automation Regions …

Läs mer

Seminarier på MITC

Notis · 28 november 2014

4 december – Robotautomation, är det något för mitt företag? Vad kan en modern industrirobot göra, hur integreras den med andra maskiner, vilken kompetens krävs och hur säkerställer man att robotautomation passar in i verksamheten? Mer info och anmälan 10 …

Läs mer

Seminarier på MITC

Notis · 13 november 2014

Användarinvolverad innovation Allt fler organisationer förstår vikten av att skapa värde tillsammans med kunder och andra intressenter. Att förstå kontext och även framtida kontext är därför viktigt för innovation. Carina Sjödin, Universitetsadjunkt och doktorand vid Mälardalens Högskola, har arbetat mycket …

Läs mer

Rum för innovation

Ledare · 31 oktober 2014

Nu är hösten här med kyliga vindar och det kan passa fint att ägna vår inomhusmiljö en extra tanke. Jag vill redan här utfärda en varning: Den här ledaren är inte ett inredningsreportage om ”mys-inomhus-i-hösten”, och inte heller en handbok …

Läs mer

Nya kontakter och gott snack på PiiA Summit

Artikel · 31 oktober 2014

Den 21-22 oktober hölls konferensen PiiA Summit, en mötesplats för alla som vill medverka till strategisk förnyelse inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. – Med PiiA Summit etablerar vi en reell mötesplats där förhoppningen är …

Läs mer

Johan och John är årets automationsstudenter

Notis · 31 oktober 2014

Med examensarbetet “Konstruktion och utveckling av testrigg” vann Johan Flink och John Alkemark, Chalmers, Automation Student 2014. Prisutdelningen genomfördes den 7 oktober på Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Så här motiverade juryn sitt val av vinnare: Det vinnande examensarbetet i …

Läs mer

Bredd, djup och fart på mässan

Notis · 31 oktober 2014

Den 7-9 oktober genomfördes branschmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Automation Region medverkade med  bland annat en samlingsmonter och ett antal välbesökta seminarier. Dessutom genomfördes traditionsenligt en festkväll för medlemmar och samarpetspartner – den här gången på Liseberg. Scanautomatic & …

Läs mer

Teknikcollege Mälardalen och Automation Region i nytt samarbete

Notis · 31 oktober 2014

För att öka ungdomars intresse för tekniska yrken startar nu ett nytt samarbete mellan Teknikcollege Mälardalen och Automation Region. Samarbetet sker i form av en kompetensplattform med förankring i de styrkeområden som identifierats i Affärsplan Västmanland. – Det nystartade samarbetet …

Läs mer

Save the date: Automation Summit 2015

Notis · 31 oktober 2014

Konferensen Automation Summit hade premiär 2013 och genomförs för andra gången den 3-4 september 2015. Missa inte denna branschöverskridande mötesplats med utställning, presentationer, diskussioner och sociala aktiviteter. Mer information kommer!

Läs mer

Hej från Liseberg

Notis · 31 oktober 2014

Automation Regions festkväll på Liseberg den 7 oktober var mycket uppskattad, med intressant guidning, trevlig middag och inte minst en Helix i högform. Svante Arenbo med kollegor på Liseberg hälsar att det var kul att träffa alla glada automationsmänniskor och …

Läs mer

Jennie Schaeffer doktor i innovation

Notis · 31 oktober 2014

Jennie Schaeffer är en av de drivande krafterna i Automation Regions AIR-projekt där det nya verktyget Innowatch ingår. Den 26 september försvarade hon sin doktorsavhandling “Spaces for innovation” på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Opponent vid disputationen var professor Bo Westerlund …

Läs mer

Innovationscheckar att söka

Notis · 31 oktober 2014

Innovationscheckar kan ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan exempelvis handla om affärsmodellen, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter. Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kronor som företaget kan nyttja för att anlita extern …

Läs mer

Seminarium: Oförklarliga fel i elektroniken – troligen atmosfärisk strålning

Notis · 31 oktober 2014

Automation Region, Mälardalens högskola, SP och Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om atmosfärisk strålning. Välkommen till expectrum den 12 november kl 13.00-18.00. Strålning från solen och yttre rymden träffar kontinuerligt jorden och påverkar elektronik på olika sätt. Resultatet …

Läs mer

Framtidens arbetsliv i en digitaliserad värld

Notis · 31 oktober 2014

Konferensen Kompetens för tillväxt arrangeras den 14 november med fokus på digitaliseringens påverkan på vårt samhälle. Huvudtalare är Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier och Örjan Larsson, Senior Advisor på Blue Institute. Konferensen belyser bland annat hur vi förbereder barn …

Läs mer

Forskningsinitiativ säkerhetskritisk elektronik

Notis · 31 oktober 2014

Just nu förbereder Mälardalens högskola en ansökan till KK-Stiftelsen som tar sikte på framtidens säkerhetskritiska elektronik för automation och autonoma system (till exempel självkörande fordon). Satsningen ska vara multidisciplinär med kompetenser från områden som Aerospace och Robotics, Realtime systems, Dependable …

Läs mer

Första HUB-konferensen gav mersmak

Notis · 31 oktober 2014

Med en fullsatt kongresshall öppnade landshövdingen Ingemar Skogö HUB2014 och presenterade bolagens vd:ar, Energi-Sveriges viktigaste frågor – och ABB-legendaren Percy Barnevik. Konferensen fylldes av seminarier, paneler, föreläsningar och en massa konferenssamtal. Mest välbesökt var Percy Barneviks föreläsning om hållbart ledarskap …

Läs mer

Frukost med affärsmöjligheter inom järnvägen

Notis · 31 oktober 2014

Oktober månads frukostmöte handlade om affärsmöjligheter kopplade till järnvägen i Norge och Baltikum. Värd för frukostmötet var Automation Region och Järnvägsklustret. Hur kan svenska företag skapa nya affärer när järnvägen utvecklas? Tre föreläsare från Business Sweden hade svar på tal. …

Läs mer

Aktiviteter hos Business Sweden

Notis · 31 oktober 2014

I samband med Automation Regions frukostmöte den 14 oktober informerade Business Sweden om initiativ och aktiviteter som kan vara av intresse för Automation Regions medlemmar. Undersök dina finansieringsmöjligheter inom infrastruktur, eller varför inte packa väskan och resa till Lettland? Baltic …

Läs mer

Låt en student lyfta din verksamhet

Notis · 15 oktober 2014

Karriärtorget på Mälardalens högskola bjuder in till Exjobbsdag den 13 november. Här kan du som företagare hitta studenter som kan utföra sitt examensarbete hos er. Ett exjobb är ett utmärkt sätt för studenterna att visa upp sina kunskaper och företagen …

Läs mer

Automation Region – avgörande för PiiAs tillkomst och framtida utveckling

Ledare · 30 september 2014

Arbetet med att etablera PiiA – Processindustriell IT och Automation – som ett nationellt program kom igång på allvar redan i februari 2011. I samband med ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm kring denna agenda så samlades olika aktörer …

Läs mer

Innowatch stärker innovationsklimatet

Artikel · 30 september 2014

Organisationens klimat kan både driva och bromsa ett företags innovativa förmåga. Med det nya verktyget Innowatch sätter Automation region fokus på att stärka innovationsklimatet hos medlemsföretagen. Projektet startar nu i oktober och det finns fortfarande plats för fler företag. – …

Läs mer

Automation Student – KTH, Chalmers och Halmstad högskola i final

Notis · 30 september 2014

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har nu utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på Scanautomatic & Processteknik i Göteborg, den 7 oktober kl 16.00. Prisutdelare är Håkan Nytorp, divisionschef …

Läs mer

Ny medlem – Helukabel

Notis · 30 september 2014

Vi välkomnar kabeldistributören Helukabel AB som ny medlem i Automation Region. Företaget erbjuder anpassade kablar, kablar för automation, kabeltillbehör samt data-, nätverks- och bussteknik och kabelskyddssystem för robotteknik och hanteringssystem. På branschmässan Scanautomatic & Processteknik finns Helukabel i monter B07:52 …

Läs mer

Träffa oss på Scanautomatic & Processteknik

Notis · 29 september 2014

Den 7-9 oktober genomförs branschmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Automation Region ställer ut med en samlingsmonter (B05:41) där medlemsorganisationerna SICS/PiiA, Twindej, Alten, Your Flow, Elit Instrument och Prompt, Mälardalens högskola, medverkar. Dessutom har ett 20-tal av Automation Regions medlemmar …

Läs mer

Framgångssagor sökes

Notis · 29 september 2014

Har ert företag fått en order, inlett ett samarbete eller hittat en affärspartner i samband med en aktivitet hos Automation Region? Automation Regions utvecklingsgrupper – affärsutveckling, kommunikation, innovation och kompetens – vill belysa hur företag kan dra nytta av samarbetet …

Läs mer

PiiA Summit – erbjudande för Automation Regions medlemmar

Notis · 29 september 2014

SICS Västerås och Automation Region bjuder in till PiiA Summit, en lunch-till-lunch-konferens den 21-22 oktober. Med konferensen skapar vi en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom Processindustriell IT & Automation. Medlemmar i Automation Region …

Läs mer

Kick-off med Automation Region och utvecklingsgrupperna

Notis · 29 september 2014

I början av september genomfördes en lunch-till-lunchkonferens på Kungsörs Torp för processledningen och utvecklingsgrupperna i Automation Region. Planen var att bygga grunden till det fortsatta arbetet och hitta fokus för kommande aktiviteter. Under konferensen hölls en workshops för att tydliggöra …

Läs mer

Volldampf voraus

Notis · 29 september 2014

Den 18-19 oktober medverkade Automation Region vid den andra BSR-konferensen “Cluster-to-Cluster Conference and Matchmaking – Towards new Horizons” i Berlin. Syftet var att träffa andra europeiska kluster och nätverk som arbetar för att stärka forskning och innovation, till exempel för …

Läs mer

15 vinnare från fem kontinenter i innovationstävlingen Smart Living Challenge

Notis · 29 september 2014

De 15 vinnarna i Smart Living Challenge pekar ut riktningen för hur vi kommer bo, resa och äta smartare i urbana miljöer. Smart Living Challenge slutar dock inte med att vinnarna utses utan har en fortsättning med kommunikation av resultat …

Läs mer

Automation Expo på Pfizer

Notis · 29 september 2014

Den 18 september gästade Automation Region med ett antal medlemsföretag Pfizer i Strängnäs. Det var åter igen dags för Automation Expo med en potentiell slutkund som värd.  Tidigare expon har arrangerats hos bland andra Scania och Seco Tools. Den här …

Läs mer

Frukostmöte med Acando den 2 september

Notis · 29 september 2014

Medlemsföretaget Acando Consulting AB arrangerade september månads frukostmöte på expectrum i Västerås. Per Brunfelt presenterade applikationen Qlik View som sorterar information och ger visuell återkoppling som kan användas som beslutsunderlag. Qlik View används bland annat på ABB för planering och …

Läs mer

Hög kvalitet på årets rekryteringsmässa

Notis · 28 september 2014

Den 21 september genomfördes Jobb Shop för fjärde året i rad. Sveriges största rekryteringsmässa för ingenjörer hölls i Aros Congress Center i Västerås med 24 utställande företag med rekryteringsbehov.  I vimlet i utställningshallen kunde besökarna träffa cheferna för Västerås största …

Läs mer

Seminarium om Lean process med Peter L King

Notis · 23 september 2014

Under oktober presenterar medlemsföretaget Chalmers Professional Education två seminarier med Lean-experten och den uppskattade föreläsaren Peter L King från USA. Välkommen att lära dig mer om Lean i processindustrin, antingen under ett heldagsseminarium i Stockholm eller under två dagar i …

Läs mer

Naiad – for a better future

Notis · 23 september 2014

Naiad är ett studentdrivet projekt från Mälardalens Högskola där målet är att bygga en undervattensrobot som ska hjälpa till att identifiera och återhämta farligt avfall från Östersjöns botten. Tolv sistaårsstudenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system …

Läs mer

Seminarium om affärsmöjligheter i Norges energisektor den 14 oktober

Notis · 17 september 2014

Välkommen till en föreläsning om de stora investeringar som planeras inom energisektorn i Norge. Business Sweden i Oslo har gjort en kartläggning och under förmiddagen presenteras en sammanfattning av innehållet. Rapporten avhandlar dagsläget, trender och behov på den norska marknaden …

Läs mer

Möte med Myndigheten för yrkeshögskolan om framtidens utbildningar

Notis · 17 september 2014

Den 25 september kl 13.00 – 15.00 kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att träffa representanter från Automation Region för att diskutera framtidens utbildningar. Några frågeställningar som kommer att diskuteras är: Hur möter yrkeshögskolan behovet av nya yrkesroller som växer fram? Hur …

Läs mer

Enkät kring internationalisering för SME-företag

Notis · 10 september 2014

Handelskammaren Mälardalen leder en förstudie för ökad internationalisering av SME-företag i Västmanland med fokus på automation, järnväg, energi och hälsoteknik. Förstudien pågår under sex månader och målsättningen är att identifiera vilka behov av stöd som företagen har samt utveckla en …

Läs mer

Lyckade automationsåtgärder kräver helhetssyn

Ledare · 29 augusti 2014

Efter en ovanligt varm och solfylld sommar är de flesta av oss tillbaka på jobbet och förhoppningsvis utvilade och redo att hugga tag i höstens utmaningar. Inför stundande riksdagsval är arbetsmarknaden och jobben en het fråga. Våra svenska företag kämpar …

Läs mer

Vi ses på Scanautomatic & Processteknik

Artikel · 29 augusti 2014

Den 7-9 oktober genomförs branschmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Automation Region ställer ut med en samlingsmonter där flera medlemsorganisationer medverkar. Dessutom har ett 20-tal av Automation Regions medlemmar egna montrar. – Mässan är en av våra viktigaste mötesplatser. Vi …

Läs mer

Fortsatt tillväxt – nya medlemmar

Notis · 29 augusti 2014

Inför hösten får vi sällskap av ytterligare två spännande automationsföretag. Välkomna till Automation Region! EPLAN Software & Service utvecklar CAE-lösningar och hjälper företag att optimera konstruktionsprocesser. Kunderna drar nytta av ökad effektivitet genom standardisering, automation och konsekventa arbetsflöden. EPLAN är …

Läs mer

To expect – att förvänta sig

Notis · 29 augusti 2014

Ett nytt kapitel för Automation Region påbörjades officiellt den 20 augusti i samband med expectrums invigning. Det nya kapitlet handlar om kreativitet, innovation och samarbete.  För Automation Region är expectrum en utmärkt plattform för att jobba mer aktivt med att …

Läs mer

PiiA Summit 2014

Notis · 29 augusti 2014

Välkommen till premiären av PiiA Summit den 21-22 oktober – en lunch-till-lunch-konferens med framtidsspaning och föreläsningar med ledande representanter från svensk automations- och processindustri. PiiA Summit arrangeras av det strategiska innovationsprogrammet PiiA, i samarbete med Automation Region och SICS Västerås. …

Läs mer

Bli mentor för en ingenjörsstudent

Notis · 29 augusti 2014

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter! Den 25 september startar ett mentorprogram på Mälardalens högskola för studenter som pluggar industriell ekonomi med inriktning mot energimarknader samt till civilingenjör med inriktning mot energisystem. Anmäl intresse för …

Läs mer

Kommunikation med medlemmarna prioriteras

Notis · 29 augusti 2014

Den 22 augusti hölls möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp. Diskussionerna rörde bland annat kommande aktiviteter och hur informationen om verksamheten kan spridas till befintliga medlemmar och nya intressenter. I dagsläget är Automation Regions hemsida den huvudsakliga informationsbäraren, i kombination med …

Läs mer

Affärsutvecklingsgruppen söker medlemmar

Notis · 29 augusti 2014

Höstens första möte i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp vittnar om att marknaden är på väg upp igen efter en något haltande vår. Representanter från CAG, Novotek, Motion Control och Acando fanns med på mötet som hölls i Acandos lokaler i Melkerhuset. …

Läs mer

Rekryteringsmässa för ingenjörer

Notis · 29 augusti 2014

  Årets upplaga av rekryteringsmässan Jobb Shop hålls på Aros Congress Center i Västerås den 21 september. Där har du möjlighet att träffa din framtida arbetsgivare – eller medarbetare – och mingla med ledare från Västerås största företag. Mässan är …

Läs mer

Missa inte Automation Expo på Pfizer

Notis · 29 augusti 2014

Den 18 september bjuder Automation Region in till Automation Expo hos Pfizer i Strängnäs. Expot kombineras med presentation av Pfizers verksamhet och tankar kring automationslösningar. Förutom detta kan ni som besökare träffa flera utställande företag som presenterar sin verksamhet. Intresset …

Läs mer

Resa till Scanautomatic & Processteknik med en exklusiv helkväll på Liseberg

Notis · 29 augusti 2014

Den 7-9 oktober arrangeras mässorna Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Tillsammans med ABB och Västerås stad erbjuder vi ett paket med tågresa i egen vagn, två dagar på mässan, hotellövernattning och en fartfylld kväll på Liseberg. Mer information och anmälan

Läs mer

Workshop med INDEK/IEO den 20 augusti

Notis · 18 augusti 2014

Nu startar ett unikt samarbetsprojekt mellan Mälardalens högskola och industrin i form av en företagsforskarskola inom industriell ekonomi och organisation. Forskarskolans mål är industriell förnyelse genom utbildning och samproduktion i strategiska industriprojekt och systemmiljöer. Företagen inbjuds att vara med och …

Läs mer

Möte i affärsutvecklingsgruppen den 18 augusti

Notis · 14 augusti 2014

Höstens första möte i Automation Regions affärsutvecklingsgrupp genomförs hos Acando Consulting AB måndagen den 18 augusti kl 12 till 13. Vid mötet diskuteras bland annat höstens aktiviteter och Soran Rashidzadeh berättar om Acandos verksamhet. Kontakta Christer Gerdtman, christer.gerdtman@motioncontrol.se, om du …

Läs mer

Tillsammans mot nya höjder

Ledare · 27 juni 2014

För att kunna blicka framåt är det ibland befogat att stanna upp och reflektera kring vad som redan har åstadkommits. När vi summerar upp den första halvan av året kan vi se tillbaka på en imponerande mängd aktiviteter. Årsmöte med …

Läs mer

Avancerad utbildning möter industrins behov

Artikel · 27 juni 2014

Skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer och utvecklare ska säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin. Mälardalens högskola och Automation Region med medlemsföretag står bakom satsningen PROMT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik. – Vi arbetar på olika sätt för öka medlemsföretagens samverkan med …

Läs mer

Innovation på agendan, 60 sekunder i veckan!

Notis · 27 juni 2014

Sedan ett antal år tillbaka står innovation på varje företags agenda. Oavsett om det är ni som satt innovation på er agenda eller om det är era konkurrenter som gjort det åt er så har ni innovation där. Närvarande. Oavsett …

Läs mer

Automation Expo och Night Aut den 17 juni

Notis · 26 juni 2014

Tisdagen den 17 juni genomfördes en klassisk sommarkombination – Automation Expo och Night Aut. Aktiviteterna lockade ett hundratal besökare till nyöppnade expectrum i centrala Västerås. Tio utställande företag var på plats för att visa sina automationserbjudanden. Förutom utställning och lunch …

Läs mer

Nya medlemmar i nätverket

Notis · 25 juni 2014

Under juni har vi haft glädjen att välkomna tre spännande automationsföretag som nya medlemmar i Automation Region. Nätverket fortsätter växa och fler nyheter kommer! Bihl+Wiedemann GmbH är ett högspecialiserat ingenjörsföretag och leverantör inom säkerhetsteknik och elektroniska komponenter för automationsteknik med …

Läs mer

10 000 kronor för bästa automationsarbetet

Notis · 25 juni 2014

Automation Regions utmärkelse för studenter – Automation Student – delas ut för femte året i rad. Tävlingen är öppen för studenter från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. De tävlande examensarbetena ska vara genomförda under 2013 eller senare. Prisutdelning …

Läs mer

SSF: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Notis · 25 juni 2014

Hur påverkas de svenska jobben av ny teknik inom automation och robotsystem? Förra året publicerades en uppmärksammad studie vid Oxford University där forskarna granskade arbetsmomenten i 702 amerikanska yrken. De konstaterade att 46 procent av alla jobb kan ersättas av …

Läs mer

Rekommenderade höstaktiviteter

Notis · 25 juni 2014

Det händer mycket under hösten, både inom Automation Region och hos våra samarbetspartner. Invigning av expectrum, Automation Expo hos Pfizer i Strängnäs, Jobb Shop, paketresa till Scanautomatic & Processteknik i Göteborg, PiiAs årskonferens och en ny energikonferens, HUB2014. Automation Region …

Läs mer

Workshop i Smart Living Challenge den 16 juni

Notis · 25 juni 2014

Den 16 juni hölls en workshop i den öppna innovationstävlingen Smart Living Challenge på expectrum i Västerås. Under workshopen i Västerås låg fokus på utmaningarna Eat och Move med frågeställningar kring smartare förpackningslösningar och hållbar transport mellan matvaruaffären och hemmet. …

Läs mer

Stort intresse för automation och fiskvaccin

Notis · 25 juni 2014

Den 12 juni samlades drygt 40 intresserade åhörare hos PRC Engineering i Stockholm. Vid Automation Regions frukostmöte presenterade PRC hur de med hjälp av standarder och automatisering har förändrat Pharmaqs fabrik i norra Norge – från helt manuell till automatiserad …

Läs mer

Branschträff inom Automation den 11 juni

Notis · 25 juni 2014

Den 11 juni bjöd Västerås stad in Automation Regions medlemsföretag till en andra branschträff. Ett 40-tal personer samlades för att återuppta samtalet kring framtidens automation i regionen. Ulla Persson, kommunalråd i Västerås, hälsade alla välkomna och i sin inledning betonade …

Läs mer

VINNOVA möter industrins utvecklingsbehov

Ledare · 28 maj 2014

Konkurrenskraft handlar om att hänga med i samhällets och teknikens utveckling och att hantera förändringar i omvärlden, vilket inte är lätt. Ett aktuellt exempel är den oroande utvecklingen i Ukraina – få aktörer inom industri och forskning tar höjd för …

Läs mer

Prins Daniel mötte Cax (och Håkan)

Notis · 28 maj 2014

Nyligen var prins Daniel på besök hos ABB i Västerås för att lära sig mer om deras verksamhet. Håkan Nytorp, divisionschef på Process Automation och styrelseordförande i Automation Region, passade på att överlämna två exemplar av vår barnbok Cax, ämnade …

Läs mer

Ny medarbetare – Anna Sandberg

Notis · 28 maj 2014

Under juni får Automation Region en efterlängtad förstärkning – Anna Sandberg kliver in som kommunikatör och administratör på heltid. Hon kommer bland annat att arbeta med Automation Regions aktiviteter, som exempelvis expon, frukostmöten, resor och deltagande vid mässor. Anna kommer …

Läs mer

Full fart på Automation Region

Notis · 28 maj 2014

Den närmaste framtiden är fullmatat med roliga och intressanta automationsaktiviteter – Smart Living Challenge, Expo i Västerås, frukostmöten, Night Aut och mycket annat. Mer information om våra aktiviteter finns på hemsidan. Spana in samtliga kommande aktiviteter

Läs mer

Save the date: Automation Expo hos Pfizer i Strängnäs den 18 September

Notis · 18 maj 2014

Efter semestern följer vi upp det vinnande konceptet med Automation Expo på ett spännande företag. Genomförandet på Scania i april var en braksuccé och den 18 september slår vi upp portarna hos Pfizer i Strängnäs. Gör en markering i kalendern, …

Läs mer

Informationsmöte om Horisont 2020

Notis · 13 maj 2014

Den första januari startade ramprogrammet Horisont 2020, EU:s hittills största satsning på forskning och innovation. Budgeten ligger på 80 miljarder euro för perioden 2014-2020. Den 10 juni arrangerar Vinnova tillsammans med Mälardalens högskola ett informationsmöte om möjligheterna med det nya …

Läs mer

Heldagsseminarium om e-mobility i Haag

Notis · 13 maj 2014

Business Sweden i Nederländerna bjuder in intresserade företag till ett heldagsseminarium om e-mobility, den 24 juni i Haag. Förmiddagen består av paneldebatt kring policyfrågor och under eftermiddagen presenteras lösningar med fokus på de deltagande företagen. Syftet är att skapa en …

Läs mer

Save the date: Automation Expo i Västerås + Night Aut den 17 juni

Notis · 8 maj 2014

Tisdag den 17 juni är det åter dags för en klassisk kombination – Automation Expo i Västerås och därefter Automation Regions årliga utekväll Night Aut. Detaljerna är som vanligt ytterst hemliga men gör en markering i almanackan redan idag. Mer …

Läs mer

Innovation är automation

Ledare · 30 april 2014

Ungdomarna skyr industrin. Regeringen bryr sig inte. Media är ointresserade. Bara du har fattat att industrin är Sveriges framtid. Eller hur? Det är i alla fall så här det låter ibland. Men sanningen ser lite annorlunda ut om man skiftar …

Läs mer

Dansar, spelar cello och bygger rymdrobot

Artikel · 30 april 2014

För två år sedan vann hon Automation Regions studentpris för bästa examensarbete och sedan i höstas arbetar hon på den europeiska rymdbyrån ESA. Ingenjörsutbildning, automationsintresse och en förmåga att fånga tillfället i flykten gjorde att Marina Rantanen fick drömjobbet. När …

Läs mer

Succé för Automation Expo hos Scania

Notis · 30 april 2014

Tisdagen den 8 april genomförde vi ett, minst sagt, välbesökt Automation Expo hos Scania i Södertälje. Intresset från både medlemsföretag och besökare var på topp redan från start och när 36 utställarföretag och mer än 220 besökare hade anmält sig …

Läs mer

Hej nya medlemmar!

Notis · 30 april 2014

Under april har sex nya företag anslutit sig till Automation Regions nätverk. Vi har glädjen att välkomna Fanuc, Hemomatik, Mitsubishi Electric, Phoenix Contact, Scania och SEW-Eurodrive! Bekanta dig med våra medlemsföretag och partner

Läs mer

Workshop Smart Living Challenge den 16 juni

Notis · 30 april 2014

Välkommen till en kreativ workshop där målet är att diskutera och utveckla lösningar och idéer som främjar en högre livskvalitet utan att öka trycket på våra begränsade resurser – vår planet, vår tid och våra pengar. Temat för workshopen är …

Läs mer

Automation Region på Elmia Automation

Notis · 30 april 2014

Elmia Automation startar den 6 maj och Automation Region ställer ut tillsammans med Robotdalen i Automationscentralens monter D03:60. Klippt ur intervju med Mikael Klintberg inför Mässan: – Vi har en stark exportindustri för att vi kan konkurrera med hög produktivitet …

Läs mer

Klusterkonferens i Katrineholm den 20-21 maj

Notis · 30 april 2014

På årets klusterkonferens “Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder” presenteras forskningsresultat som medverkar till att Sverige 2030 kommer vara ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion. Här får du ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från andra industriföretag, ta …

Läs mer

SICS Västerås tvåårsjubileum och inflyttningsfest den 15 maj

Notis · 29 april 2014

Under två år har SICS Swedish ICT Västerås samarbetat med näringsliv, skola, kommun och landsting för att stimulera Mälardalsregionen till fler innovationer. Vi firar framgångarna den 15 maj med start kl 14.30 och passar samtidigt på att inviga våra nya …

Läs mer

Save the date – Jobb Shop den 21 september

Notis · 29 april 2014

Jobb Shop är en rekryteringsmässa för ingenjörer som arrangeras av Västerås Science Park, Jobba i Västerås och Automation Region. Målet är att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på så sätt bidra till regionens tillväxt. Årets mässa kommer att …

Läs mer

Automation Scandinavia den 7-8 maj

Notis · 29 april 2014

ABB:s kunskapsforum Automation Scandinavia arrangeras den 7-8 maj på Aros Congress Center i Västerås. Konferensen fokuserar på automation, industri och framtiden. Välkommen till två dagar med inspiration på stora scenen, kunskapsfyllda föredrag och skarpa branschspår. Mer information och anmälan

Läs mer

ElektronikEXPO den 22 maj i Västerås

Notis · 21 april 2014

ElektronikEXPO startades 2007 och har sedan dess varit årligen återkommande – årets mässa är den åttonde i ordningen. Syftet är att erbjuda en mötesplats med möjlighet att träffa representanter från företag inom elektronik och inbyggda system. Genom att samla ett …

Läs mer

PIC-konferens den 20-21 maj

Notis · 21 april 2014

Missa inte PIC’2014, en konferens kring framtidens processindustri och aktuell forskning. Programmet rymmer bland annat presentation av forskningsresultat från industrisamarbeten, perspektiv från processindustrin, information om nya forskningsansökningar och initiativ, samt mycket diskussion. Processindustriellt centrum är baserat på Linköpings universitet och …

Läs mer

Rekrytera ingenjörer från Spanien

Notis · 21 april 2014

EURES, European Employment Services, är en del av den statliga arbetsförmedlingen i EU:s medlemsländer. EURES i Sverige och Spanien arbetar sedan ett par år tillbaka med att matcha ingenjörer från Spanien med arbetsgivare i Sverige. I spanien finns många erfarna …

Läs mer

Utveckla affärer i USA

Notis · 11 april 2014

Business Sweden bjuder in till rundabordssamtal kring möjligheten att utveckla affärer i USA. Dela med er av era utmaningar och lyssna på andra företags erfarenheter av att göra affärer med amerikaner. Västerås den 20 maj kl 13. Det ett antal …

Läs mer

Automation Region i DI-bilaga, INRIKES och Svensk Verkstad

Notis · 9 april 2014

Under april månad publicerades artiklar om automatisering och Automation Region i både DI-bilagan Modern Industri, resemagasinet INRIKES och tidningen Svensk Verkstad. Vi noterar ett tilltagande intresse för vår verksamhet – kul! Automation Region i Modern Industri (2014-04-07) Automation Region i …

Läs mer

Hedersdoktorernas dag med Salvatore Grimaldi

Notis · 2 april 2014

Välkommen till föreläsning och frågestund med entreprenören Salvatore Grimaldi som har byggt upp en industrikoncern med varumärken som Crescent, Monark och Bianchi. ”Som företagare och entreprenör har jag tagit till mig det bästa av två kulturer. Flexibilitet, smak och uppfinningsrikedom …

Läs mer

Standarder hjälper oss att styra i rätt riktning

Ledare · 31 mars 2014

Att skriva en bra kravspecifikation är svårt, den ska inte bara beskriva en önskad funktion för en utrustning, maskin eller ett system ur ett användningsperspektiv utan även utgöra fundament för en teknisk lösning och fungera som underlag för utvärderingar av …

Läs mer

Rapport från mässgolvet

Artikel · 31 mars 2014

Den 18-21 mars genomfördes den första av årets viktiga automationshändelser – Manufacturing & Automation Expo på Stockholmsmässan i Älvsjö. Automation Region bidrog med seminariepass, medverkade som utställare och knöt nya kontakter. – Det finns ett stort intresse för det som …

Läs mer