Nyskapande affärsmodeller kräver ny typ av samspel

Ledare · Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Adviser, Vinnova · 2017-11-30

Sverige rankas alltid högt i olika innovationsindex och har haft en fantastisk utveckling av framgångsrika internationella företag som är svårslaget sett till Sveriges blygsamma storlek och placering i utkanterna av Europa. En viktig anledning till detta är att innovation har varit kopplat till produkter och processer där etablerade företags omfattande investeringar i forskning och utveckling (FoU) gett dem avgörande konkurrensfördelar. Idag är detta inte självklart längre.

Den allt snabbare utvecklingen av digital teknik i kombination med globalisering av affärer, kunskap och kapital gör att innovation i allt större utsträckning frikopplas från traditionell FoU. Framgångsrik innovationsverksamhet blir istället kopplad till nyskapande affärsmodeller, kundupplevelser och nya innovativa partnerskap. Här möter etablerade företag ofta innovationshinder: de nya affärsmöjligheterna är inledningsvis för små, för riskfyllda och utmanar existerande affärer och kundrelationer. De kräver också lättrörliga experimentellt drivna verksamheter som etablerade organisationer har svårt att anamma. Det är här startups blir viktiga för Sverige.

Vi behöver en mängd konkurrerande startups som exploaterar och testar ut nya affärsmöjligheter där etablerade företag tvekar. Men vi behöver också de etablerade företagen för att validera affärerna i tidiga skeden och senare skala upp dem genom sin internationella marknadsnärvaro – antingen genom affärssamarbeten eller genom uppköp. Men detta kräver en ny typ av samspel än klassiska FoU-samarbeten.

Framgång kräver att de etablerade företagen blir genuint intresserade av de affärer startups försöker utveckla och vågar öppna sig för affärssamarbeten där man tillsammans testar nya riskfyllda affärsmöjligheter. Därefter kan partnerskap utvecklas i de fall ömsesidig affärsnytta uppstår – partnerskap som tar affärerna till nya internationella framgångar för Sverige. Sverige har alla förutsättningar – framgångsrika internationella företag, teknikkunnandet och en starkt startup-kultur. Vinnova bidrar till att utveckla detta samspel genom olika insatser till exempel i inkubatorprogrammet och insatser för öppen innovation. Genom dessa initiativ så vet vi att startups vill och kan.

Nu är det upp till de etablerade företagen att matcha detta - våga öppna sina affärsutmaningar för startups, och genom kommersiellt engagemang med dem i alla faser av innovationsprocessen förnya sina och deras affärer. På så vis når Sverige nya toppositioner i internationell innovationsranking.

Kjell-Håkan Närfelt,
Chief Strategy Adviser, Vinnova