Nytänkande med förståelse för industrins villkor

Ledare · 2015-08-31

K-G Ramström, Prevas

Digitaliseringen av samhället, med Internet of Things och smarta molnlösningar, föder nya kundbehov och öppnar stora möjligheter för industrin. Trots att det dagligen lanseras nya, uppkopplade produkter så har vi bara sett början. Flera branscher börjar ta till sig ny teknik som vi förknippar med digitaliseringen. Tysklands Industrie 4.0 sänder tydliga signaler, liksom VINNOVAs satsning på strategiska innovationsprogram. Det är viktigt att utvecklingen får ta fart och att företagen börjar tänka i nya banor – då kan vi etablera den svenska industrin som ett elitlag i den globala konkurrensen.

Under hösten påbörjar jag ett uppdrag i regeringens rådgivningsråd tillsammans med Olof Persson, Volvo, Lisa Lindström, Doberman, och Pia Sandvik, RISE. Vår uppgift är bidra med idéer och tankar som kan göra skillnad för näringslivet. Samtidigt som vi ska titta på möjligheter i form av nya affärsmodeller, cirkulär ekonomi, digitalisering etcetera, så kommer vi också identifiera hinder för utveckling. Ny teknik utmanar modeller och regleringar som etablerades i en annan tid. Vad innebär det till exempel juridiskt att släppa ut ett förarlöst fordon i morgontrafiken?

Vårt uppdrag förväntas slutföras och rapporteras under hösten 2016, men vi delar också med oss av slutsatser och reflektioner under resans gång. Jag hoppas och tror att vi kan presentera bra förslag som gör att vi kan stärka industrins konkurrenskraft och samtidigt balansera in cirkulär ekonomi och ett tydligare hållbarhetsperspektiv. Det är mycket möjligt att själva begreppet industri behöver få en ny definition och ett nytt innehåll. Sverige ska vara ett föregångsland men vi måste också förstå industrins konkurrenssituation och inte lägga fram förslag som gör det svårare för svenska företag att verka globalt.

I år firar Prevas 30-årsjubileum. Företaget bildades vid IT-erans genombrott och är idag en ledande aktör i Norden inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation. Vår kanske viktigaste utmaning idag är att tydliggöra hur vår branscherfarenhet och specialistkompetens kan hjälpa företag att bli än mer innovativa, produktiva och kostnadseffektiva. Vi vill även fortsättningsvis vara med och bygga en konkurrenskraftig industri och hjälpa nya företag att födas och växa sig starka.

Automation Region, som samlar automationsindustrins aktörer, är en viktig plattform för vårt arbete. Nätverket bidrar med kunskapsbildning om automation och produktivitet, men också om de krav som ställs på framtidens system och medarbetare. Det bidrar till att stävja en del av den oro som ofta kommer upp i diskussioner om arbetsmarknadens framtidsutsikter. Vi ska fortsätta utveckla vår kunskap och våra produktionssystem så att de svenska företagen fortsätter satsa på produktion i Sverige.

Med konferensen Automation Summit, som nu genomförs för andra gången, förstärker Automation Region sitt fokus på kunskapsutbyte och branschöverskridande samarbete ytterligare. Dagen teknikutveckling är spännande och en förutsättning för fortsatta framsteg och innovationer är den dynamik som uppstår när människor möts och delar med sig av erfarenheter och tankar. Jag ser fram emot inspirerande föreläsningar och att få träffa människor inom olika roller och branscher för att diskutera industrins framtid. Vi ses på torsdag!

K-G Ramström
Vd för Prevas, medlem i regeringens rådgivningsråd och vice ordförande i Automation Region