Nytt forum för standardisering ska stärka svensk industri

Artikel · 2021-03-31

När industrin digitaliseras ökar trycket på samordning och samarbete kring standarder och interoperabilitet mellan olika system. I ett gemensamt initiativ etablerar därför RISE, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Svenska institutet för standarder och Automation Region en ny kunskapsplattform för standardisering i den digitaliserade industrin.

– Förmågan att hantera standarder kommer vara avgörande för svenska företags möjligheter att vara globalt konkurrenskraftiga, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region. Standarder och interoperabilitet måste lyftas till att bli en strategisk fråga för svenska industriföretag i alla storlekar.

Forum för standardisering i digitaliserad industri ska erbjuda svenska industriföretag insikter kring utformning av standarder, relaterad forskning och praktisk tillämpning i den digitala industrin. Genom workshoppar, seminarier och konferenser kan företagen ta del av vägledning och konkreta tips för hur standarder kan implementeras och bidra till att skapa värde.

Projektgruppen – Daniel Boqvist, Automation Region, Ann-Sofie Sjöblom, SIS, Per Gullander, RISE, Charlotta Johnsson, Lunds universitet, och Gunilla Sivard, KTH.

Initierat av experter

De organisationer som står bakom det nya initiativet bidrar med en stor bredd av kompetens och erfarenhet inom industriell standardisering.

SIS

Svenska institutet för standarder (SIS) är Sveriges representant i det internationella standardiseringsorganet ISO och i den europeiska motsvarigheten CEN. SIS företräder därmed svenska intressen när globala standarder utvecklas.

– En central del av vårt uppdrag är att engagera svenska företag i diskussioner och kommittéer för standardisering inom olika områden, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på SIS. Företagen får en tidig inblick i utvecklingen och möjlighet att påverka framtida standarder.

RISE

Forskningsinstitutet RISE driver i sina olika verksamheter ett omfattande arbete med standardisering och testning. Per Gullander, forskare på RISE, är projektledare för det nya forumet och han ser en utveckling där produktionsutvecklingen blir allt mer komplex med många integrerade delsystem.

– Effektiv hantering och kommunikation av information är allt mer centralt för dessa processer, säger Per Gullander. För att lyckas med systemintegrering krävs också en samsyn kring gränssnitt mellan delsystem. Gemensamma standarder minskar osäkerheten och risken att fatta fel beslut vid investeringar.

Lunds universitet

Institutionen för reglerteknik vid Lunds universitet har medverkat i utvecklingen av flera nya standarder för den smarta industrin, bland annat med fokus på interoperabilitet, integration och arkitektur för produktionssystem. Standarderna är viktiga för att företagen ska kunna göra snabba omställningar och förnya sin produktion och sina produkter.

– Det krävs stor flexibilitet för att tillverka kundanpassade produkter i höga volymer, säger Charlotta Johnsson, professor vid Lunds universitet. Företag som klarar av det på ett kostnadseffektivt sätt får stora konkurrensfördelar och här ser vi att internationella standarder är en nyckelkomponent för att lyckas.

KTH

Institutionen för industriell produktion vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har under lång tid utforskat digitaliserad information och hur modellbaserade arbetssätt kan göra produktframtagning mer effektiv och kreativ. Standardisering är en förutsättning för att olika it-system ska kunna dela modeller på ett smidigt sätt.

– Metoder för modellering och hantering av digital information är grunden för framtidens hållbara affärsmodeller, där information ses som den viktigaste tillgången och handelsmedlet, säger Gunilla Sivard, projektledare på KTH.

Startar under våren

2018 lanserade den svenska regeringen en standardiseringsstrategi som betonar standardiseringens betydelse för innovation och global konkurrens. Standarder inom industrin anses utgöra ett strategiskt verktyg som skapar hävstångseffekter för nästa generations teknik. Forum för standardisering i digital industri ska hjälpa svenska industriföretag att realisera potentialen och nyttan med gemensamma standarder.

– Nu inleder vi ett arbete för att Sverige ska behålla en ledande position när det industriella landskapet blir mer och mer digitalt, säger Daniel Boqvist.

Forum för standardisering i digitaliserad industri lanseras under våren 2021 med flera delprojekt och aktiviteter. Först ut är workshoppen Interoperabilitet och standarder i digitaliserad industri, som genomförs den 22 april. Välkommen att kontakta Daniel Boqvist för mer information.