Nytt medlemsföretag – Bellvox

Notis · 2012-01-31

Bellwox AB hjälper företagsledare med förståelse för och utveckling av effektiva verksamheter. De arbetar med konceptet Vinnande Flöden som är utvecklat av Erika Bellander under ca 15 år. Konceptet är baserat på en naturlig flödesorienterad verksamhetsmodell och innehåller verktygen Värderöret, Värdeväxlaren och Värdeturbinen. Bellwox arbetar med rådgivning, kurser, konsultinsatser och seminarier, där de går från kreativt utforskande till dynamiska strukturer.

Erika Bellander har kombinerat erfarenheter från verksamhets- och processutveckling med kunskaper inom strömningslära och funnit intressanta paralleller mellan fysiska flöden och de processer som finns i våra verksamheter. Det ger nya sätt att beskriva, mäta och analysera det som händer i verksamheten logiskt och sammanhängande, så att alla kan förstå och bidra på bästa sätt. Läs mer på www.bellwox.se.